Origine en CO2-voetafdruk of hoe Vinçotte u helpt om de duurzaamheid van geproduceerde waterstof te kunnen claimen.

Door de Green Deal zullen steeds meer klanten en overheden vragen naar een bewijs van hoe duurzaam hun activiteiten zijn. En de manieren waarop je dit moet aantonen worden steeds meer vastgelegd in regelgeving. Ook voor waterstof is het Europese kader in volle ontwikkeling.

Men spreekt van hernieuwbare waterstof en low carbon waterstof. En via het project CertifHy komt er een kader voor Guarantees of Origin of GO’s voor waterstof. Het “groene” karakter van waterstof hangt natuurlijk af van de productiemethode en de energie die daarvoor wordt gebruikt.

Wanneer er subsidies zullen uitgereikt worden door (Europese) instanties zal je moeten bewijzen dat de productie van waterstof duurzaam of dat er tenminste een fundamentele reductie is van de CO2-voetafdruk.

Maar ook investeerders en banken geven meer en meer de voorkeur aan investeringen in duurzame waterstofprojecten en worden hierbij geholpen door de EU Taxonomy en de Green Bond regulation. Deze regulations schetsen de krijtlijnen voor een kader voor duurzame financiering.

Vinçotte helpt u met het bewijzen van het duurzame karakter van waterstof:

  • We bepalen de definitie van wat nu groen is en wat niet. We baseren ons hiervoor op het Europese kader voor hernieuwbare waterstof en low carbon waterstof;
  • We stellen protocollen op die u kan gebruiken om de origine en de CO2-voetafdruk van de waterstof te bepalen en te bewijzen;
  • We komen jaarlijks controleren of alle protocollen gevolgd worden en of de berekeningen kloppen.

Meer info over CO2 voetafdruk van waterstof?

Contacteer ons

Contact