Als je iets bouwt dat nog nooit gebouwd werd neem je geen risico’s. Vinçotte helpt mee aan de veiligheid van kernfusie bij ITER.

In het Franse Cadarache bouwt ITER Organization aan de grootste fusiereactor ter wereld en daarvoor doen ze beroep op de uitgebreide nucleaire kennis van Vinçotte.

Het project #

ITER is een internationaal samenwerkingsproject met als doel de wetenschappelijke en technische haalbaarheid van kernfusie als energiebron op aarde aan te tonen. Kernfusie is de nucleaire reactie die de energie van de zon en de sterren opwekt en het is een potentiële bron van veilige en bijna onbeperkte energie.

De ITER-fusiereactor die in Frankrijk gebouwd wordt is een experimentele reactor van het tokamak type en zou in 2025 moeten af zijn (first plasma in 2025). Het zal de grootste zijn die ooit werd gebouwd en zou in staat moeten zijn om met kernfusie 500 MW op te wekken gedurende 500 seconden. Het vorige wereldrecord staat op 12 MW gerealiseerd gedurende 5 seconden door de JET (Joint European Torus) in 2022. Dat lijkt weinig maar dit zal de kloof overbruggen tussen de huidige kleine experimentele fusieapparatuur en de fusiecentrales van de toekomst. Het is nu nog een kwestie van tijd eer we die reactie continu kunnen maken.

De energie van de toekomst
#

De reactor zal waarschijnlijk 20 jaar gebruikt worden voor verder onderzoek. Ondertussen zal er tegen 2050 aan een kernfusie reactor gewerkt worden die echt commercieel energie aan het net zal leveren. Kernfusie brengt een beperkt risico met zich mee, de brandstof is volop beschikbaar, er is geen restafval en slechts een beperkte radioactiviteit.

De rol van Vinçotte #

Voor de fusiereactie zelf is er zeer veel hitte nodig. Dat maakt dat de bouw van de reactor en het reactorgebouw aan de hoogste veiligheidsnormen moet voldoen. De specialisten van Vinçotte worden wereldwijd aanzien als topexperten in nucleaire veiligheid. Sinds 2008 is Vinçotte betrokken tot dit project, met vandaag 10 inspecteurs die fulltime erop werken. Onze inspecteurs en experten worden betrokken bij het ontwerp en de bouw om uiteindelijk het conformity rapport op te maken. Dat rapport bekijkt of alles wel volgens de wet en afgesproken normen/codes werd aangeleverd.

Het is voor Vinçotte een hele eer om onze expertise te kunnen verlenen aan een project dat mee de toekomst van onze energie en de energietransitie zal bepalen.