SafeZone Back To Work

Stilaan kunnen de meeste bedrijven aan een “Back To Work’” of "Return To Office" (RTO) beginnen. Het zal voor alle bedrijven, post corona, uitermate belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat werknemers in alle vertrouwen terug naar het werk kunnen. Daarvoor kan men als organisatie rekenen op Vinçotte.

Het Vinçotte "SafeZone" Back To Work certificaat is een suite van oplossingen die aan de hand van een label aantonen welke maatregelen genomen zijn. Het is opgesplitst in verschillende klassen want niet alle classificaties zijn voor elk bedrijf van toepassing of haalbaar.

De interne luchtkwaliteit en uw installaties: Vinçotte beantwoordt al uw vragen. #

Het is al een hele tijd duidelijk dat bij de verspreiding van een virus de luchtcirculatie en -ventilatie een grote rol speelt. C02 is hierbij een marker voor de aanwezigheid van mogelijke virusdeeltjes.

De meeste bedrijven weten echter niet:

 • hoe goed of slecht de ventilatie is
 • hoe en waar je het beste de luchtkwaliteit meet
 • hoe je luchtkwaliteit kan verbeteren

Dat kunnen we voor u bekijken.

Bij ventilatie komen er ook technische installaties kijken:

 • een HVAC
 • een intern ventilatiesysteem
 • een luchtzuiveringssysteem

Ook daar weer komen er een pak vragen naar boven:

 • Overschrijd ik niet de maximum waarde van CO2?
 • Heb ik de juiste filters op de juiste plaats staan?
 • Is mijn debiet voldoende?

Op al die vragen kunnen de experten van Vinçotte een antwoord bieden.

Met het behalen van een Vinçotte SafeZone “Back To Work” certificaat toont de organisatie aan dat ze werk maakt van een gezonde omgeving zodat de veiligheid van werknemers en klanten gegarandeerd is wanneer ze terugkeren naar kantoor (return to office, RTO)


Back to work: maar in welke vorm? #

Met de terugkeer van steeds meer medewerkers naar het bedrijf, krijgen we ook heel wat specifieke vragen zoals:

 • Ben ik voldoende georganiseerd om allerlei activiteiten door te laten gaan in mijn ruimten?
 • Hoeveel personen kunnen er aanwezig zijn in een ruimte om veilig te zijn?
 • Haalt mijn ventilatiesysteem wel het optimale debiet?

Interesse? Hoe werkt het? #

U neemt contact met ons op en tijdens een intake bespreken we de technische installatie in uw gebouw (verder meer) en uw ambitieniveau. Samen bepalen we dan welke klasse van het certificaat voor u haalbaar is. Hier maken we u een offerte voor.

Na goedkeuring offerte:

 • Een remote assessment op basis van allerlei plannen die we tijdens de intake besproken hebben. Hierbij bepalen we o.a. wat, hoeveel en waar we gaan meten.
 • Een on site assessment om te bekijken welke fysieke maatregelen u heeft genomen (bv. handgels aanwezig etc.).
 • Afhankelijk van uw technische installatie kunnen we volgende metingen doen:
  • HVAC aanwezig: functioneel nazicht, debietsmetingen en indoor luchtkwaliteitsmeting
  • Geen HVAC aanwezig: indoor luchtkwaliteitsmeting en nazicht van mogelijke ventilatie protocollen
 • U krijgt een rapport met aanbevelingen en de objectieve meetdata.
 • Na implementatie van de aanbevelingen doen we een audit en indien geslaagd krijgt u het certificaat.

Welke klassen zijn er? #

Zonder een HVAC installatie #


SafeZone E

#

De basis SafeZone waarmee we in juli 2020 gestart zijn. Dit certificaat geeft aan dat u structureel en procedureel de nodige maatregelen heeft genomen om risico’s die gelinkt zijn aan een (nieuwe) pandemie te beperken en dat u een scenario klaar heeft indien er een uitbraak is.


SafeZone C
#

Dit certificaat omvat het SafeZone E label en daarboven kijken we het meest recente rapport van uw indoor luchtkwaliteit na op basis van het Vlaams Binnenmilieubesluit. Indien gewenst kan u deze indoor luchtkwaliteitsmetingen bij Vinçotte bestellen of u kan die door uw vaste leverancier laten uitvoeren. In het laatste geval kijken wij het auditrapport na op volledigheid en correctheid. Het meest recente verslag mag niet ouder zijn dan 1 jaar.


SafeZone B

Dit certificaat omvat SafeZone C en daarenboven controleren wij de correctheid van implementatie van de CO2 meettoestellen. Op sommige plaatsen is het verplicht om een CO2-monitoring te laten installeren. CO2-sensoren zijn niet overal in België verplicht maar de installatie van een CO2-sensor wordt sterk aanbevolen.


