Vinçotte begeleidt waterstofprojecten van begin tot einde.

Waterstof is een belangrijke pijler van de Europese Green deal en in juli 2020 heeft heeft de Europese Commissie een waterstofstrategie voor een klimaatneutraal Europa voorgesteld. Daar is alvast meer dan 25 miljard Euro voor uitgetrokken. De wens om onafhankelijk te worden van Russisch gas gaat de conversie van gas naar waterstof nog versnellen.

Waterstof kan worden gebruikt als grondstof, als brandstof of als energiedrager en opslagmedium; het heeft vele mogelijke toepassingen in de industrie, het vervoer, de energiesector en de bouwsector. Het belangrijkste is dat bij het gebruik ervan geen CO2 en bijna geen luchtverontreiniging wordt uitgestoten indien de waterstof is gemaakt met bv. elektrolyse op basis van hernieuwbare energie. Het biedt dus een oplossing voor het koolstofvrij maken van industriële processen en economische sectoren waar de vermindering van koolstofemissies dringend, maar ook moeilijk haalbaar is. Dit alles maakt waterstof essentieel om de EU te ondersteunen in haar streven om uiterlijk in 2050 koolstofneutraal te zijn en voor de wereldwijde inspanning om het Klimaatakkoord van Parijs uit te voeren en te streven naar klimaatneutraliteit.

De vraag is nu natuurlijk hoe u er als bedrijf aan begint.

Daar kan Vinçotte u mee helpen. We begeleiden onze klanten gedurende de hele levensfase van een waterstofproject.

Van het concept en de businesscase naar de engineering. Van procurement naar de constructie en tot slot de indienststelling en uitbating van een nieuwe installatie. Maar ook heel wat bestaande installaties zullen moeten omgebouwd worden om met waterstof te kunnen werken. En daar is het ook belangrijk de veiligheids- en milieuaspecten grondig te bekijken.

Een belangrijke eerste stap is goed te begrijpen wat moet gebeuren en door wie, om tot een installatie te komen die voldoet aan de van toepassing zijnde norm- en regelgeving. Dit is in het bijzonder belangrijk voor waterstof gezien de risico’s die gepaard gaan met waterstof en dit in een volop evoluerend kader op het vlak van norm- en regelgeving. Hiervoor heeft Vinçotte een specifieke tool uitgewerkt, namelijk de C&C studie.

Daarnaast, heeft Vinçotte 3 teams van specialisten ter beschikking die u kunnen helpen om specifieke onderdelen gerelateerd aan de waterstofplant, verder uit te werken.

Want met een explosiekracht van 3x die van aardgas hebben we te maken met een installatie waar je beter geen risico’s mee neemt.

 

Team 1 is gespecialiseerd in omgevingsveiligheid. Vinçotte is erkend als deskundige voor het opmaken van de wettelijk verplichte omgevingsveiligheidsrapportage.

 
 

Team 2 werkt rond risicoanalyse methodes zoals HAZOP voor waterstof. Het bepaalt het risico op explosies en hoe we die met preventieve maatregelen kunnen reduceren. Omdat waterstof onder hoge druk wordt getransporteerd of opgeslagen is ook de Pressure Equipment Directive (PED) of de Belgische Gaswet van toepassing. En dus ook hier is de erkenning van Vinçotte als notified body en erkend organisme cruciaal. Om veilig met waterstof te kunnen werken is ook de structurele integriteit van de drukdragende delen van de installatie zeer belangrijk.

 
 

Team 3 wordt gevormd door specialisten die werken op de procedures en processen om de origine en de CO2-voetafdruk van de geproduceerde waterstof te bewijzen En dit is nodig want met grijze waterstof op basis van fossiele brandstoffen kan de energietransitie natuurlijk niet worden gemaakt.

 

Vinçotte helpt klanten al enkele jaren met vragen rond waterstof H2 en heeft een unieke expertise uitgebouwd rond waterstofenergie, veiligheid en milieu.

Waterstof Hydrogen H2...

Heeft u vragen over waterstof in uw bedrijf?

Contacteer ons

Lees ook onze andere blog posts over waterstof:

Lees ook ons artikel over de toekomst van waterstofproductie, eerst gepubliceerd in het juni 2023 nummer van Hydrogen Tech World.

Building a compliant and safe green hydrogen plant (PDF in het Engels)