GRMS

De consument wordt terecht alsmaar veeleisender op het gebied van voedselveiligheid en dierenwelzijn. Voor u die betrokken bent bij het slachten en verwerken van vleesproducten is het dan ook van cruciaal belang dat u de nodige garanties kan geven. Daarom is de GRMS (Global Red Meat Standard) speciaal ontwikkeld voor de vleesslachterij- en -verwerkingsindustrie, naast de andere bestaande voedselstandaarden. Bent u in staat om deze garanties te geven aan uw klanten? Heeft u een certificering van een onafhankelijke derde partij?

In het kader van de GRMS-audit beoordeelt de Vinçotte auditor of uw bedrijf voldoet aan de GRMS-norm. Dierenwelzijn, de werkomgeving en de externe omgeving worden gemonitord en bepalen of u voldoet aan de voedselveiligheids- en kwaliteitseisen voor GRMS vleesproducten.

De GRMS-norm heeft net zoals andere commerciële normen betrekking op de belangrijkste gebieden maar met een specificiteit die verband houdt met de vleesproductie.

  • De GRMS-norm heeft betrekking op dierenwelzijn, maar ook op interne en externe werkomgevingen.
  • De GRMS-norm richt zich op gebieden die cruciaal zijn voor het behoud van een hoge kwaliteit en veiligheid van vleesproducten.
  • De GMRS biedt een meer gedetailleerde basis voor de beoordeling van vlees en andere vleesproducten.

De GRMS-standaard is internationaal erkend omdat deze voldoet aan de GFSI (Global Food Safety Initiative).

Eind 2018 zijn er wijzigingen doorgevoerd voor de GRMS-norm. Download de nieuwe editie (versie 6.0) en de vergelijkende editie (versie 6.0 vs 4.2).

De GRMS-certificering helpt u het vertrouwen van uw klanten te winnen in uw programma voor voedselveiligheid en supply chain management.

  • Door een GRMS certificatie:
  • Toont u transparantie aan over het systeem voor voedselveiligheid, kwaliteit en hygiëne dat in uw slachterij of vleeswarenfabriek wordt toegepast.
  • Bewijst u dat u produceert volgens de hoogste normen op het gebied van arbeidsomstandigheden en dierenwelzijn.
  • Kan u afval, klachten, product recalls en weigeringen verminderen
  • Ontvangt u een grondige evaluatie van uw kwaliteits- en voedselveiligheidssysteem door een competente ISAcert auditor.
  • Krijgt u een aanzienlijke zichtbaarheid door als erkend bedrijf op de GRMS website te staan, waardoor u meer erkenning en vertrouwen bij uw klanten krijgt.

De GRMS wordt erkend door het GFSI (Global Food Safety Initiative) en garandeert uw klanten een hoog niveau van consumentenbescherming.

De GRMS-norm is alleen van toepassing op de vleesindustrie die vlees en vleesproducten produceert. De GRMS-standaard en de bijbehorende toepassingsrichtlijnen zijn gratis beschikbaar op de GRMS-website..

Vinçotte - ISACert BV is het grootste Certification Body voor GMRS in België

De GRMS-norm ontwikkeld voor het slachten, uitsnijden, uitbenen en verkopen van rood vlees en vleesproducten, bestrijkt de gehele productieketen en is van toepassing op alle aspecten van transport, bedwelming, slachten, uitbenen, uitsnijden en behandeling van vlees en vleesproducten.

De GRMS-norm helpt u om goede productiepraktijken op te zetten en ervoor te zorgen dat u veilige en legale producten vervaardigt die voldoen aan het kwaliteitsniveau dat door uw klanten wordt vereist.

GRMS-certificering kan worden gecombineerd met andere certificeringen zoals IFS Food of FSSC22000.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.