IFS Broker

Als broker, importeur of handelaar van voedingsproducten of consumer goods zijn kwaliteit en voedselveiligheid van primordiaal belang. De afnemers van uw producten vragen u om garanties te tonen dat kwaliteit en (voedsel)veiligheid effectief hoog in het vaandel gedragen worden. Kan u deze garanties voorleggen en worden deze wereldwijd geaccepteerd? Is dit door een onafhankelijke derde bevestigd?

In het audittraject voor de IFS Broker evalueert de auditor van Vinçotte het vermogen van uw bedrijf om te voldoen aan de eisen gesteld in de IFS Broker norm. Op deze wijze wordt het kwaliteitssysteem en het HACCP systeem doorgelicht, net als uw vermogen om in de praktijk de producten te leveren naar tevredenheid van uw klant.

  • Een grondige evaluatie van uw kwaliteits- en voedselveiligheidssysteem door een competente auditor die door IFS erkend is
  • Een gedetailleerd auditverslag dat (in voorkomend geval) de afwijkingen ten opzichte van de IFS Broker standaard duidelijk aangeeft en u toelaat uw risico’s te verkleinen
  • In voorkomend geval, een certificaat dat u de mogelijkheid biedt te communiceren met uw klanten over uw inspanningen
  • Opname in het voor retailers toegankelijke IFS register met gecertificeerde ondernemingen
  • U bespaart geld en tijd bij de uitvoering van leveranciersaudits

Algemene regelgevende wetgeving EU/178/2002

Levensmiddelenhygiëne EU/852/2004

Hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong EU/853/2004

Microbiologische criteria EU/2073/2005

Informatie aan de consumenten EU/1169/2011

Materialen bij contact EU/1935/2004

Normen en standaarden

IFS Broker Standard

http://www.ifs-certification.com/index.php/en/

De IFS Broker is bestemd voor brokers, invoerders en handelsagenten om te kunnen garanderen dat die laatsten passende maatregelen treffen om de voedselveiligheid te garanderen. Hij kan toegepast worden ongeacht het product.

IFS heeft specifieke normen voor logistieke centra (IFS Logistics) en voor bedrijven die voedsel transformeren (IFS Food).

Certificatie ten opzichte van de IFS Broker standaard kan gecombineerd worden met een certificatie ten opzichte van de BRC Agents and Brokers, de ISO 22000 standaard of ten opzichte van de Autocontrolegidsen.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.