U bevindt zich in de sector Stralingsbescherming - Controlatom

FAQ Tandartsen

Alles wat u moeten weten over de controle van uw radiografische toestellen in één FAQ

Hoe frequent dient de controle medische stralingsfysica en fysische controle uitgevoerd te worden?

Klasse III inrichtingen vereisen minimum jaarlijks een fysische controle; voor de medische stralingsfysica is eveneens een jaarlijkse controle vereist.

Enkel voor installaties bij tandartsen geldt een uitzondering en is de controle medische stralingsfysica driejaarlijks. De controle stralingsfysica van een eenvoudig dentomaxillofaciale radiografie toestel gebeurt minimaal driejaarlijks op voorwaarde dat het toestel gefixeerd is aan het plafond, de grond of de muur, aangesloten is op het elektriciteitsnet en er bij de vorige controle stralingsfysica van het toestel geen opmerkingen werden geformuleerd.

Dit wil zeggen dat men elke drie jaar een controle medische stralingsfysica moet laten uitvoeren en men de daaropvolgende twee jaar enkel een fysische controle dient te laten uitvoeren.

Ter herinnering, de eenvoudige dentomaxillofaciale radiografie omvat intra-orale, panoramische of cephalometrische radiografie en NIET de Cone Beam computertomografie (dCBCT). Hieruit volgt dan dat de stralingsfysica controle voor dentale ConeBeamCT’s (dCBCT) jaarlijks moeten worden uitgevoerd.

Wat als ik verhuis of een nieuw toestel plaats?

In beide gevallen dient u zowel een medische stralingsfysica controle als een fysische controle te laten uitvoeren voor het toestel klinisch in gebruik kan worden genomen. Daarnaast dient u ook een aantal administratieve zaken in orde te brengen voor het FANC. U kan hiervoor best contact opnemen met Vincotte Controlatom om u te helpen.

Wat is het verschil tussen de fysische controle en de medische fysica controle?

Bij de fysische controle wordt nagegaan of de veiligheid gegarandeerd wordt voor de gebruiker en de omgeving. Het RX-toestel wordt o.a. getest op lekstraling. Bij de controles medische stralingsfysica worden de technische parameters en eigenschappen van het RX-toestel getest, de diagnostische beeldkwaliteit bekeken en de patiëntdosis opgemeten; alles dus wat invloed heeft op de stralingsbelasting van de patiënt en op de beeldkwaliteit.

Worden wij na de eerste controle de volgende jaren automatisch terug gecontacteerd?

Ja, u hoeft hiervoor niets te doen. Wij volgen dit op zodat jaarlijks de juiste controle kan plaatsvinden. U ontvangt enkele weken van tevoren een e-mail met een voorstel tot afspraak. Als dit voor u past, hoeft u enkel in de mail de afspraak te bevestigen, zo niet vragen wij u om opnieuw contact met ons op te nemen om een nieuwe afspraak vast te leggen.

Is het ook mogelijk om dosimetrie voor de werknemers te laten uitvoeren door Controlatom?

Controlatom biedt ook de mogelijkheid voor de uitvoering van dosimetrie. Meer informatie over onze dosimetrieproducten en het bestellen van dosismeters vindt u terug op de pagina dosimetrie.

Wat moet ik doen als ik een assistent aanwerf?

Professionele blootgestelde personen moeten aan een aantal wettelijke verplichtingen voldoen.

Ze moeten :

  • een goedgekeurde dosismeter dragen
  • één keer per jaar worden opgevolgd door een erkende arbeidsgeneesheer
  • worden geïnformeerd over de risico's op het gebied van stralingsbescherming

Moet ik lood laten plaatsen in de muren als ik een OPG of dCBCT installeer?

Wanneer u een OPG of een dentale Cone Beam wenst te installeren, moet het lokaal aan bepaalde afschermingseisen voldoen, zodat de stralingsbeschermingsnormen voor het publiek en de beroepshalve blootgestelde personen worden nageleefd. Wij adviseren u altijd om voor aanvang van de werkzaamheden contact op te nemen met Vinçotte Controlatom, zodat een erkend deskundige fysische controle samen met u de op uw praktijk afgestemde oplossingen kan bekijken.

Waar kan ik de verschillende documenten krijgen die nodig zijn voor de opening van een nieuwe tandartspraktijk? (klasse III inrichting) ?

Om een tandartspraktijk te openen moet u in het bezit zijn van een exploitatievergunning, ondertekend door een erkende deskundige fysische controle. Meer informatie hierover kan u ook terugvinden op de website van het FANC

Wat is de juiste volgorde die ik moet hanteren bij het openen van een nieuwe tandartspraktijk?

  • U moet bij het FANC een exploitatievergunning klasse III aanvragen.
  • Zodra u in het bezit bent van uw vergunning, moet u uw installatie laten nakijken door een erkend deskundige fysische controle en erkend deskundige stralingsfysica. Als dit in orde is, zullen onze deskundigen een positief opleveringsverslag opstellen.
  • Opgelet! U dient vanaf nu zelf ook nog een verklaring van oplevering op te sturen naar FANC. Meer informatie hierover kan u ook terugvinden op de website van het FANC
  • Zodra dit in orde is, kan u starten met het gebruik van het toestel.

