Europa gaat bedrijven verplichten om hun groene claims te bewijzen, waarbij Vinçotte helpt.

‘Duurzaam’, ‘oceaanvriendelijk’ of ‘ecologisch’. Het zijn befaamde milieuclaims die bedrijven graag maken, maar helaas vaak holle marketingslogans blijken te zijn. Dat kan niet meer volgens Europa.

Uit een Europees onderzoek blijkt dat meer dan de helft van deze claims ongegrond, misleidend of vaag is. Het toont aan dat producten niet zo milieuvriendelijk zijn als ze worden voorgesteld, wat neerkomt op pure greenwashing. Daar komt verandering in: de Europese Commissie lanceert een voorstel voor een greenwashing-wet, de ‘Green Claim Directive’.

Fabrikanten gaan hun claims moeten bewijzen door deze wetenschappelijk te onderbouwen. Ook de consument eist een grotere transparantie en daarbij verplicht de ‘Green Claim Directive’ de producent om bijkomende informatie op het product te plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een link naar een website of een QR-code.

Als een fabrikant niet in overeenstemming is met deze richtlijn, berokkent dit hen potentieel ook imagoschade.

De lidstaten worden belast met de controle en het invoeren van sancties.

Vinçotte als onafhankelijke derde partij

Vinçotte heeft een uitgebreide ervaring met allerlei vormen van supply chain controle en traceability, zowel in food als non-food, en biedt klanten ondersteuning bij het verifiëren van hun groene claims. De consument van vandaag is mondig en stelt detailvragen waar elke fabrikant op voorbereid moet zijn.

Wanneer een fabrikant een groene claim wil lanceren, onderzoekt en documenteert Vinçotte samen met hen de claim. De voornaamste kernpunten van onze aanpak zijn:

  • het onderzoeken van de methodiek, tooling en de wetenschappelijke berekeningen die werden gebruikt om de claim te maken;
  • het bekijken van de levenscyslusaspecten die belangrijk zijn om de claim zo sterk mogelijk op te stellen: wat valt er binnen de grens van de claim en wat niet? Dit wordt allemaal duidelijk en transparant beschreven;
  • het geven van advies bij het communiceren van de claim. Het is zeer belangrijk dat een groene claim correct wordt gecommuniceerd en dat er geen misinterpretatie plaatsvindt.

Bij groen licht, krijgen onze klanten een Vinçotte certificaat.

Dit certificaat kan gebruikt worden om de claim meer geloofwaardigheid te geven en bewijsbaar te maken voor de consumenten en de toezichthoudende overheid.

Wanneer

De wet zal waarschijnlijk in werking treden in 2024. De boodschap is dus om zo snel mogelijk te starten met het bewijzen van uw claims om te vermijden dat producten uit de rekken gehaald worden. Bovendien kan u negatieve PR missen als kiespijn, want mocht u de claims niet kunnen bewijzen, dan is er een mogelijkheid dat de pers en sociale media zich hierop storten. Verschillende merken kregen eerder al te maken met imagoschade door foute of niet bewezen claims.

Contact

Onze experten helpen u graag verder om uw vraag te bespreken:

  • Joséphine Carlé - Project Engineer durabilité & environnement - jcarle@vincotte.be
  • Evert Vermaut - Teamlead & Consultancy Manager - evermaut@vincotte.be
  • Ramses Sterckx - Lead contract engineer - rsterckx@vincotte.be