10 augustus Actualiteit , Events , Media

Gelukkige 150ste verjaardag!

Vandaag 10 augustus dag op dag 150 jaar geleden kwam de voorlopige “Vereniging voor het toezicht op stoomketels” voor het eerst bijeen.

De woorden die Robert Vinçotte toen sprak, zijn nog steeds onze leidraad: “Ontploffingen van stoomketels vormen een betreurenswaardige kant van onze industriële samenleving. Ze zijn rampzalig omwille van de schade en de werkloosheid die ze veroorzaken, afschuwelijk omdat ze tonen dat het leven van mensen minder zwaar doorweegt dan de uitgaven voor preventie en ze vormen een van de grootste oorzaken van misnoegen bij de arbeiders, samen met andere gevaren op het werk”.

Meteen daarna werd de eerste direct mailing gestuurd. Alle fabriekseigenaren van België werden persoonlijk aangeschreven met de vraag om zich aan te sluiten bij de vereniging.

Marketing avant la lettre want het woord "marketing" zelf werd pas in 1897 voor het eerst opgenomen in woordenboeken.

Of Robert Vinçotte zelf de tekst schreef of beroep deed op een copywriter is niet meer bekend maar de marketing had succes want eind 1872 telde de voorlopige vereniging al 500 leden en was het tijd voor een volgende stap. Op 30 december 1872 werd de vereniging officieel opgericht en ging van start op 1 januari 1873. Daarover later meer.

De integrale en originele tekst van de brief dd 25 augustus 1872 willen we u niet onthouden:

Er werd zelfs een "Call To Action" meegestuurd!