Consultancy

Vinçotte Consultancy helpt u om inzicht te krijgen in de regelgeving en normen die van toepassing zijn op uw fysieke assets. Met Vinçotte Consultancy willen we u ook helpen om uw technische risico’s beter te begrijpen, te beperken en de nodige acties te implementeren zodat u uw bedrijfsdoelstellingen kan behalen.

Dankzij onze jarenlange ervaring en expertise als leidinggevend bedrijf in de TIC sector (Testing, Inspection and Certification) zijn we de ideale partner om u efficiënt en adequaat te helpen in elke levensfase van uw fysieke assets. Op basis van onze theoretische en praktische kennis verlenen we advies op strategisch, tactisch én operationeel niveau.

We adviseren u op het gebied van:

 • Compliancy: de toepassing van de wetgeving
 • Conformity: het voldoen aan bedrijfseigen normen en aan internationaal erkende standaarden (ISO, ASME, etc)
 • Asset management (ISO 55000): het halen van zo veel mogelijk waarde uit uw fysieke assets door in elke levenscyclusfases de juiste keuzes te maken

Dat vraagt een grote expertise en ervaring want een te laag veiligheidsniveau kan leiden tot onaanvaardbare risico’s en een te hoog beveiligingsniveau of overbeveiliging heeft dan weer een negatieve impact op de performantie van uw assets en dus ook op uw businessresultaten.

Onze consultants #

Dankzij ons intern kennis- en opleidingscentrum is ons team van consultants steeds up-to-date met de methoden en normen die gelden binnen uw industrie. We werken nauw samen met de belangrijke sectororganisaties om onze kennis nog te vergroten. Onze consultants zijn top expert in hun vakgebied en kunnen opereren in multidisciplinaire teams wanneer de opdracht groot en complex is.

Onze consulting services #

Vinçotte Consultancy is actief in al onze Business Units die gespecialiseerd zijn in de volgende sectoren:

 • EPI: Nucleair / Elektriciteitsproductie & Hernieuwbare Energieën / Pijpleidingen & Gasopslag / Distributie & Transport van Elektriciteit, Gas en Water / Ophaling, Verwerking & Recycling van Afval / Metaal, Papier, Beton & Mijnbouw / Chemie / Farma / Petrochemie
 • Building: Constructie / Public, services, retail / Health care / Residential / Particulieren
 • DML: Machines & drukapparatuur / Productie metal, non-metal & Hoogtechnologische systemen / Transport & logistiek
 • HCF: Transport & logistiek, Industrie en Medische sector rond stralingsbeveiliging (Controlatom) / Voertuigfabrikanten rond typegoedkeuring van volledige voertuigen, systemen en componenten, Audit & Certificatie (Homomogation)

In elk van deze sectoren hebben we consultants die werken rond:

 • risicoanalyse van elektrische installaties
 • risicoanalyse van elektrische laagspanninginstallaties
 • risicoanalyse van elektrische hoogspanninginstallaties
 • risicoanalyse van elektrische hoogspanningspost
 • bliksemafleiderinstallatie verificatie plannen en technisch advies NBN C18-100 en NBN EN62305
 • risicoanalyse bliksemafleiderinstallatie NBN EN 62305
 • uitvoering Arcflash studie
 • verificatie Arcflash studie
 • Risicoanalyse liften,
 • Technische analyse van offertes van liftinstallateurs na risiconalayse lift
 • Hulp bij risicoanalyse speelpleinen + toestellen, kermisattractietoestellen, attractieparktoestellen, recreatiepark en zwembadtoestel
 • Pré-assessment EN 1090 CPU2+ druk en NDO
 • Expert deskundige druk & NDO
 • Risk based inspection NDO – gedeeltelijke consulting
 • Design review
 • Brandveiligheid One-shot en Periodiek
 • Nazicht conformiteit ontwerp 23001 B3 ihkv brandveiligheid
 • Geluid en akoestiek advies
 • Expertise B2, Expertise B3 en Technische Assistentie B3, Expertise B4 en Technische Assistentie B4, Expertise B5 en Technische Assistentie B5
 • Technische controle 10-jarige aansprakelijkheid
 • Process safety Risk assessments
 • Process safety ATEX assessments
 • Process safety Risk reduction assessments
 • Process safety specific assessments
 • Veiligheidscoördinatie A/B werven
 • Veiligheidstoezicht werf
 • Bijstand aan preventieadviseur/training veiligheid, Auditing en due diligence
 • support Milieucoordinator A/Milieucoordinator B
 • Study and support Permitting and legislation Flanders/Permitting and legislation Brussels/Permitting and legislation Wallonia
 • Environmental impact assessment
 • support Training milieu
 • Assistance Safety
 • support ADR
 • support Chemical Safety (REACH-CLP)
 • support SEVESO
 • support QRA (incl. Effect Calculations)
 • Safety Studies (dust explosion, LPG, ….)
 • support Land Use Planning (RVR)
 • Conformiteit Machineveiligheid
 • Conformiteit Arbeidsmiddelen
 • Bijstand CE conformiteit
 • Opleiding CE conformiteit, ...

