Het nieuwe Koninklijk besluit 'Industriële Radiografie’

Op 03/04/2023 werd het nieuwe Koninklijk besluit 'Industriële Radiografie’ gepubliceerd.

Naar aanleiding van dit KB werd er een werkgroep opgericht door de NDO-bedrijven en Controlatom.

Deze werkgroep heeft het FANC ondersteund bij het opstellen van het KB alsook een aantal zaken gestroomlijnd opdat alle NDO-klanten dezelfde informatie zouden ontvangen.

Kijk op de pagina KB Industriële Radiografie voor extra informatie, inclusief een aantal verklarende documenten.

Vinçotte blijft ter uwer beschikking voor verdere vragen én het uitvoeren van industriële radiografie.