SafeZone A

Dit certificaat omvat het SafeZone B label en daarenboven controleren wij de toepassing van een doeltreffende luchtfiltratie met behulp van luchtzuiveringsapparaten. De eisen waaraan dergelijke apparaten moeten voldoen om SARS-CoV-2 te bestrijden, zijn vastgelegd in een ministerieel besluit dat op 28 mei 2021 in werking is getreden. Luchtreiniging kan wanneer er geen HVAC-systeem aanwezig is via mobiele luchtreinigers gebeuren. Het besluit is van toepassing op systemen, voor gebruik in voor het publiek toegankelijke ruimten, die specifiek worden gebruikt om het risico van COVID-19 te beperken.


SafeZone AA

Dit certificaat omvat SafeZone A en daarenboven controleren wij de correcte toevoeging van nuttige bio- organismen waardoor de kwaliteit van de lucht verder toeneemt en zo de ruimte een veilig en gezond binnenklimaat krijgt.

Met een HVAC installatie:
#


SafeZone E+

De basis SafeZone zoals in voege sinds juli 2020. Het SafeZone E+ label geeft aan dat u structureel en procedureel de nodige maatregelen heeft genomen om risico’s die gelinkt zijn aan een (nieuwe) pandemie te beperken en dat u een scenario klaar heeft indien er een uitbraak is.


SafeZone D+

Dit certificaat geeft aan dat de functionele werking van uw HVAC-installatie is nagekeken op basis van internationale richtlijnen rond het beheersen van de pandemie; nazicht van de recirculatie, juiste plaatsing van de juiste filters, de juiste settings en dat debietsmetingen zijn gebeurd met een positief resultaat. U kan deze dienst laten uitvoeren door een dienstverlener naar keuze of bestellen bij Vinçotte. In het eerste geval kijken wij het auditrapport na op volledigheid en correctheid. Het meest recente verslag mag niet ouder zijn dan 1 jaar.


SafeZone C+

Dit certificaat omvat labell D+ en geeft aan dat uw meest recente rapport van uw indoor luchtkwaliteit nagekeken is op basis van het Vlaamse Binnenmilieubesluit. U kan deze indoor luchtkwaliteitsmetingen bij Vinçotte bestellen of u kan die bij uw vaste leverancier laten uitvoeren. In dat laatste geval kijken wij het auditrapport na op volledigheid en correctheid. Het meest recente verslag mag niet ouder zijn dan 1 jaar.


SafeZone B+

Dit certificaat omvat het SafeZone C+ label met daarenboven controle van de correctheid van implementatie van de CO2 meettoestellen. Op sommige plaatsen is het verplicht om een CO2-monitoring te laten installeren. CO2-sensoren zijn niet overal in België verplicht maar de installatie van een CO2-sensor wordt sterk aanbevolen.


SafeZone A+

Dit certificaat omvat level B+ en daarenboven controleren wij de toepassing van doeltreffende luchtfiltratie met behulp van luchtzuiveringsapparaten. De eisen waaraan dergelijke apparaten moeten voldoen om SARS-CoV-2 te bestrijden, zijn vastgelegd in een ministerieel besluit dat op 28 mei 2021 in werking is getreden. Luchtreiniging kan zowel centraal in het HVAC-systeem als via mobiele luchtreinigers gebeuren. Het besluit is van toepassing op systemen, voor gebruik in voor het publiek toegankelijke ruimten, die specifiek worden gebruikt om het risico van COVID-19 te beperken.


SafeZone AA+

Dit certificaat omvat level A + en daarenboven controleren wij de correcte toevoeging of gebruik van geïnjecteerde nuttige bio-organismen waardoor de kwaliteit van de lucht verder toeneemt en zo de ruimte een veilig en gezond binnenklimaat verkrijgt.

Deze topclassificatie zal slechts in een minderheid van de organisaties haalbaar zijn.

Wij kunnen niet garant staan voor het altijd 100% werken van technologie. Er is geen resultaatsverbintenis vermits technische problemen door interne (defect van de installatie) of externe invloeden (stroompanne) steeds kunnen voorvallen.

Metingen van de kwaliteit van de binnenlucht, luchtstromen en functionele audits van HVAC zijn niet standaard inbegrepen in onze service. U kunt hiervoor een beroep doen op de leverancier van uw voorkeur. Maar omdat wij intern ook over deze expertise en capaciteit beschikken, kan u ook Vinçotte vragen om de metingen van de luchtkwaliteit en de functionele audit van uw HVAC-systeem met luchtstroommetingen uit te voeren.

Certificaat behaald. En nu?
#

U krijgt van ons een afgedrukt certificaat en stickers voor uw gebouwen waarop staat dat u het SafeZone certificaat behaald heeft en in welke klasse. Op die communicatie staat ook een QR Code zodat klanten en bezoekers meer in detail kunnen kijken wat een bepaalde classificatie inhoudt.

Op onze website zullen we bovendien alle organisaties vermelden die een SafeZone certificaat behaald hebben. Uiteraard mag u het behalen van het Vinçotte SafeZone label ook in uw eigen marketing-, recruterings- of interne communicatie vermelden.

Interesse in SafeZone “Back To Work”?