U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Risk-based Inspection

In een context waarin de concurrentie steeds heviger wordt, eisen industriële exploitanten een optimaal bedrijfszekerheids- en veiligheidsniveau om de moderne economische en milieugerelateerde uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Een hoog bedrijfszekerheids- en veiligheidsniveau vereist een efficiënt beheer van de risico’s die verbonden zijn aan de productieactiviteiten. Vinçotte biedt exploitanten van drukapparatuur al lang inspectiediensten aan voor het toezicht op de veiligheid van het personeel en de bevolking. De inspecties gebeuren zowel in een reglementaire als in een vrijwillige context.

Vinçotte voert kwalitatieve evaluaties uit waardoor exploitanten een beeld krijgen van de risiconiveaus in hun installaties. Wanneer de exploitant een risico wil verminderen door de toepassing van een efficiënt inspectieprogramma kunnen de multidisciplinaire teams van Vinçotte een semikwantitatieve evaluatie uitvoeren.

De Risk-Based Inspection-evaluatie wordt beschreven in de vier volgende stappen:

Evaluatie van de toepasselijke degradatiemechanismen

In samenwerking met vertegenwoordigers van de productie bij de klant zal het team van Vinçotte, bestaande uit een specialist ‘metallurgie’ en een specialist ‘inspecties tijdens bedrijf’, de toepasselijke degradatiemechanismen identificeren op basis van de samenstelling van de fluïda, de bedrijfsparameters en de gebruikte materialen bij het ontwerp van de apparatuur.

Inschatting van de waarschijnlijkheid van een defect

De inschatting van de waarschijnlijkheid van een defect, gematerialiseerd door een lek, wordt geëvalueerd aan de hand van een generieke frequentie die door het American Petroleum Institute wordt bepaald op basis van zijn archieven. De generieke frequentie wordt aangepast naar gelang van de bedrijfsparameters, de efficiëntie van de aanwezige inspectieplannen, de onderhoudsprogramma’s van de gebruiker, …

Inschatting van de gevolgen van een defect

De gevolgen waarmee rekening wordt gehouden in de evaluaties van Vinçotte zijn de gevolgen van een stopzetting van de installatie op het vlak van brandgevaar, toxiciteit, milieu en financiën.

Bepaling van het inspectieprogramma

Naar gelang de aanwezige degradatiemechanismen kan Vinçotte u een specialist op het vlak van niet-destructief onderzoek en een inspectiespecialist ter beschikking stellen. Zij bepalen welke inspectiemiddelen ingezet moeten worden om de gebreken als gevolg van de aanwezige degradatiemechanismen op te sporen en te kwantificeren. Vervolgens zullen de inspectiefrequentie en de efficiëntie van de inspectiemiddelen worden bepaald om een aanvaardbaar risiconiveau te behouden.

Vinçotte levert u de nodige human resources en technische middelen voor het uitvoeren van het inspectieprogramma dat wordt bepaald door middel van de Risk-Based Inspection-methodologie. De gegevens die afkomstig zijn van de nieuwe inspecties zullen telkens worden geëvalueerd en in de analyse worden geïntegreerd.

Vinçotte stelt gebruikers die geïnteresseerd zijn in een evaluatie een IT-oplossing voor waarmee alle nodige parameters voor een Risk-Based Inspection geïntegreerd kunnen worden en de planningen voor de inspecties van apparatuur tijdens het bedrijf efficiënt beheerd kunnen worden.

Vinçotte kan ook zorgen voor de evaluatie van Risk-Based Inspections die werden uitgevoerd door gebruikers of door derden, bijvoorbeeld wanneer de lokale overheden een goedkeuring van de inspectieprogramma’s eisen.

 • Inspectieplan aangepast aan het reële risico van apparatuur;
 • betere beheersing van de risico’s van een installatie;
 • betere kennis van de gevolgen van een defect zodat een aanpassing van de veiligheidsvoorschriften en -middelen mogelijk is;
 • betere rentabilisering van de ervaring verworven door de productie, het onderhoud en de inspectie van de productiesite;
 • beter veiligheids- en betrouwbaarheidsniveau als gevolg van de toepassing van een adequaat en efficiënt inspectieplan;
 • vermindering van het aantal niet-geplande stilstanden ten gevolge van defecten;
 • een verhoogde geloofwaardigheid, onder andere naar de overheden toe, door de interventie van een neutrale, onafhankelijke derde partij met een internationale reputatie.

Normen en standaarden

De ingenieurs en inspecteurs van Vinçotte baseren zich op erkende internationale codes:

 • Amerikaanse codes: API 510, API 570, API 571, API 573, API 574, API 575, API 580, API 581, API 653
 • Europese codes: RIMAP (in ontwikkeling)

De inspectiediensten van Vinçotte worden bovendien door verschillende nationale instanties erkend voor het uitvoeren van reglementaire inspecties en het evalueren van inspectieprogramma's van drukapparatuur.

De diensten van Vinçotte op het vlak van Risk-Based Inspections zijn bedoeld voor:

 • chemische bedrijven
 • petrochemische bedrijven
 • farmaceutische bedrijven
 • metallurgische bedrijven
 • elektriciteitsproducenten

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.