De consultants van Vinçotte en onze services hebben tot doel om een asset (of bedrijfsmiddel) doorheen de verschillende levenscycli te bekijken en te analyseren. Total cost of ownership( TCO) of Life Cycle Costing (LCC) benadering van kapitaalintensieve bedrijfsmiddelen zijn gekende methodieken voor Vinçotte consultants. Naast de aankoopkosten zijn er significante bijkomende kosten van onderhoud en opereren van de assets. Ook de frequentie en manier van inspecteren, gebaseerd op de wettelijke voorschriften, of geïnitieerd door betrouwbaarheids- en beschikbaarheidsstudies, zijn vaak een verborgen kost. Voor de eigenaar is vaak de life cycle opgedeeld in erg korte fasen en is de Operate and maintain fase 20 jaar of langer. Dus worden er vaak risico’ vermeden in plaats van gemanaged en wordt elke fase opgedeeld in aparte silo’s. Vinçotte kan hier een meerwaarde betekenen voor uw bedrijf als onafhankelijk adviseur in technische als organisatorische aspecten doorheen de hele life cycle. Door het effectief balanceren van kosten, risico’s en operationele prestaties over de gehele levenscyclus van de fysieke assets kunnen onze experten beter advies verlenen in oa: besluitvormingsmodellen, het juist gebruiken van een risicomatrix, efficiënte workflows, optimaliseren van ATEX zones, beter inzicht in normen, standaarden en richtlijnen en asset management in het algemeen.

Wij hebben erg veel ervaring in "Commissioning” en kunnen in de voorgaande fasen reeds optreden als consultant, zonder onze intrinsieke impartialiteit in gevaar te brengen. Dit niet alleen voor de wettelijke inspecties maar ook om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van kapitaalsintensieve assets te maximaliseren.

Referenties #

We hebben recent enkele mooie referenties opgebouwd bij verificatie en advies mobiele telefonie pylonen, Consultancy bij de bouw van ziekenhuizen, hogescholen en universiteiten, Risicoanalyse bij 3D metaal printen, Process Safety Assesment, HAZOP afvalwater, ATEX compliance & conformity (NPR 79-10/1&2 - IEC 60079-17) - RWE, Consultancy “ Grounding philosophy & guideline – ArcelorMittal, Advies over warehouse stacker, Analyse mechanische ontstekingsbronnen,... Wil je meer weten over deze referenties? Contacteer dan gerust onze consultancy managers. Ze vertellen u er graag meer over.

Whitepapers

Onze consultants stellen regelmatig whitepapers op over de meest diverse onderwerpen zoals veiligheid van arbeidsmiddelen en machines, geluidscomfort in gebouwen, cobots, ATEX, CO2 Neutraliteit, FMEA, CE markering voor machines,...

Gratis whitepapers