U bevindt zich in de sector Stralingsbescherming - Controlatom

Wettelijke controles radiologie tandheelkunde

Indien u als tandarts werkt met RX-toestellen, bent u wettelijk verplicht om minstens jaarlijks de fysische controle en 3-jaarlijks de stralingsfysica controle te laten uitvoeren. Ook indien u nieuwe toestellen heeft aangekocht, moet er eerst een expert langskomen om deze twee controles uit te voeren.

De wetgeving hierover werd onlangs gewijzigd en de wetgever (FANC) vraagt meer dan voordien. Onze experten bij Vinçotte Controlatom zullen er voor zorgen dat u met alles in orde bent.

Wij kunnen daarenboven deze 2 wettelijke controles samen uitvoeren, zodat u zich hierover geen zorgen meer moet maken. Hierdoor is uw installatie ook minder lang onbeschikbaar en moet u maar één bezoek laten vastleggen.

Jaarlijkse fysische controle

Deze controle moet worden uitgevoerd door een erkend deskundige fysische controle. Onze deskundige controleert onder andere de afbakening van de gecontroleerde zones, doet metingen om de stralingsdosis te verifiëren en kijkt de veiligheidsmaatregelen van uw installaties na. Daarnaast houdt hij ook toezicht op administratieve aspecten als erkenningen, vergunningen en procedures en geeft hij advies en goedkeuring over nieuwe praktijken. Indien u een dosismeter draagt, bepaalt onze erkende deskundige mee de dosis op basis van de dosimetriegegevens en houdt toezicht op de operationele en wettelijke dosislimieten.

Vanaf 1 januari 2019 zijn een aantal aanpassingen in het Algemeen Reglement op de Bescherming tegen de gevaren van Ioniserende Straling (ARBIS) van toepassing (Koninklijk Besluit van 6 december 2018). Dit KB heeft een impact op de fysische controle. Inrichtingen van klasse III, zoals een tandartspraktijk, hadden tot 31/12/2020 de tijd om hun interne organisatie hierop af te stemmen zodat ze wettelijk in orde zijn.

Als goede klant bieden wij u graag een informatieve whitepaper ARBIS aan, geschreven door onze experts. Hierin vindt u de nodige informatie om u in orde te stellen volgens deze wetgeving. Volgende stappen moeten in orde zijn:

  • Vastleggen van de organisatie van uw toekomstige interne dienst voor fysische controle
  • Aanpassen van uw incidentprocedure
  • Vinçotte Controlatom stuurt dagelijks alle inventaris gegevens automatisch door naar FANC. Maar indien u niet gebruik maakt van onze dienst als erkende instelling fysische controle, dient u uw erkende instelling de nodige gegevens te bezorgen voor het doorsturen van de fysieke inventaris

Wij blijven volledig tot uw beschikking voor elke vraag met betrekking tot deze aanpassing.

(drie) jaarlijkse controle stralingsfysica

Deze controle moet worden uitgevoerd door een erkend deskundige medische stralingsfysica. Onze erkende deskundige in medische stralingsfysica voert een kwaliteitscontrole uit volgens de geldende criteria, waarbij de belangrijkste criteria voor de stralingsbescherming van de patiënt worden nagekeken.

Op 1 maart 2020 verscheen een nieuw KB. Hierin werd onderandere de periodiciteit van de controle stralingsfysica formeel vastgelegd voor eenvoudige dentomaxillofaciale radiografie toestellen. Hiervoor bestonden in het verleden wel al afspraken met het FANC maar nu staat dit dus officieel in de wetgeving.

De controle stralingsfysica van een eenvoudig dentomaxillofaciale radiografie toestel gebeurt minimaal driejaarlijks op voorwaarde dat het toestel gefixeerd is aan het plafond, de grond of de muur, aangesloten is op het elektriciteitsnet en er bij de vorige controle stralingsfysica van het toestel geen opmerkingen werden geformuleerd.

Ter herinnering, de eenvoudige dentomaxillofaciale radiografie omvat intra-orale, panoramische of cephalometrische radiografie en NIET de Cone Beam computertomografie (dCBCT). Hieruit volgt dan dat dentale ConeBeamCT’s (dCBCT) jaarlijks moeten worden gecontroleerd.

Als goede klant bieden wij u graag een informatieve whitepaper Medische blootstellingen aan, geschreven door onze experts. Hierin vindt u de nodige informatie om u in orde te stellen volgens deze wetgeving.

Wij blijven volledig tot uw beschikking voor elke vraag met betrekking tot deze aanpassing

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak ?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Contacteer klantendienst
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons

Vinçotte-nieuwsblog

Volg onze blog en blijf up-to-date!
jul 20

Op 1 maart 2020 trad een nieuw Koninklijk Besluit (KB) in werking betreffende de medische en niet-medische blootstellingen bij beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen. Dit KB verduidelijkt de regelgeving aangaande de stralingsbescherming van de patiënt (en zijn onmiddellijke omgeving) bij medische en niet-medische blootstellingen.

