Risk-based inspection

In een context waarin de concurrentie steeds heviger wordt, zijn een optimaal bedrijfszekerheids- en veiligheidsniveau essentieel om aan economische en milieugerelateerde uitdagingen het hoofd te bieden. Daarom is het belangrijk om risico's die verbonden zijn aan productieactiviteiten goed te managen.

Zowel op vrijwillige basis als wanneer ze daar wettelijk toe verplicht zijn, kunnen exploitanten een beroep doen op de inspectiediensten van Vinçotte om de veiligheid van hun drukapparatuur te garanderen.

Meer over risk-based inspection:

Vinçotte voert kwalitatieve en semikwantitatieve evaluaties uit waardoor u een beeld krijgt van de risico's van uw installatie en in staat bent ze te doen afnemen.

De risk-based inspection gebeurt in vier stappen:

 1. Evaluatie van de toepasselijke degradatiemechanismen
  In samenwerking met uw productieverantwoordelijken bekijken een specialist metallurgie en een specialist inspecties het ontwerp van de apparatuur, de gebruikte materialen, de bedrijfsparameters en de samenstelling van de fluïda. Op basis van hun bevindingen kunnen zij de toepasselijke degradatiemechanismen evalueren.
 2. Inschatting van de waarschijnlijkheid van een defect
  Op basis van de generieke frequentie, die afhankelijk van onder andere de bedrijfsparameters, de efficiëntie van de aanwezige inspectieplannen en de onderhoudsprogramma's van de gebruiker wordt aangepast, bekijken we hoe groot de kans is dat een lek een defect veroorzaakt.
 3. Inschatting van de gevolgen van een defect
  Mogelijke gevolgen van een defect zijn onder meer de stopzetting van de installatie en de financiële consequenties hiervan, brand, toxiciteit,...
 4. Bepaling van het inspectieprogramma
  Afhankelijk van de aanwezige degradatiemechanismen stelt Vinçotte u een specialist niet-destructief onderzoek en een inspectiespecialist ter beschikking. Zij bepalen de aard van de inspectiemiddelen en hoe vaak ze moeten worden ingezet om gebreken die het gevolg zijn van degradatie van uw materiaal op te sporen, te kwantificeren en op te volgen om risico's tot een minimum te beperken.

Vinçotte staat tot uw dienst voor de opvolging van bedrijfsrisico's. Als u dat wenst kunnen wij telkens opnieuw de analyse maken en de resultaten analyseren.

Wij stellen ook een IT-oplossing voor waarin we de parameters die belangrijk zijn voor uw bedrijf integreren. Zo houdt u voortdurend zelf de vinger aan de pols.

Voordelen risk-based inspection

 • Wij voorzien een inspectieplan dat is aangepast aan de reële risico's van de apparatuur.
 • U zult in de toekomst de risico's van uw installatie beter kunnen beheersen.
 • Wij informeren u over de gevolgen van een defect waardoor u de veiligheidsvoorschriften kunt aanpassen.
 • Beter risicomanagement verhoogt de rendabiliteit van uw bedrijf.
 • Ons adequaat en efficiënt inspectieplan verhoogt de veiligheid en de betrouwbaarheid van uw apparatuur.
 • Onvoorziene downtime als gevolg van defecten neemt af.
 • Uw engagement voor veiligheid wordt bewezen door een tussenkomst van Vinçotte als gereputeerde onafhankelijke partij en zal uw geloofwaardigheid naar klanten en partners toe doen groeien.

Normen en wetgeving

 • Amerikaanse codes: API 510, API 570, API 571, API 573, API 574, API 575, API 580, API 581, API 653
 • Europese codes: RIMAP (in ontwikkeling)

Toepassing risk-based inspection

 • chemische bedrijven
 • petrochemische bedrijven
 • farmaceutische bedrijven
 • metallurgische bedrijven
 • elektriciteitsproducenten

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak ?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Contacteer klantendienst
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons