Cookiebeleid

Aan de hand van dit cookiebeleid wensen wij u de volgende informatie te verstrekken over het gebruik van cookies op onze website www.vincotte.be. Deze website is een gezamenlijke website van de groep Vinçotte (hierna “Vinçotte”). De groep Vinçotte bestaat uit de volgende operationele ondernemingen:

Vinçotte International nv, KBO 0416.988.944 RPR Brussel

Vinçotte nv, KBO 0462.513.222 RPR Brussel

Vinçotte vzw, KBO 0402.726.875 RPR Brussel

Vinçotte Academy nv, KBO 0438.362.202 RPR Brussel

De maatschappelijke zetel van voornoemde ondernemingen is gelegen te 1800 Vilvoorde (België), Jan Olieslagerslaan 35.

De website van Vinçotte maakt gebruik van bepaalde cookies om het gebruik van de website en uw bezoekerservaring te optimaliseren. Vinçotte International nv handelt als verwerkingsverantwoordelijke wanneer Vinçotte de persoonsgegevens van de gebruikers van de online omgeving verwerkt door middel van cookies. Cookies zullen enkel gebruikt worden wanneer u uitdrukkelijk toestemming daartoe geeft.

Het verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met ons privacy beleid, dat u eveneens op onze website kan raadplegen via deze link. Vinçotte is in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 (AVG of GDPR) en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten met betrekking tot die persoonsgegevens.

Het doel van dit beleid is om aan te geven welke persoonsgegevens wij verzamelen door middel van cookies en hoe wij uw gegevens gebruiken nadat u onze website hebt bezocht via een desktop computer, tablet, smartphone of een ander medium waarop de cookies geïnstalleerd worden.

Indien u specifieke vragen over het cookiebeleid van Vinçotte heeft, dan kan u zich rechtstreeks richten tot de verantwoordelijke persoon via het e-mailadres: gdpr@vincotte.be.

Wat zijn cookies en waarvoor dienen ze?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw toestel (o.a. computer, smartphone en tablet) geplaatst worden op het moment dat u een website - en dus ook onze website - bezoekt. Deze kleine informatiebestanden worden door uw internetbrowser opgeslagen om op een eenvoudige wijze specifieke informatie over het bezoek aan onze website bij te houden. De server van onze website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft. De server heeft dus geen toegang tot andere informatie die zich op uw toestel bevindt.

De informatie kan betrekking hebben op uw bezoekersgegevens, zoals onder andere het IP-adres, de inloggegevens en de voorkeuren op de website zoals uw taalkeuze. Cookies kunnen louter dienen voor de noodzakelijke technische ondersteuning van de website, maar kunnen ook aangewend worden voor reclame doeleinden.

Welke soorten cookies zijn er?

Er zijn verschillende soorten cookies. Een cookie kan onderscheiden worden naargelang de volgende criteria.

Criteria 1: het doeleinde van de cookie

Op basis van het doeleinde kunnen cookies onderverdeeld worden in één van de volgende categorieën:

 • Essentiële/ Puur technische cookies: dit type van cookies is noodzakelijk om onze website optimaal te laten functioneren. Als u deze cookies weigert, kunnen wij niet garanderen dat onze website nog optimaal zal functioneren.
 • Functionele cookies: deze cookies houden informatie over keuzes en voorkeuren, zoals uw taalkeuze, op onze website bij. Ook wanneer u deze cookies weigert, kan de werking van onze website niet meer optimaal zijn.
 • Analytische cookies: deze cookies maken het mogelijk om informatie over uw bezoekersgedrag en de prestaties van onze website in statistieken te verzamelen. Aan de hand van deze resultaten kunnen wij het gebruik van onze website verbeteren en krijgt u als bezoeker een betere gebruikservaring.
 • Marketing/ Tracking cookies: dit type van cookies volgt het surfgedrag van de bezoeker en stelt op basis daarvan een gebruikersprofiel samen, dat gebruikt wordt om de surfervaring persoonlijker te maken.

Criteria 2: het domein dat de cookies op uw toestel plaatst

Naargelang wie de cookies op het toestel plaatst, wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • First party cookies (eerste partij cookies): deze cookies worden rechtstreeks door Vinçotte geplaatst.
 • Third party cookies (derde partij cookies): deze cookies worden geplaatst door een derde partij en komen dus van een ander domein dan het geregistreerde domein van onze website. Dit valt voor wanneer Vinçotte elementen uit andere websites zou incorporeren, zoals bijvoorbeeld beelden, sociale media plug ins(zoals de vind-ik-leuk-knop van Facebook) of advertenties.

