Newsletter Food - december 2020

Wij brengen u graag op de hoogte van enkele belangrijke wijzigingen:

1. Aanpassing tarieven #

Volgende tarieven worden voor de audits die plaatsvinden vanaf 1 januari 2021 aangepast:

 • Registration fee IFS Global Markets: 50 € per upload
 • Registration fee IFS Food, IFS Broker, IFS Logistics, IFS Wholesale, IFS Cash & Carry: 350 € per upload
 • Verplaatsingskosten binnenland: 155 € / dag
 • Certification fee BRC Food, BRC S&D, BRC A&B, BRC Packaging, IFS Food, IFS Log, IFS Broker, IFS C&C, IFS Wholesale, FSSC22000, GRMS, ACS en ISO22000: 365 € per norm

Het audituurtarief blijft in 2021 ongewijzigd.

2. IFS Food-standaard versie 7
#

Op 6 oktober werd de nieuwe IFS Food-standaard versie 7 gepubliceerd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen binnen deze versie 7?

 • Alle aangekondigde audits zullen vanaf 1 juli 2021 onder v7 geaudit worden. Voor de onaangekondigde audits wordt de v7 toegepast indien het time window start na 1 mei 2021. Indien uw audit hiervoor plaatsvindt zal deze nog volgens de v6 uitgevoerd worden.
 • De IFS Food v7 audits zullen enkel nog in AuditXpress gerapporteerd kunnen worden. Dit betekent dat er enkel nog een Engels rapport en certificaat afgeleverd kan worden voor audits vanaf de hierboven vermelde data. Vertalingen van certificaten kunnen steeds gemaakt worden tegen de standaardvergoeding. Voor vertaling van rapporten zullen we beroep doen op een vertaalbureau.
 • De eisen vanuit de GFSI richtlijnen werden verwerkt in de nieuwe versie en de belangrijkste daarbij zijn:
  • De Food safety culture.
  • De correcties van C en D afwijkingen moeten opgelost zijn binnen 28 dagen en de bewijsdocumenten moeten ingestuurd worden (net zoals bij BRC en FSSC).
  • Minimaal 1 audit per 3 jaar moet onaangekondigd uitgevoerd worden. De verdere invulling hiervan qua planning en uitvoering volgt nog.
  • De audittijd wordt minimaal 2 dagen. De uitzonderingen voor mogelijke reducties zijn ook nog in ontwikkeling en sturen we u later door.
 • Er ligt meer nadruk op product en proces gerelateerde auditmethodieken. Er moet door de auditor meer tijd besteed worden aan de productie en de feitelijke operationele processen.
 • De definities van het scoresysteem werden aangepast, met betere definities voor de B, C en D afwijkingen waarbij B points of attention worden.

Begin 2021 organiseren we een webinar met bijkomende informatie hierover. Onze auditor en door IFS erkende trainer, Peter D’Haeyere, zal deze webinar opzetten. In onze volgende nieuwsbrief leest u hoe u zich hiervoor kunt inschrijven.

3. Onaangekondigde ACS audits #

Voor de klanten met een onaangekondigde PAS audit (IFS, BRC, GRMS en FSSC) zullen we vanaf 1 januari 2021 de ACS audit ook onaangekondigd en in combi met deze PAS audit inplannen en uitvoeren. Ook BVI, Export, Colruyt, Belplume, Certus en Febev zullen meegenomen worden in deze onaangekondigde combi audit. Het is mogelijk dat deze audit uitgevoerd zal worden door een audit team om de volledige scope te kunnen dekken. Het voordeel hiervan is dat uw bedrijf slechts één audit zal hebben. Indien u een onaangekondigde PAS audit heeft en de ACS audit toch aangekondigd wenst te laten doorgaan kunt u steeds contact met ons opnemen: food@vincotte.be

4. Autocontrolegids voor de sector van de grootkeukens en verzorgingsinstellingen #

Vanaf 1 januari 2021 zal deze activiteit enkel nog onder de gids G-044 geaudit kunnen worden. De gids G-025v2 vervalt gezien deze niet langer up to date is en deze niet hernieuwd zal worden. Alle betrokken operatoren worden aangeraden zo snel mogelijk over te schakelen.

5. Corona werkwijze bij audits
#

In het Corona protocol auditoren Vincotte Isacert België vindt u de laatste werkwijze die onze auditoren toepassen bij de audits in deze Corona tijden.

6. Verdere integratie ISACert in Vinçotte
#

ISACert en zijn voorgangers zijn al sinds 1992 actief op het gebied van voedselveiligheid, duurzaamheidsaudits en certificatiediensten. Als specialist op het gebied van voedselveiligheid en duurzaamheidsaudits en -certificering is ISACert marktleider geworden in de sector. Sinds 2014 maakt ISACert deel uit van Vinçotte en van 1/1/2021 zal ISACert verder gaan onder het Vinçotte merk. Van agro & food-sector tot industrie – wie het Vinçotte-logo ziet, legt meteen de link met onpartijdigheid, objectiviteit en betrouwbaarheid. Alle lopende certificaten blijven geldig en aanwezig in de databanken van de schemaeigenaren.Voor verdere vragen kan u steeds bij uw vaste kontaktpersoon terecht.

7. Customer Service Team #

We stellen u graag ons Customer Service team voor dat in 2021 steeds ter uwer beschikking zal staan. Klik op deze link om een gezicht op uw contactpersonen te kunnen plakken!

Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. We sluiten een bijzonder jaar af en willen u bedanken voor uw vertrouwen en flexibiliteit in deze tijden met veel veranderingen. Wij hopen dat u de batterijen gedurende het eindejaar terug kan opladen om met veel positieve energie aan 2021 te beginnen!