28 juli

Vinçotte is de eerste certificatie-instelling die door Belac is geaccrediteerd volgens de nieuwe ISO/IEC 17029 accreditatienorm

ISO/IEC 17029 accreditatie is een internationaal erkende kwaliteitsnorm voor conformiteitsbeoordelingsinstanties, en meer specifiek voor validatie- en verificatie-instellingen.

BELAC, de enige accreditatie-instelling in België, heeft Vinçotte begin juni haar eerste ISO/IEC 17029-accreditatiecertificaat toegekend.

In een wereld waarin de zelfevaluatie van faciliteiten steeds meer wordt aangemoedigd, ook door regelgeving, is het essentieel voor bedrijven om betrouwbare en geloofwaardige methoden op te stellen, gevalideerd en geverifieerd door een competente en onafhankelijke instantie.

De ISO 14064 normen, specifiek voor de beoordeling van broeikasgasemissies, hebben het belang van een dergelijk proces al vele jaren aangetoond.

De behoefte aan betrouwbare, uniforme normen gaat echter veel verder dan alleen broeikasgasemissies. Het is cruciaal om een gemeenschappelijke basis te creëren voor de verificatie en validatie van allerlei soorten verklaringen en rapporten, of het nu gaat om milieuprestaties, IT-beveiliging, duurzaamheidsrapporten, ethische verklaringen of andere cruciale informatie.

Dit is precies wat de nieuwe ISO/IEC 17029 norm beoogt. Het specificeert de eisen voor verificatie-instellingen en beschrijft de verificatie- en validatieprocessen in detail.

Verificatie of validatie door een onafhankelijke derde partij, zoals Vinçotte, momenteel de enige instantie die door BELAC is geaccrediteerd voor deze norm, biedt investeerders, zakenpartners en consumenten de zekerheid dat de bekendgemaakte informatie, cijfers en verklaringen juist en bevestigd zijn.