Criteria 3: de bewaartermijn van de cookies

Tot slot is er nog een onderscheid tussen:

 • Sessiecookies: deze cookies worden slechts tijdelijks opgeslagen in uw browser. Zodra u uw browser sluit, wordt dit type van cookies automatisch verwijderd.
 • Persistente cookies: dit type cookie blijft in uw toestel opgeslagen, ongeacht het sluiten van de browser. Deze persistente cookies maken het mogelijk u te herkennen bij latere bezoeken aan onze website. Persistente cookies blijven in uw toestel staan tot hun einddatum bereikt is, tot de installatie van een nieuwe versie of als u deze soort cookies zelf manueel verwijdert.

Welke cookies gebruikt Vinçotte op haar website?

De volgende tabellen geven u een duidelijk overzicht van de cookies die Vinçotte op haar website gebruikt. Deze lijst werd opgesteld in december 2020, de meest actuele lijst vindt u steeds in onze cookiehub.

Noodzakelijke cookies

 • CRAFT_CSRF_TOKEN - First party cookie (vincotte.be)
  Doeleinde: Biedt (meer) bescherming tegen CSRF (Cross Site Request Forgeries) en beschermt al uw gegevens die op de website ingegeven worden.
  Bewaartermijn: tot het einde van de sessie
 • CraftSessionId - First party cookie (vincotte.be)
  Doeleinde: Realiseert herkenning/ identificering van de bezoeker tijdens het surfen op de website, ongeacht het veranderen van de webpagina.
  Bewaartermijn: tot het einde van de sessie

Noodzakelijke cookies

Naam

Doeleinde

First/ Third party cookie

Bewaartermijn

CRAFT_CSRF_TOKEN

Biedt (meer) bescherming tegen CSRF (Cross Site Request Forgeries) en beschermt al uw gegevens die op de website ingegeven worden.

First party cookie (vincotte.be)

Tot het einde van de sessie

CraftSessionId

Realiseert herkenning/ identificering van de bezoeker tijdens het surfen op de website, ongeacht het veranderen van de webpagina.

First party cookie (vincotte.be)

Tot het einde van de sessie

Functionele cookies

Naam

Doeleinde

First/ Third party cookie

Bewaartermijn

lang

Onthoudt de door de bezoeker gedane taalkeuze.

Third party cookie (.ads.linkedin.com)

Tot het einde van de sessie

lidc

Wordt gebruikt door LinkedIn voor routing.

Third party cookie (.linkedin.com)

1 dag

Analytische cookies

Naam

Doeleinde

First/ Third party cookie

Bewaartermijn

_hjid

Hotjar cookie. Bevat een unieke identificatiecode die door Hotjar wordt gebruikt om acties op de website te kunnen linken aan de juiste gebruiker.

First party cookie (vincotte.be)

365 dagen

_ga

Bevat een unieke identificatiecode die door Google Analytics wordt gebruikt om vast te stellen of twee afzonderlijke hits bij eenzelfde bezoeker horen tijdens het surfen.

First party cookie (vincotte.be)

760 dagen

_gid

Bevat een unieke identificatiecode die door Google Analytics wordt gebruikt om vast te stellen of twee afzonderlijke hits bij eenzelfde bezoeker horen tijdens het surfen.

First party cookie (vincotte.be)

1 dag

_hjAbsoluteSession

InProgress

Maakt het mogelijk voor Hotjar om het begin van het surftraject van de bezoeker te volgen voor een volledig aantal sessies. Het cookie bevat geen identificeerbare informatie.

First party cookie (vincotte.be)

1 uur

_hjTLDTest

Wordt gebruikt om de meest algemene cookieroute te kunnen bepalen, zodat cookies gedeeld kunnen worden tussen verschillende subdomeinen (indien van toepassing), teneinde verschillende URL-substraatalternatieven op te slaan totdat dit niet (meer) lukt.

First party cookie (vincotte.be)

Tot het einde van de sessie

_hjIncludeInPageviewSample

Informeert Hotjar of de bezoeker al dan niet wordt opgenomen in de datasteekproef bepaald door de limiet van de paginaweergave op de website.

First party cookie (vincotte.be)

1 uur

Bcookie

Deelt de inhoud van de website via sociale media.

Third party cookie (.linkedin.com)

730 dagen, 12 uur

lissc

Wordt door LinkedIn gebruikt om het gebruik van ingesloten diensten te volgen.

Third party cookie (.linkedin.com)

365 dagen

Marketing cookies

Naam

Doeleinde

First/ Third party cookie

Bewaartermijn

_fbp

Dit first party Facebook Pixel cookie wordt gebruikt door Facebook voor reclame-doeleinden.

First party cookie (vincotte.be)

90 dagen

Fr

Wordt gebruikt door Facebook voor reclamedoeleinden.

Third party cookie (facebook.com)

90 dagen

UserMatchHistory

Bevat een unieke identificatiecode gebruikt door LinkedIn om te bepalen of twee afzonderlijke hits tot eenzelfde bezoeker behoren tijdens surfsessies.

