Accreditaties

Kwaliteit onder controle. #

Vinçotte is een geaccrediteerde onderneming

Waarom zijn de services van Vinçotte niet ISO 9001 gecertifieerd, maar wel ISO 17020 geaccrediteerd? ISO 9001 heeft niet direct betrekking op de inspectie- en de certificatieservices van Vinçotte. Er bestaan immers kwaliteitsreferentiesystemen die eigen zijn aan de verschillende services die door Vinçotte worden aangeboden.

De 5 belangrijkste normen zijn:

  1. ISO/IEC 17020 - Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren
  2. ISO/IEC 17021 - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren
  3. ISO/IEC 17025 - Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria
  4. ISO/IEC 17029 - Algemene principes en eisen voor validatie- en verificatie-instellingen
  5. ISO/IEC 17065 - Eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten

Vinçotte is geaccrediteerd op basis van deze 4 normen. Deze accreditaties geven de garantie dat Vinçotte op organisationeel en technisch niveau performant en efficiënt services levert. De bevoegdheden van Vinçotte worden regelmatig aan een audit onderworpen. De services van Vinçotte worden eveneens erkend door verschillende nationale en internationale instanties.

Bovendien zijn de inspectiediensten VCA-gecertificeerd. Dit waarborgt dat onze diensten uitgevoerd worden met de maximale veiligheid en minimaal risico op ongevallen. Klik op onderstaande links om de accreditatiecertificaten en het VCA-certificaat te bekijken.

Wettelijke inspecties (v40 - 02/24)

Inspectiediensten (v39 - 04/24)

Laboratoria (v22 - 11/22)

Certificatiediensten (v48 - 02/24)