Digital leap

De digitale sprong vooruit #

Vinçotte bestaat meer dan 150 jaar. Doorheen onze lange geschiedenis sinds 1872 hebben we onszelf regelmatig opnieuw moeten uitvinden.

Ook nu weer. We zitten volop in de 4e industriële revolutie waarin de fysieke, digitale en biologische wereld samen smelten. Artificial Intelligence (AI), robotica, Internet of Things (IoT), 3D-printing, genetische manipulatie, quantum computing en andere nieuwe technologieën integreren in de industrie. Vinçotte past zich opnieuw vlot aan. We nemen onze eigen werking mee in het proces en digitaliseren waar mogelijk. We maken een digitale sprong vooruit …

Digitaal omdat we volop de overschakeling maken van de oude analoge wereld waarin afspraken per telefoon werden gemaakt met de inspecteur, inspecties met pen en doordrukpapier gebeurden, audits altijd ter plaatse gebeurden, rapporten met de hand geschreven werden en net als de facturen met de post gestuurd werden,...

Een sprong omdat dit geen kleine stap is. Als Belgisch marktleider geven we hiermee ook een duidelijk signaal aan de TIC-sector. Een uitstekende kwaliteit van controles en inspecties alleen is niet meer voldoende. Het hele proces moet klantvriendelijk gebeuren met een optimale klantenervaring.

Hoe zo'n volledig digitale inspectie bij onze particuliere klanten verloopt, verwerkten we in deze film:


#

VForce, de digitalisering van de operaties #

In 2017 al hebben we de eerste stappen gezet in onze digitale transformatie met het VForce-project. Langzaam maar zeker wordt dit project in heel het bedrijf uitgerold. Het digitaliseren van onze operationele taken is waarschijnlijk het grootste veranderingsproject ooit in de lange geschiedenis van Vinçotte. Het heeft maar één doel voor ogen: u, als klant een nog betere service bieden dankzij een efficiënte centrale planning en digitale checklists waarmee de kwaliteit van de inspecties gestandardiseerd wordt naar absoluut topniveau en waarmee rapporten onmiddellijk digitaal worden afgeleverd.

Vanaf juni 2019 rollen we VForce gefaseerd uit zodat we efficiënter, sneller én beter kunnen werken. Het overgrote merendeel van de notities bij onze inspecties gebeurt ondertussen volledig digitaal.

Vóór de keuring: #

  • één vlot bereikbaar aanspreekpunt voor alle planningsvragen
  • actieve centrale planning en opvolging vanuit Vinçotte

Tijdens: #

  • keuring met in huis ontwikkelde real time digitale checklists die een optimale en gelijke kwaliteit van keuring garanderen. Uiteraard met de gekende en uitmuntende Vinçotte expertise ter plaatse door onze inspecteurs. De juiste menselijke waarnemingen blijven immers een onmisbare stap in het proces.

Na de keuring: #

  • geautomatiseerd rapport op basis van collectieve Vinçotte expertise
  • rapport onmiddellijk na de keuring in uw mailbox of in uw klantenportaal MyVinçotte
  • digitaal gedocumenteerd rapport met foto’s van installatie en inbreuken

Deze digitalisering is bovendien ook beter voor het milieu! We vermijden hiermee jaarlijks het afdrukken van zo’n 450.000 rapporten of 7 miljoen vellen A4 papier. Dat komt overeen met 35 ton papier of een bos van 70 bomen.

Remote Visual Inspection en Remote Camera Inspection #

Remote Visual Inspection en Remote Camera Inspection met drones en robots (RVI en RCI) is één van de pijlers waarop de digitale toekomst van Vinçotte gebouwd wordt. Met RVI gebeurt de inspectie zelf ook digitaal en wij zijn ervan overtuigd dat een visuele inspectie minstens even goed kan uitgevoerd worden met hoogtechnologische camera's die via drones of robots op moeilijk bereikbare of gevaarlijke plaatsen gaan "kijken". Door een drone in een opslagtank te sturen, moet er geen stelling gebouwd worden in de tank en vermijd je dat er een persoon in een gevaarlijke en slecht geventileerde omgeving (restgassen en -producten) moet werken. Dat betekent een aanzienlijke vermindering van de voorbereidingstijd en het bijhorende risico. Ook bij inspecties op grote hoogte, zullen drones meer en meer ingezet worden.

Onze conclusie is duidelijk: RVI

  • vermindert de downtime
  • bespaart kosten
  • verhoogt de productiviteit
  • voorkomt dat een persoon in een potentieel gevaarlijke omgeving moet werken.

Waarom Vinçotte? #

"Iedereen" kan met een drone vliegen maar niet iedereen kan een inspectie doen. Dat was voor ons de reden om in onze digitale sprong ook volop in te zetten op RVI. Meer over RVI op onze innovatie pagina's. RVI drones & robots worden al een hele tijd door onze innovation managers ingezet bij inspecties en zijn een volwaardig deel van ons aanbod geworden.