Dit proces kan enkele maanden duren, dus we raden u aan om op tijd te beginnen.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak ?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Contacteer klantendienst
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons

Vinçotte-nieuwsblog

Volg onze blog en blijf up-to-date!
jul 20

Op 1 maart 2020 trad een nieuw Koninklijk Besluit (KB) in werking betreffende de medische en niet-medische blootstellingen bij beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen. Dit KB verduidelijkt de regelgeving aangaande de stralingsbescherming van de patiënt (en zijn onmiddellijke omgeving) bij medische en niet-medische blootstellingen.

De publicatie is nu meer dan een jaar geleden. Wij merken echter dat er na het verschijnen van dit KB medische blootstellingen nog steeds veel onduidelijkheid bestaat, vooral op vlak van het oprichten van een dienst medische fysica. Vandaar dat wij een aantal punten voor u willen verduidelijken.

Meer lezen
jul 16

Wij zijn allen geschokt door de hevige overstromingen en onze gedachten gaan uit naar allen die door deze catastrofale situatie zijn getroffen.

Meer lezen
jul 16

In de aanpassing van het ARBIS, dat inging op 01/01/2019, werd bepaald dat u de organisatie van de Dienst voor Fysische Controle verplicht intern moest inrichten. Analoog hieraan staat in het nieuwe KB van 13/02/2020 dat de exploitant van een inrichting met medisch-radiologische installaties een dienst voor medische stralingsfysica moet oprichten. Exploitanten van inrichtingen van klasse III die niet beschikken over een CT-toestel of een toestel voor interventionele radiologie (*), worden van deze verplichting vrijgesteld.

Meer lezen
jul 15

Vinçotte Controlatom biedt digitale opleidingen aan voor elk aspect van het gebruik van ioniserende straling. Dat kan o.a. gaan over opleidingen die u op weg zetten voor het opstarten van uw interne dienst fysische controle of voor het opleiden van uw agenten stralingsbescherming (RPO’s), maar we richten ons ook op opleidingen in het kader van de permanente vorming van uw erkende medewerkers.

Meer lezen
jul 15

Stilaan kunnen de meeste bedrijven aan een “Back To Work’” beginnen. Het zal voor alle bedrijven, post corona, uitermate belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat werknemers in alle vertrouwen terug naar het werk kunnen. Daarvoor kan men als organisatie rekenen op Vinçotte.

Het Vinçotte "SafeZone" Back To Work certificaat is een suite van oplossingen die aantonen welke maatregelen genomen zijn. Het is opgesplitst in verschillende klassen want niet alle classificaties zijn voor elk bedrijf van toepassing of haalbaar.

Meer lezen
jul 06

De coronacrisis is jammer nog niet volledig voorbij maar we kunnen wel reeds af en toe terug naar kantoor. In vele bedrijven worden ook voorbereidingen getroffen om vanaf september terug enkele of zelfs alle dagen op kantoor te gaan werken. Om u daarbij te helpen, heeft Vinçotte aansluitend op het Safe Zone aanbod dat we vorig jaar in juni lanceerden een online training gecreëerd voor preventieadviseurs, facility managers en iedereen die een verantwoordelijkheid draagt voor een veilige terugkeer zodat medewerkers verwelkomd kunnen worden in een optimale werkomgeving. Tijdens de pandemie is zeer sterk gebleken hoe belangrijk de luchtkwaliteit binnenskamers is voor de gezondheid.

Meer lezen
jun 28

Naar schatting 150 miljoen ton plastic drijft in de oceanen... tegen 2050 zal er zelfs meer plastic in de oceanen zitten dan vis als we er nu niet iets aan doen. Plastic hoort niet thuis in de oceanen en nog minder in de voedselketen. Plastic valt immers uiteen en komt in levende organismen terecht, het verstoort hun natuurlijke cycli en komt ook op onze borden terecht.

Van de miljarden tonnen plastic die op het land blijven, wordt slechts 7 tot 10% gerecycled. De rest komt terecht op gigantische stortplaatsen en verontreinigt de bodem, of wordt verbrand – waarbij gevaarlijke giftige stoffen in de lucht vrijkomen en bijdragen tot broeikasgasemissies.

Meer lezen
jun 09

Naar aanleiding van de recente richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad (NVR) hebben we een nieuw actieplan opgesteld over hoe we momenteel verder werken. Vanaf vandaag 9 juni start ons plan voor "het nieuwe normaal".

Meer lezen
jun 01

De klimaatverandering en de stijgende uitstoot van broeikasgassen is één van de grootste uitdagingen die onze maatschappij te wachten staat. Er zijn vele manieren waarop je als bedrijf je steentje kan bijdragen. Met deze whitepaper willen we dieper ingaan op één van deze manieren: hoe uw wagenpark CO2 Neutraal maken.

Meer lezen
apr 21

Van digitale jobevents tot een volledig digitale sollicitatieprocedure. Vinçotte HR is stilaan volledig digitaal getransformeerd.

Niet alleen onze dienstverlening en klantencontacten, maar ook onze sollicitatieprocedure evolueerde van gedeeltelijk digitaal naar 100 % van op afstand. Hoe verloopt solliciteren bij ons nu concreet? We leggen het hier haarfijn uit!

Meer lezen

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en we houden u up-to-date!

Inschrijven