Vinçotte werkt mee aan de bouw van nieuwe kerncentrales. De Hinkley Point C case.

Om zich voor te bereiden op de energietransitie, kiezen steeds meer landen voor kernenergie. Het Verenigd Koninkrijk nam dit besluit in 2012 toen het de bouw goedkeurde van een EPR-centrale met twee reactoren van 3200 MW in Somerset (nabij Bristol). Zij zal 7% van de totale Britse vraag naar elektriciteit opwekken.

Hinkley Point C helpt Groot-Brittanië op weg naar "Net Zero" doordat ze geen CO2 uitstoot veroorzaken bij de elektriciteitsproductie.

De centrale wordt door EDF Energy geëxploitateerd en Framatome voert gedeeltelijk de bouw ervan uit. Framatome heeft al eerder met Vinçotte samengewerkt aan andere Europese projecten en kent onze specialisatie in geavanceerd niet destructief onderzoek (NDO). Zij namen contact met ons op om een ultrasone inspectie uit te voeren van de vervaardiging van de lasverbindingen van de primaire circuits van de twee krachtcentrales.

Het eerste doel is om een geautomatiseerd ultrasoon inspectiesysteem te ontwikkelen en te kwalificeren waarin verschillende technieken worden gecombineerd, zoals multi-element phased array, tandemmethoden en conventionele methoden.

Vervolgens, in een tweede fase, worden geautomatiseerde inspecties uitgevoerd in de werkplaats bij Framatome en op de locatie van Hinkley Point C in het VK. Dankzij de inspecties kan een automatische controle worden uitgevoerd en het volume van de lasverbindingen volledig en nauwkeurig in kaart worden gebracht. Zo kunnen we hun integriteit na de fabricage bevestigen.

De ontwikkeling en kwalificatie van het procedé vergen een lange periode waarin technische voorstellen moeten worden gedaan, technische documentatie en motiveringen moet worden opgesteld – met inbegrip van simulaties en modelproeven en de uitvoering van inspectieprocedures. Het Vinçotte-team reisde begin 2021 al naar het VK om de resultaten van het voor dit project ontwikkelde proces aan te tonen en bijgevolg met succes te kwalificeren. Hoewel de eerste ontwikkelingen in 2017 van start gingen, vond de eerste eigenlijke inspectie pas in 2021 plaats.

De inspecties vinden eerst in Frankrijk bij Framatome plaats van 2021 tot 2023 en vervolgens op de bouwplaats in het Verenigd Koninkrijk vanaf 2024 en 2025.

De Vinçotte-operatoren die bij het project betrokken zijn, hebben allemaal een opleiding gekregen op maat voor deze inspecties en hebben in juni 2021 allemaal met succes hun kwalificatie behaald. Een tweede team van Framatome-operatoren zijn ook specifiek opgeleid om parallel te werken op de site van Hinkley Point C met een tweede geautomatiseerd systeem van Vinçotte.

Wij zijn trots op dit project omdat het onze erkenning in Europa als NDO-deskundigen voor nucleaire veiligheid markeert. Het benadrukt ook ons vermogen en onze deskundigheid om de energietransitie veilig te ondersteunen.

Vinçotte, de NDT specialisten

Zelfs als u geen kerncentrale bouwt, kan u beroep doen op de NDT specialisten van Vinçotte voor niet destructief onderzoek

Contacteer ons