Risicoanalyse explosie waterstofinstallatie

Een lek aan een waterstofinstallatie of -opslagtank creëert potentieel een explosieve atmosfeer. Bij ontsteking hiervan kan een ontploffing plaatsvinden die gevolgd wordt door een fakkelbrand.

Vinçotte voert een risicoanalyse uit om het explosiegevaar in uw onderneming te minimaliseren en adviseert u over maatregelen die u kunt nemen om de brandveiligheid te optimaliseren. Daarnaast kunnen wij u bijstaan met de opmaak van uw explosieveiligheidsdossier (ATEX) en uw zoneringsdossier.

Meer over risicoanalyse explosie waterstofinstallatie:

Omdat Vinçotte heel vaak wordt geconsulteerd voor preventie en risicoanalyses rond explosiegevaar en brandveiligheid hebben wij hiervoor een pakket gestandaardiseerde diensten ter beschikking.

Doorheen de jaren hebben wij voldoende ervaring en expertise opgebouwd om onze aanpak aan te passen aan bijzondere omstandigheden, in casu de brandveiligheid van waterstofinstallaties. In onderling overleg en toegespitst op uw noden stellen wij een team van experten uit verschillende vakgebieden samen. Elke expert zal vanuit zijn eigen invalshoek de veiligheid van uw infrastructuur evalueren en beoordelen. Dit doen we onder meer met HAZOP, LOPA, SIL, FTA,...

Daarnaast zien wij het als een uitdaging om binnen het kluwen van wettelijke vereisten altijd op zoek te gaan naar de meest kostenefficiënte oplossing die het hoogste veiligheidsniveau garandeert.

Voordelen risicoanalyse explosie waterstofinstallatie

  • Wij onderzoeken de conformiteit van uw brandveiligheidsprocedures.
  • Aan de hand van verschillende onderzoekstechnieken (what-if-methode, ISO TS 16732 - 16733,...) maken we een risicoanalyse op.
  • We evalueren de werking van uw brandveiligheidsscenario's met bijzondere aandacht voor de integratie van actieve brandveiligheidssystemen.
  • We organiseren evacuatieoefeningen waarbij we zowel een goede voorbereiding als een debriefing voorzien.
  • We evalueren uw brandpreventiemaatregelen.

Normen en wetgeving

  • KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen
  • ATEX-richtlijnen

Toepassing

Ondernemers die werken met waterstofinstallaties of -opslagtanks exploiteren.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.