U bevindt zich in de sector Stralingsbescherming - Controlatom

CAP

CAP is het digitale platform van Vinçotte Controlatom waar u makkelijk al onze digitale verslagen kan raadplegen. Daarnaast kan u vanaf nu ook al uw afspraken, verbeteringspunten en aandachtspunten beheren.
Hieronder vindt u alle nodige informatie. U kan er via deze link CAP PORTAAL meteen naar toe.

GEBRUIKERS

U kan vanaf nu zelf bepalen wie van uw organisatie toegang heeft tot onze portaalsite. Hiervoor dient u verschillende gebruikers aan te maken onder de tab ‘gebruikers’. U kan nieuwe gebruikers toevoegen of bestaande gebruikers beheren. Er zijn 2 soorten gebruikers:

Een topgebruiker

 • Kan alle rapporten, afspraken, verbeteringspunten en aandachtspunten van de organisatie bekijken.
 • Kan alle afspraken, verbeteringspunten en aandachtspunten bekijken en hier eventueel feedback op geven.
 • Kan andere gebruikers toevoegen of inactief maken.
 • Kan de gegevens van andere gebruikers wijzigen.
 • Kan een paswoord van een gebruiker terugzetten.
 • Kan de toegang tot bepaalde sites/departementen voor andere gebruikers beperken.

Een profiel gebruiker

 • Kan alle rapporten van de organisatie bekijken waarvoor hij toegang heeft gekregen van de topgebruiker
 • Kan alle afspraken, verbeteringspunten en aandachtspunten waarvoor hij toegang heeft gekregen van de topgebruiker bekijken en hier eventueel feedback op geven

Ik wil een nieuwe gebruiker toevoegen

Een nieuwe gebruiker toevoegen kan onder de gebruikers tab, links bovenaan het scherm. U kan vervolgens een nieuwe gebruiker aanmaken door te klikken op ‘nieuw’ rechts bovenaan scherm. Vervolgens vult u de gegevens van de nieuwe gebruiker in, oa de rol en communicatie instellingen. U kan ook de toegang voor een gebruiker beperken tot één of meerdere departementen, zie volgende punt.

Ik wil de toegang van een gebruiker aanpassen/beperken

Een top gebruiker kan zelf bepalen tot welke sites & departementen andere gebruikers toegang hebben. Dit kan u aanpassen door in de gebruikers tab op het pen icoontje te klikken naast de gebruiker en vervolgens rechts bovenaan te klikken op ‘beperkingen voor site en departementen’. U kan bijvoorbeeld de sites en/of departementen waarop de gebruiker geen toegang heeft, inactief maken door deze uit te vinken.

Een gebruiker is zijn wachtwoord kwijt

Het wachtwoord van een gebruiker resetten, doet u door in de gebruiker tab op het ">"icoontje te klikken naast de gebruiker. Dit opent een pop-up met onderaan de knop ‘wachtwoord terugzetten’.

De account van een gebruiker is geblokkeerd en ik wil deze opnieuw activeren

Om de veiligheid van het portaal te garanderen, wordt een gebruiker automatisch geblokkeerd indien hij driemaal na elkaar een mislukte poging doet om in te loggen. Om de toegang van te resetten, klikt in de gebruiker tab op het "pen" icoontje naast de gebruiker. Onderaan moet u het vinkje verwijderen dat aanduidt dat deze gedeactiveerd is.

Een gebruiker moet worden gedeactiveerd

Om een gebruiker te verwijderen kan u in de lijst van de gebruikers klikken op het ">" icoontje. Onderaan kan u kiezen om de gebruiker te verwijderen.

VERSLAGEN

Eenmaal er een verslag beschikbaar is, wordt dit getoond op het portaal in de tab ‘verslagen’. Gebruikers waarvoor de ‘Meldingen ontvangen via e-mail: beschikbare rapporten’ actief is en die toegang hebben tot dit verslag, krijgen daarenboven automatisch een mail met de boodschap dat een nieuw verslag beschikbaar is. In deze mail staat ook een link naar het verslag.

Een overzicht van alle verslagen die voor u beschikbaar zijn, kan u terugvinden onder de tab ‘verslagen’. U kan zelf ook zoekfilters instellen door op de ‘zoek’ knop te klikken.

Er zijn geen verslagen zichtbaar

Controleer eerst:

 • Zijn er nog limiterende zoekfilters ingesteld? Zet deze dan terug naar de standaard instellingen door op de ‘reset’ knop te klikken.
 • Heeft u een goede verbinding met het internet
 • Heeft u de juiste rechten om het rapport te zien? Indien niet, vraagt u dit aan de topgebruiker van uw bedrijf.

