KB radiografische controles

Op 03/04/2023 werd het nieuwe ‘Koninklijk besluit Industriële Radiografie’ gepubliceerd.

Naar aanleiding van dit KB werd er een werkgroep opgericht door de NDO-bedrijven en Controlatom.

Deze werkgroep heeft het FANC ondersteund bij het opstellen van het KB alsook een aantal zaken gestroomlijnd opdat alle NDO-klanten dezelfde informatie zouden ontvangen.

Graag willen wij u op de hoogte brengen van deze publicatie alsook extra informatie verschaffen met onderstaande documenten.

Vinçotte blijft ter uwer beschikking voor verdere vragen én het uitvoeren van Industriële radiografie.

Flyer voor NDO klanten

Deze Flyer werd opgesteld door het FANC en heeft u waarschijnlijk al bereikt indien u vaak radiografie laat uitvoeren.

De QR-code brengt u naar de website van het FANC met aanvullende informatie.

Koninklijk besluit Info klant

De werkgroep heeft deze informatieve brief opgesteld voor u om het KB beknopt voor te stellen.

Er zullen nogal wat veranderingen komen bij het aanvragen en uitvoeren van Industriële radiografie vanaf 03/04/2024.

In dit document zijn 2 hyperlinks aanwezig die u naar de website van het FANC leiden waar alle informatie terug te vinden is, zoals het KB zelf en begeleidende teksten.

Flowchart rechtvaardiging industriële radiografie en locatie

Deze flowchart geeft duiding bij het justificeren van een aanvraag voor radiografie alsook voor de locatie waar deze zal plaatsvinden.

Context over wat deze justificatie en locaties precies betekenen kan u terugvinden op pagina 2.