FSSC 22000

Als bedrijf actief in de voedingsindustrie is kwaliteit en voedselveiligheid van primordiaal belang. De afnemers van uw producten vragen u om garanties te tonen dat u kwaliteit en voedselveiligheid effectief hoog in het vaandel draagt. Kunt u deze garanties voorleggen en worden deze wereldwijd geaccepteerd? Is dit door een onafhankelijke derde bevestigd?

In het audittraject voor de FSSC22000-norm evalueert de auditor van Vinçotte het vermogen van uw bedrijf om te voldoen aan de eisen gesteld in de FSSC 22000-norm. De FSSC 22000-norm is gebaseerd op de ISO 22000-norm en op aanvullende eisen die door FSSC 22000 bepaald werden (zie http://www.fssc22000.com/documents/support/downloads.xml?lang=en). Door de werkervaring van de auditoren kunnen ze zich prima verplaatsen in uw situatie en reële afwegingen maken bij de beoordeling van uw HACCP-systeem en managementsysteem. Dankzij hun expertise zijn zij een prima gesprekspartner voor uw organisatie en dragen zij bij aan bewustwording van uw medewerkers.
Een grondige evaluatie van uw kwaliteits- en voedselveiligheidssysteem door een competente auditor met ervaring in uw sector
 • Een gedetailleerd auditverslag dat (in voorkomend geval) de afwijkingen ten opzichte van de FSSC 22000-standaard duidelijk aangeeft en u toelaat uw risico’s te verkleinen
 • In voorkomend geval, een certificaat dat u de mogelijkheid biedt te communiceren met uw klanten over uw inspanningen
 • FSSC 22000 is erkend door het GFSI (Global Food Safety Initiative) en voldoet daarom aan de eisen gesteld door de retailers
 • Opname in het publiek toegankelijke FSSC 22000-register met gecertificeerde ondernemingen
 • U vermindert de kost en de tijd voor de uitvoering van leveranciersaudits

Normen en standaarden

 • Algemene voorschriften levensmiddelenwetgeving EU/178/2002
 • Hygiënevoorschriften voor levensmiddelen EU/852/2004
 • Hygiènevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong EU/853/2004
 • Microbiologische criteria voor levensmiddelen EU/2073/2005
 • Verstrekking van voedselinformatie aan consumenten EU/1169/2011
 • Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen EU/1935/2004

FSSC 22000-norm:

www.fssc22000.com

 • De FSSC 22000-norm dekt de activiteiten die van invloed zijn op de voedselveiligheid van alle bedrijven.
 • Bedrijven die grondstoffen en halffabrikaten produceren bestemd voor levensmiddelen
 • Bedrijven die een professioneel voedselveiligheidsmanagementsysteem wensen te hanteren
 • Bedrijven die een zorgvuldige toetsing wensen van hun voedselveiligheidssysteem
 • Bedrijven die met certificering hun (internationale) imago willen versterken
 • Bedrijven die met certificatie hun organisatie wensen te stimuleren

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.