De publicatie is nu meer dan een jaar geleden. Wij merken echter dat er na het verschijnen van dit KB medische blootstellingen nog steeds veel onduidelijkheid bestaat, vooral op vlak van het oprichten van een dienst medische fysica. Vandaar dat wij een aantal punten voor u willen verduidelijken.

Meer lezen
jul 16

Wij zijn allen geschokt door de hevige overstromingen en onze gedachten gaan uit naar allen die door deze catastrofale situatie zijn getroffen.

Meer lezen
jul 16

In de aanpassing van het ARBIS, dat inging op 01/01/2019, werd bepaald dat u de organisatie van de Dienst voor Fysische Controle verplicht intern moest inrichten. Analoog hieraan staat in het nieuwe KB van 13/02/2020 dat de exploitant van een inrichting met medisch-radiologische installaties een dienst voor medische stralingsfysica moet oprichten. Exploitanten van inrichtingen van klasse III die niet beschikken over een CT-toestel of een toestel voor interventionele radiologie (*), worden van deze verplichting vrijgesteld.

Meer lezen
jul 15

Vinçotte Controlatom biedt digitale opleidingen aan voor elk aspect van het gebruik van ioniserende straling. Dat kan o.a. gaan over opleidingen die u op weg zetten voor het opstarten van uw interne dienst fysische controle of voor het opleiden van uw agenten stralingsbescherming (RPO’s), maar we richten ons ook op opleidingen in het kader van de permanente vorming van uw erkende medewerkers.

Meer lezen
jul 15

Stilaan kunnen de meeste bedrijven aan een “Back To Work’” beginnen. Het zal voor alle bedrijven, post corona, uitermate belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat werknemers in alle vertrouwen terug naar het werk kunnen. Daarvoor kan men als organisatie rekenen op Vinçotte.

Het Vinçotte "SafeZone" Back To Work certificaat is een suite van oplossingen die aantonen welke maatregelen genomen zijn. Het is opgesplitst in verschillende klassen want niet alle classificaties zijn voor elk bedrijf van toepassing of haalbaar.

Meer lezen
jul 06

De coronacrisis is jammer nog niet volledig voorbij maar we kunnen wel reeds af en toe terug naar kantoor. In vele bedrijven worden ook voorbereidingen getroffen om vanaf september terug enkele of zelfs alle dagen op kantoor te gaan werken. Om u daarbij te helpen, heeft Vinçotte aansluitend op het Safe Zone aanbod dat we vorig jaar in juni lanceerden een online training gecreëerd voor preventieadviseurs, facility managers en iedereen die een verantwoordelijkheid draagt voor een veilige terugkeer zodat medewerkers verwelkomd kunnen worden in een optimale werkomgeving. Tijdens de pandemie is zeer sterk gebleken hoe belangrijk de luchtkwaliteit binnenskamers is voor de gezondheid.

Meer lezen
jun 28

Naar schatting 150 miljoen ton plastic drijft in de oceanen... tegen 2050 zal er zelfs meer plastic in de oceanen zitten dan vis als we er nu niet iets aan doen. Plastic hoort niet thuis in de oceanen en nog minder in de voedselketen. Plastic valt immers uiteen en komt in levende organismen terecht, het verstoort hun natuurlijke cycli en komt ook op onze borden terecht.

Van de miljarden tonnen plastic die op het land blijven, wordt slechts 7 tot 10% gerecycled. De rest komt terecht op gigantische stortplaatsen en verontreinigt de bodem, of wordt verbrand – waarbij gevaarlijke giftige stoffen in de lucht vrijkomen en bijdragen tot broeikasgasemissies.

Meer lezen
jun 09

Naar aanleiding van de recente richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad (NVR) hebben we een nieuw actieplan opgesteld over hoe we momenteel verder werken. Vanaf vandaag 9 juni start ons plan voor "het nieuwe normaal".

Meer lezen
jun 01

De klimaatverandering en de stijgende uitstoot van broeikasgassen is één van de grootste uitdagingen die onze maatschappij te wachten staat. Er zijn vele manieren waarop je als bedrijf je steentje kan bijdragen. Met deze whitepaper willen we dieper ingaan op één van deze manieren: hoe uw wagenpark CO2 Neutraal maken.

Meer lezen
apr 21

Van digitale jobevents tot een volledig digitale sollicitatieprocedure. Vinçotte HR is stilaan volledig digitaal getransformeerd.

Niet alleen onze dienstverlening en klantencontacten, maar ook onze sollicitatieprocedure evolueerde van gedeeltelijk digitaal naar 100 % van op afstand. Hoe verloopt solliciteren bij ons nu concreet? We leggen het hier haarfijn uit!

Meer lezen

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en we houden u up-to-date!

Inschrijven