AFSPRAKEN

In deze tab kan u een overzicht vinden van alle geplande afspraken. In deze tab kan u :

 • Geplande afspraken bevestigen met behulp van de actieknop
 • Geplande afspraken downloaden met behulp van het iCalendar formaat. Dit formaat is een bestand met extensie ics die door de meeste e-mailclients ondersteund wordt.
 • De chatmogelijkheid gebruiken om een nieuwe datum voor te stellen. Deze functionaliteit staat echter standaard uitgeschakeld.

Standaard worden deze afspraken oplopend gesorteerd op datum. Daarnaast kan u met behulp van de zoekfilters en sorteeropties een gewenste afspraak uit het verleden snel terugvinden.

VERBETERINGSPUNTEN

In deze tab kan u een overzicht vinden van alle openstaande verbeteringspunten. Dit zijn punten waarvoor actie dient te worden ondernomen.

Daarnaast wordt er een chat functionaliteit aangeboden. Via de chat functionaliteit kunnen u en de expert communiceren over een verbeteringspunt. Dit doet u door op de ‘bespreek’ knop te klikken. Deze functionaliteit staat echter standaard uitgeschakeld.

De geplaatste opmerkingen worden chronologisch weergegeven, waarbij de meest recente berichten bovenaan staan. De opmerkingen zijn niet bewerkbaar na het plaatsen. Daarnaast kunnen ook bijlagen worden toegevoegd. Uit veiligheidsoverwegingen wordt er maar een beperkt aantal type bestanden toegelaten zoals afbeeldingen en pdf-documenten en worden de bestandsgroottes beperkt.

De expert die het verslag heeft opgesteld wordt op de hoogte gebracht telkens een nieuw chatbericht werd geplaatst. Indien de expert een bericht terug stuurt, zullen alle gebruikers die reeds deelnamen aan de conversatie over dit verbeteringspunt, hiervan op de hoogte worden gebracht via een e-mail.

Gebruikers hebben de mogelijkheid om op hun profiel het ontvangen van e-mailberichten bij nieuwe opmerkingen te beheren. Dit wordt aangeduid door onder communicatie instellingen: ‘meldingen ontvangen via e-mail: chat’.

AANDACHTSPUNTEN

In deze tab kan u een overzicht vinden van alle actieve aandachtspunten. Dit zijn punten die uw aandacht verdienen maar waarvoor u niet meteen actie dient te ondernemen.

Daarnaast wordt er een chat functionaliteit aangeboden. Via de chat functionaliteit kunnen u en de expert communiceren over een aandachtspunt. Dit doet u door op de ‘bespreek’ knop te klikken. Deze functionaliteit staat echter standaard uitgeschakeld.

De geplaatste opmerkingen worden chronologisch weergegeven, waarbij de meest recente berichten bovenaan staan. De opmerkingen zijn niet bewerkbaar na het plaatsen. Daarnaast kunnen ook bijlagen worden toegevoegd. Uit veiligheidsoverwegingen wordt er maar een beperkt aantal type bestanden toegelaten zoals afbeeldingen en pdf-documenten en worden de bestandsgroottes beperkt.

De expert die het verslag heeft opgesteld wordt op de hoogte gebracht telkens een nieuw chatbericht werd geplaatst. Indien de expert een bericht terug stuurt, zullen alle gebruikers die reeds deelnamen aan de conversatie over dit aandachtspunt, hiervan op de hoogte worden gebracht via een e-mail.

Gebruikers hebben de mogelijkheid om op hun profiel het ontvangen van e-mailberichten bij nieuwe opmerkingen te beheren. Dit wordt aangeduid door onder communicatie instellingen: ‘meldingen ontvangen via e-mail: chat’.

PROBLEMEN

Indien u een probleem heeft dat u niet krijgt opgelost, kan u ons steeds contacteren via controlatom@vincotte.be. Wij helpen u dan zo snel mogelijk verder.


Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak ?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Contacteer klantendienst
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons

Vinçotte-nieuwsblog

Volg onze blog en blijf up-to-date!
jul 20

Op 1 maart 2020 trad een nieuw Koninklijk Besluit (KB) in werking betreffende de medische en niet-medische blootstellingen bij beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen. Dit KB verduidelijkt de regelgeving aangaande de stralingsbescherming van de patiënt (en zijn onmiddellijke omgeving) bij medische en niet-medische blootstellingen.

De publicatie is nu meer dan een jaar geleden. Wij merken echter dat er na het verschijnen van dit KB medische blootstellingen nog steeds veel onduidelijkheid bestaat, vooral op vlak van het oprichten van een dienst medische fysica. Vandaar dat wij een aantal punten voor u willen verduidelijken.