Third party cookie (.linkedin.com)

30 dagen

bscookie

Wordt door LinkedIn gebruikt om het gebruik van ingesloten diensten te volgen.

Third party cookie (.linkedin.com)

730 dagen, 12 uur

Cookies die niet toe te wijzen zijn aan een specifieke categorie

Naam

Doeleinde

First/ Third party cookie

Bewaartermijn

_gat_gtag_UA_217371_38

Cookie van Google Analytics die surfgewoonten, bron, afgelegde weg en andere informatie van de gebruiker verzamelt.

First party cookie (vincotte.be)

1 uur

_hjIncludeInSessionSample

Informeert Hotjar of de bezoeker al dan niet wordt opgenomen in de datasteekproef bepaald door de limiet van de sessies op de website.

First party cookie (vincotte.be)

1 uur

Hoe worden uw gegevens gebruikt en gedeeld?

Wij kunnen de informatie die wij verkrijgen via cookies verwerken en delen met:

 • bedrijven die tot de groep behoren en/of met filialen van de groep; of
 • met iedere derde waarmee u ons hebt verzocht om uw persoonsgegevens te delen of met organisaties waar u mee hebt ingestemd om informatie mee te delen, zoals Facebook of andere sociale media die handelen als verwerkingsverantwoordelijken; of
 • derden die ons bijstaan met onze diensten. Enkele voorbeelden van activiteiten van derden zijn data-analyse en verstrekkers van marketingondersteuning. Deze bedrijven krijgen toegang tot de informatie verwerkt via de cookies, maar alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is om hun activiteiten uit te voeren. Zij mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens

Vinçotte geeft in principe persoonsgegevens niet door aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte. Mocht dit alsnog noodzakelijk zijn, dan zal Vinçotte conform de AVG de gepaste beschermingsmaatregelen nemen met het oog op de bescherming van de persoonsgegevens.

Hoe worden de cookies op de website van Vinçotte beheerd en hoe kan u ze zelf verwijderen?

Via uw browserinstellingen kan u de cookies beheren, aanpassen en verwijderen. Door onze cookies te verwijderen of toekomstige cookies uit te schakelen is het mogelijk dat bepaalde delen of functies van onze website niet toegankelijk zijn of minder goed functioneren.

U kan de instellingen van de cookies op elk moment beheren. Hieronder vindt u voor de browser die u gebruikt telkens een link naar de cookie-instellingen.

Google Chrome

Google Chrome Help: “Cookies wissen, inschakelen en beheren in Chrome

Te consulteren link:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

Microsoft Edge

Ondersteuning voor Microsoft Edge: “Cookies verwijderen in Microsoft Edge

Te consulteren link:

https://support.microsoft.com/nl-nl/microsoft-edge/cookies-verwijderen-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Mozilla Firefox

Support Mozilla: “Cookies verwijderen om de gegevens te wissen die websites op uw computer hebben opgeslagen

Te consulteren link:

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Internet Explorer

Ondersteuning voor Microsoft: “Cookies verwijderen en beheren

Te consulteren link:

https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren...%20gevraagd%20wilt%20worden

Safari (MacOS)

Gebruikershandleiding Safari: “Cookies en websitegegevens beheren in Safari op de Mac

Te consulteren link:

https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

Safari (iOS)

Apple support: “Geschiedenis en cookies van Safari op uw iPhone, iPad of iPod touch wissen

Te consulteren link:

https://support.apple.com/nl-be/HT201265


Uw rechten

U hebt recht op inzage in de informatie die over u wordt bijgehouden en op een kopie van de informatie die wij in ons bezit hebben. Indien uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, hebt u het recht om ons te vragen de verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u hebben te corrigeren, aan te vullen of te wissen. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorts hebt u het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat en om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen.

Indien u vragen hebt bij dit cookiebeleid, hoe wij uw persoonsgegevens verwerken via de cookies of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kan u contact met ons opnemen via e-mail (gdpr@vincotte.be).

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u niet tevreden bent met onze respons op uw vragen. Indien u meer algemene informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens of over uw rechten en hoe deze uit te oefenen, kan u terecht op ons privacy beleid

Laatste aanpassing

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen dat het beleid op een actuele wijze weergeeft welke cookies worden gebruikt en hoe wij uw persoonsgegevens op een gegeven moment verwerken. De bijgewerkte versie van dit beleid wordt op dezelfde webpagina geplaatst en wordt bij publicatie onmiddellijk van kracht.

Gelieve regelmatig naar deze webpagina terug te keren om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe en in welke omstandigheden uw gegevens worden gebruikt en in welke gevallen wij uw gegevens met derden delen.

Dit cookiebeleid van Vinçotte is voor de laatste maal aangepast in december 2020.

Wij danken U alvast voor uw interesse in de diensten van Vinçotte.