Bedrijfsstructuur

Structuur onder controle. #

Een krachtige structuur waar je op kan vertrouwen

De Raad van Bestuur van Vinçotte tekent de strategische lijnen van het bedrijf uit. Deze raad streeft door innovatief leiderschap uiteraard ook het succes op lange termijn na.

De Raad van Bestuur omvat drie comités die advies verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur. Deze drie comités zijn:

• Nominatie en Remuneratiecomité
• Strategisch Comité
• Auditcomité

De Algemene Voorwaarden van onze drie verschillende operationele organisaties (Vinçotte NV, Vinçotte vzw en Vinçotte Academy NV) die elk hun eigen kracht en expertisedomein hebben.