Recent werd ook de HiBOT aan ons gamma RVI toegevoegd. Als eerste TIC gebruiker in Europa, wil Vinçotte het volledige potentieel van Hibots roboticasystemen optimaal benutten en hiermee inzetten op de nieuwe trend betreffende het gebruik van robotics voor de inspectie van infrastructuur. Meer over de HiBOT vindt u hier: vincotte.be/hibot

ViA #

Uit onze eerste ervaringen met RVI ontstond ook ViA, een state-of-the-art 3D-modelling en digitalisering van bestaande assets zoals opslagtanks. V3D is uitgebreid getest bij grote klanten in de petrochemie en nu voor elke klant beschikbaar via de nieuwe customer portal.

Alle informatie over ViA vindt u hier: vincotte.be/ViA

Digi-Tags, inspectieverslagen meteen beschikbaar #


Bedrijven verliezen veel tijd bij de voorbereiding van een keuring. Het manueel verzamelen van alle noodzakelijke informatie zoals vorige keuringsresultaten, onderhoudsattesten, vroegere rapporten, enz. is een tijdrovende taak en een aanzienlijk verlies aan efficiëntie. Dat kon beter dachten onze Innovation managers een tijd geleden en daarom ontwikkelden ze Digi-Tags, een volledig digitaal systeem met "tags" die een gecentraliseerde, veilige en snelle toegang geven tot keuringsinformatie over elk toestel. Basis inspectie informatie is beschikbaar voor iedereen die de tag scant met een standaard smartphone zodat het meteen duidelijk is of het te gebruiken toestel gekeurd en veilig te gebruiken is. Gedetailleerde informatie met rapporten die zoekbaar en sorteerbaar zijn, is enkel beschikbaar voor geautoriseerde (ingelogde) gebruikers zodat de voorbereidingstijd tot een absoluut minimum herleid kan worden.

Digi-Tags dragen bij tot algemeen meer veiligheid en efficiëntie want iedereen kan de tag scannen met een gewone smartphone en meteen weten of het toestel gekeurd is en dus veilig om te gebruiken is. De veiligheidscultuur die u met Digi-Tags in uw bedrijf invoert, draagt bij tot een beter gevoel bij uw medewerkers en hogere productiviteit. Bekijk hier de DigiTags film

Meer lezen over Digi-Tags: vincotte.be/digitags

aNDT & DR #

Als Belgisch marktleider in (Advanced) Non Destructive Testing (NDT) zijn we ook volop bezig met Digitale Radiografie (DR). DR is een geavanceerde technologie op basis van digitale detectorsystemen waarbij het röntgenbeeld direct op een computerscherm wordt weergegeven zonder dat er chemicaliën moeten worden ontwikkeld of tussentijds moet worden gescand. Bij digitale radiografie komt er veel minder straling vrij en het is bovendien tijdbesparend en minder arbeidsintensief. Terwijl traditionele radiografie met film werkt, wordt bij digitale radiografie achter het materiaal een plaat geplaatst die de straling absorbeert. Deze plaat wordt dan door een scanner gelezen die een hoge resolutie afbeelding genereert op de computer. Er is dus geen donkere kamer of chemisch product meer nodig om de foto's nadien te ontwikkelen.

De allernieuwste gespecialiseerde DR technologie van Vinçotte is Directe Digitale Radiografie, een oplossing die nog een stapje verder gaat. Bij Direct DR is de plaat rechtstreeks met de computer verbonden, zodat het beeld onmiddellijk op het computerscherm verschijnt. Deze digitale beelden hebben bovendien een zeer hoge resolutie en kunnen met software aan de behoeften van de klant worden aangepast. Je kan dus meteen ter plaatse zien waar de fout zit en de digitale afbeelding kan worden doorgestuurd voor verder onderzoek of bewijs. Meer weten of onze Direct DR specialisten contacteren.

Uit de COVID-19 crisis ontstane diensten #

Begin 2020 sloeg de coronacrisis toe. Dit was voor Vinçotte een signaal om nog harder in te zetten op de digitalisering. Veel van onze normale activiteiten ter plaatse werden immers onmogelijk gemaakt, klassikale opleidingen moesten uitgesteld worden, nieuwe gevaren voor de werknemer doken op,...

Het was voor Vinçotte het startsein voor een hele reeks nieuwe producten en diensten:

Digital Academy e-learning #

Reeds enkel jaren voerden we intern de discussie, moeten/kunnen we bepaalde opleidingen binnen Vinçotte Academy ook digitaal aanbieden. Corona maakte deze vraag overbodig. Het was in veel gevallen digitaal en online op afstand of niets. Het nieuwe “Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties" of kortweg AREI dat in juni 2020 van kracht werd, was de eerste van vele online opleidingen waarmee binnen de Digital Academy gestart werd. De eerste "MasterClass AREI 2020" was meteen een overdonderend succes met meer dan 300 deelnemers die deze premium opleiding à 1000€ volgden en waarmee de discussie of bedrijven technische opleidingen online willen/kunnen volgen definitief beslecht werd. Vinçotte Academy biedt ondertussen een hele reeks online opleidingen aan tot in nucleaire veiligheid toe. Een overzicht van ons online aanbod vindt u hier.

