Vinçotte zorgt voor de nodige risico-evaluaties voor waterstofprojecten

Waterstof heeft in vergelijking met aardgas een aantal eigenschappen die het gevaarlijker maken. De risicoanalyse is hier dus uiterst belangrijk. Gezien het hoge risico moeten alle scenario’s waarbij er iets kan misgaan worden bekeken en afgedekt.

De eigenschappen van waterstof die het gevaarlijker maken dan gas zijn:

  • De verbrandingstemperatuur van waterstof is veel hoger dan die van aardgas.
  • Waterstofgas dat in brand staat is onzichtbaar, er wordt geen vlam geproduceerd.
  • Waterstof wordt opgeslagen en getransporteerd onder hoge druk.
  • Waterstofgas is een zeer kleine molecule en is zeer vluchtig.
  • Waterstof heeft een 100x lagere ontstekingswaarde dan aardgas. Zelfs een minimale elektrostatische ontlading kan een ontploffing veroorzaken.
  • Waterstof heeft een negatieve impact op de materiaaleigenschappen en het gedrag van de druk dragende delen van een installatie.

Of en in welke mate de risico’s verhogen hangt natuurlijk ook af van de toepassing: transport van waterstof, waterstof als feedstock, waterstof als brandstof, opslag van waterstof, ontspanningsstation, compressiestation, etc.

Gezien het hoge risico moeten alle scenario’s waarbij er iets kan misgaan worden bekeken en afgedekt voor een nieuwe installatie maar ook zeker voor het retrofitten van een bestaande installatie om met waterstof te kunnen werken. De risicoanalyse is dus uiterst belangrijk.

Ondermeer de volgende technische onderzoeken en studies zijn belangrijk: uitvoering van een HAZOP, een explosieveiligheidsdocument en een zoneringsdossier, bliksembeveiliging, dichtheidsproeven zoals bij aardgasinstallaties, compliancy met de van toepassing zijnde reglementering, beoordeling van de structurele integriteit van de installatie, analyse van de materiaalcertificaten, het uitvoeren van extra proeven op de materialen, beoordeling van de meetapparatuur (Measuring Instruments Directive), etc.

Maar er is ook nood aan het aanpassen van bestaande regelgeving en normering. Ook hierin is Vinçotte actief. Want gesteld dat men tot 20% waterstof zou toevoegen aan aardgas, dan wens je dat de aardgasinstallaties die onze gebouwen verwarmen veilig kunnen verder werken.

Een waterstofinstallatie vraagt dus extra aandacht, niet alleen omdat er wettelijke verplichtingen zijn maar ook omdat het veiligheidsaspect essentieel is.

Vinçotte is uw ervaren partner en begeleidt u van de conceptuele fase over het basic design naar het detailed design en de constructie, maar ook evenzeer bij het retrofitten van een bestaande installatie. Meer info over onze service "Risiconalyse explosie waterstofinstallatie"