Wijzigingen AREI 1 juni 2023 - gratis webinar

Op 28 maart 2023 werd het koninklijk besluit (KB) van 5 maart 2023 in het Belgische Staatsblad gepubliceerd dat wijzigingen aanbrengt in de drie boeken van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en van toepassing is vanaf 1 juni 2023.

Dit KB van 5 maart 2023 (Belgisch Staatsblad 28 maart 2023) heeft voornamelijk als doel om de veiligheidsmaatregelen van huishoudelijke installaties te laten evolueren en om de elektrische installaties van gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel als niet-huishoudelijke installaties te beschouwen. Sommige veiligheidsmaatregelen van huishoudelijke installaties voor deze gemeenschappelijke delen blijven echter van toepassing, zoals de schema's, plannen en documenten, de markering van de verdeel- en schakelborden, de waarde van de aardverbinding, de bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking, de afwijkende beschikkingen.

Dit KB bevat ook de volgende algemene wijzigingen:

  • verbetering en aanpassing van sommige termen in de drie boeken van het KB van 8 september 2019;
  • stilistische herschrijving van sommige teksten in de drie boeken van het KB van 8 september 2019;
  • verwijdering van het voorschrift van boek 1 van het KB van 8 september 2019 betreffende de aansluiting aan achterzijde van de contactdozen overeenkomstig de laatste versie van de norm NBN C61-112-1;
  • herschrijving van sommige bepalingen over gelijkstroomcomponenten die de differentieelstroombeschermingsinrichtingen kunnen verstoren in de boeken 1 en 3 van het KB van 8 september 2019;
  • herschrijving van de grenzen van de beschermingsinrichting tegen overstroom van de openbare distributienetbeheerder bij aansluitingen in de boeken 1 en 3 van het KB van 8 september 2019;
  • bijwerking van de wettelijke referentie voor de gastoestellen die niet onder het toepassingsgebied van de bescherming tegen explosiegevaar in explosieve atmosferen vallen in de boeken 1 en 2 van het KB van 8 september 2019.

De aangepaste boeken 1, 2 en 3 en een lijst van wijzigingen zijn beschikbaar.

Op 23 mei 2023 organiseren we een gratis webinar waarop we toelichting geven over deze wijzigingen en waar u als installateur rekening mee moet houden vanaf 1 juni 2023.

GRATIS WEBINAR WIJZIGINGEN AREI 2023

Wil u op minder dan 2u tijd helemaal bij zijn met de nieuwe AREI wijzigingen zonder dat u zich moet verplaatsen of werktijd missen, schrijf u dan in voor ons avond webinar. We starten om 17u00 en ronden af rond 18u30.

Schrijf u in >