FSSC 22000-certificaat

FSSC 22000 is een certificatieschema voor voedselveiligheidssystemen dat gebaseerd is op de internationale ISO 22000-standaard in combinatie met ISO/TS 22002-1. Is uw managementsysteem al gecertificeerd volgens die ISO 22000-norm? Dan moet uw onderneming enkel nog getoetst worden aan de ISO/TS 22002-1-norm voor veilige productie van voedingsmiddelen om te voldoen aan de vereisten van FSSC 22000.

Vinçotte is erkend om de FSSC 22000-audit bij u uit te voeren en na een positieve evaluatie ook een bijbehorend certificaat uit te reiken. In geval van problemen adviseren wij u ook over maatregelen die u kunt nemen om ze te verhelpen en alsnog het certificaat te behalen.

Meer over FSSC 22000-certificaat:

In het audittraject voor de FSSC 22000-norm evalueert Vinçotte het vermogen van uw bedrijf om te voldoen aan de eisen die in de FSSC 22000-norm gesteld worden.

Onze auditoren beschikken over een ruime sectorale ervaring en kunnen ze zich prima verplaatsen in uw situatie. Ze maken reële afwegingen bij de beoordeling van uw HACCP-systeem en managementsysteem. Dankzij hun expertise zijn zij een prima gesprekspartner voor uw organisatie en dragen zij bij aan de bewustwording van uw medewerkers.

Voordelen FSSC 22000-certificaat

 • Een gedetailleerd auditverslag dat de afwijkingen ten opzichte van de FSSC 22000-standaard duidelijk aangeeft en u toelaat uw risico’s te verkleinen.
 • Een certificaat dat u een commercieel voordeel bezorgt en uw reputatie ten goede komt.
 • FSSC 22000 is erkend door het GFSI (Global Food Safety Initiative) en voldoet daarom aan de eisen die door de retailers worden gesteld.
 • Opname in het publiek toegankelijke FSSC 22000-register met gecertificeerde ondernemingen.
 • U vermindert de kost en de tijd voor de uitvoering van leveranciersaudits.

Normen en wetgeving

 • Algemene voorschriften levensmiddelenwetgeving EU/178/2002
 • Hygiënevoorschriften voor levensmiddelen EU/852/2004
 • Hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong EU/853/2004
 • Microbiologische criteria voor levensmiddelen EU/2073/2005
 • Verstrekking van voedselinformatie aan consumenten EU/1169/2011
 • Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen EU/1935/2004
 • FSSC 22000-norm

www.fssc22000.com

Toepassing FSSC 22000-certificatie

 • Activiteiten die van invloed zijn op de voedselveiligheid van alle bedrijven.
 • Bedrijven die grondstoffen en halffabrikaten produceren bestemd voor levensmiddelen.
 • Bedrijven die een professioneel voedselveiligheidsmanagementsysteem wensen te hanteren.
 • Bedrijven die een zorgvuldige toetsing wensen van hun voedselveiligheidssysteem.
 • Bedrijven die met certificering hun (internationale) imago willen versterken.
 • Bedrijven die met certificatie hun organisatie wensen te stimuleren.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.