COVID-19 SafeZone certificaat #

Zeer snel stelden we vast dat veel bedrijven kampten met de coronamaatregelen in te voeren op de werkvloer. Voor Vinçotte is de veiligheid én de gezondheid van u en uw medewerkers het hoogste goed en daarom ontwikkelden we het COVID-19 SafeZone Certificaat. Onze experten evalueren welke organisatorische aanpassingen u heeft gedaan, welke processen u heeft uitgewerkt en hoe deze tot stand zijn gekomen. De richtlijnen van de overheid en/of de sector waartoe u behoort zijn hiervoor de leidraad. We adviseren u ook wanneer er op organisatorisch niveau nog eventuele tekortkomingen zijn. Na een positieve evaluatie van de correcte toepassing van de veiligheidsmaatregelen ontvangt u het COVID-19 Safe Zone Certificaat. U kunt dit label afficheren en het gebruiken in uw communicatie naar de buitenwereld. Zo garandeert u uw personeel, klanten en leveranciers dat u de specifieke veiligheidsmaatregelen toepast en hiermee de kans op kritieke business disruptie verkleint. Specifiek voor scholen en onderwijsinstellingen werd het COVID-19 SafeSchool certificaat ontwikkeld waarbij de specifieke situatie van een locatie waar veel mensen op een locatie samen komen, meegenomen wordt.

SafeZone

Het COVID-19 SafeZone certificaat en de COVID-19 HVAC Scan werden ondertussen geïntegreerd in de SafeZone certificatie. met verschillende labels van E tot en met AA+

Meer over SafeZone >

COVID-19 HVAC scan #

In bedrijven, winkels en magazijnen die voorzien zijn van HVAC-systemen (*) is er een verhoogd risico op de verspreiding van het SARS-CoV-2 coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt. Nochtans kunnen parameters als luchtvochtigheid en luchtcirculatie zodanig worden afgesteld dat het verspreidingsgevaar tot een minimum wordt beperkt. Vinçotte ontwikkelde daarom een nieuwe methodiek die we gebruiken om risicoanalyses uit te voeren in gebouwen. Uit de resultaten van deze analyses distilleren wij maatregelen die specifiek voor uw infrastructuur nodig zijn om de verspreiding van het SARS-CoV-2 coronavirus via de ventilatie in HVAC-systemen en een uitbraak van COVID-19 tegen te gaan.

Remote Auditing #

Voordat COVID-19 uitbrak werden er geen remote audits uitgevoerd. Van meetings via Teams of Zoom was geen sprake. Toen we midden maart 2020 echter hoorden van de lockdown, hebben we onmiddellijk aktie ondernomen. Er zijn immers de jaarlijks verplichte inspecties die moesten voortlopen en in eerste instantie was er geen uitstel voorzien door de overheid. Binnen Vinçotte zagen we al vrij snel in dat audits vanop afstand een oplossing waren en binnen de week zijn we ermee gestart kunnen starten. We speelden daarbij niet ‘cavalier seul’ en kregen onmiddellijk bv voor het auditeren van depollutiecentra en carrosseriebedrijven vanop afstand het akkoord van Febelauto en OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij).” Lees hier onze Remote Auditing case bij Enviro.

Ook in tal van andere sectoren hebben we ondertussen een ruime ervaring opgebouwd met remote audits. Hoe we het bv. aanpakken in de voedingsector leest u in deze case over Agristo.

en meer... #

Naast deze grote projecten lopen er ook nog heel wat andere en daarom niet minder belangrijke digitale projecten. Met het Single Sign On project bijvoorbeeld worden al onze klantenapplicaties met dezelfde veilige login methode uitgerust zodat u via 1 toegang op ons nieuw klantenportaal MyVinçotte meteen toegang heeft tot alle applicaties. Momenteel zijn de oude MyVinçotte rapportages, Digi-Tags en ViA al beschikbaar. Digitale facturen zijn net als alle andere tools die u als klant nodig heeft volop in ontwikkeling.

We spreken daarom over een "digitale sprong vooruit". Een sprong die nog volop bezig is en nog vele jaren zal duren. Een sprong die nodig is om het leidinggevend TIC bedrijf van de Benelux te blijven. Een sprong die misschien wel nooit echt eindigt want innovatie is een continu evoluerend proces en zo hebben we het graag. Zo was het altijd al. Een sprong die we ook graag samen met u maken, in co-creatie.

Een sprong die ons ook naar het buitenland brengt in samenwerking met Kiwa.