Meer lezen
jul 16

Wij zijn allen geschokt door de hevige overstromingen en onze gedachten gaan uit naar allen die door deze catastrofale situatie zijn getroffen.

Meer lezen
jul 16

In de aanpassing van het ARBIS, dat inging op 01/01/2019, werd bepaald dat u de organisatie van de Dienst voor Fysische Controle verplicht intern moest inrichten. Analoog hieraan staat in het nieuwe KB van 13/02/2020 dat de exploitant van een inrichting met medisch-radiologische installaties een dienst voor medische stralingsfysica moet oprichten. Exploitanten van inrichtingen van klasse III die niet beschikken over een CT-toestel of een toestel voor interventionele radiologie (*), worden van deze verplichting vrijgesteld.

Meer lezen
jul 15

Vinçotte Controlatom biedt digitale opleidingen aan voor elk aspect van het gebruik van ioniserende straling. Dat kan o.a. gaan over opleidingen die u op weg zetten voor het opstarten van uw interne dienst fysische controle of voor het opleiden van uw agenten stralingsbescherming (RPO’s), maar we richten ons ook op opleidingen in het kader van de permanente vorming van uw erkende medewerkers.

Meer lezen
jul 15

Stilaan kunnen de meeste bedrijven aan een “Back To Work’” beginnen. Het zal voor alle bedrijven, post corona, uitermate belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat werknemers in alle vertrouwen terug naar het werk kunnen. Daarvoor kan men als organisatie rekenen op Vinçotte.

Het Vinçotte "SafeZone" Back To Work certificaat is een suite van oplossingen die aantonen welke maatregelen genomen zijn. Het is opgesplitst in verschillende klassen want niet alle classificaties zijn voor elk bedrijf van toepassing of haalbaar.

Meer lezen
jul 06

De coronacrisis is jammer nog niet volledig voorbij maar we kunnen wel reeds af en toe terug naar kantoor. In vele bedrijven worden ook voorbereidingen getroffen om vanaf september terug enkele of zelfs alle dagen op kantoor te gaan werken. Om u daarbij te helpen, heeft Vinçotte aansluitend op het Safe Zone aanbod dat we vorig jaar in juni lanceerden een online training gecreëerd voor preventieadviseurs, facility managers en iedereen die een verantwoordelijkheid draagt voor een veilige terugkeer zodat medewerkers verwelkomd kunnen worden in een optimale werkomgeving. Tijdens de pandemie is zeer sterk gebleken hoe belangrijk de luchtkwaliteit binnenskamers is voor de gezondheid.

Meer lezen
jun 28

Naar schatting 150 miljoen ton plastic drijft in de oceanen... tegen 2050 zal er zelfs meer plastic in de oceanen zitten dan vis als we er nu niet iets aan doen. Plastic hoort niet thuis in de oceanen en nog minder in de voedselketen. Plastic valt immers uiteen en komt in levende organismen terecht, het verstoort hun natuurlijke cycli en komt ook op onze borden terecht.

Van de miljarden tonnen plastic die op het land blijven, wordt slechts 7 tot 10% gerecycled. De rest komt terecht op gigantische stortplaatsen en verontreinigt de bodem, of wordt verbrand – waarbij gevaarlijke giftige stoffen in de lucht vrijkomen en bijdragen tot broeikasgasemissies.

Meer lezen
jun 09

Naar aanleiding van de recente richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad (NVR) hebben we een nieuw actieplan opgesteld over hoe we momenteel verder werken. Vanaf vandaag 9 juni start ons plan voor "het nieuwe normaal".

Meer lezen
jun 01

De klimaatverandering en de stijgende uitstoot van broeikasgassen is één van de grootste uitdagingen die onze maatschappij te wachten staat. Er zijn vele manieren waarop je als bedrijf je steentje kan bijdragen. Met deze whitepaper willen we dieper ingaan op één van deze manieren: hoe uw wagenpark CO2 Neutraal maken.

Meer lezen
apr 21

Van digitale jobevents tot een volledig digitale sollicitatieprocedure. Vinçotte HR is stilaan volledig digitaal getransformeerd.

Niet alleen onze dienstverlening en klantencontacten, maar ook onze sollicitatieprocedure evolueerde van gedeeltelijk digitaal naar 100 % van op afstand. Hoe verloopt solliciteren bij ons nu concreet? We leggen het hier haarfijn uit!

Meer lezen

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en we houden u up-to-date!

Inschrijven