Keuring van hefwerktuigen

Wanneer u in uw onderneming hefwerktuigen zoals materiaalliften of hoogtewerkers gebruikt bent u er wettelijk toe verplicht om deze zowel bij de indienststelling, na herstellingen als periodiek te laten keuren door een EDTC zoals Vinçotte om de veiligheid en de conformiteit ervan te kunnen garanderen.

Meer over keuring van hefwerktuigen:

 • Keuring bij de indienststelling van nieuwe hefwerktuigen
  Tijdens deze keuring gaan onze experts na of uw hefwerktuigen voldoen aan de voorschriften van de Machinerichtlijn. Deze controle is er voornamelijk op gericht om gebreken tijdig vast te stellen zodat de veiligheid van de gebruiker niet in het gedrang komt.
 • Keuring na herstellingen van nieuwe hefwerktuigen
  De richtlijn arbeidsmiddelen vraagt om een keuring na herstellingen van hefwerktuigen om na te gaan of de veiligheid ervan voldoet om ze opnieuw in gebruik te kunnen nemen.
 • Periodieke keuring
  Hierbij gaan onze inspecteurs na of het toestel zich nog in een goede staat bevindt en of er externe invloeden aanwezig zijn die aanleiding zouden kunnen geven tot gevaarlijke situaties.

Voordelen keuring van hefwerktuigen

Na afloop van de keuring stellen wij een gedetailleerd verslag op met informatie over de toestand van uw hefwerktuigen. Door regelmatig een dergelijke keuring te laten uitvoeren door Vinçotte kunt u de evolutie van de staat van uw materieel op de voet volgen. Onze keuringen verschaffen u zekerheid over het goed functioneren en de conformiteit ervan.

Bovendien maken wij u ook attent op problemen waar u in de toekomst mogelijk mee te maken zult krijgen en adviseren wij u over de maatregelen die u kunt nemen om deze te verhelpen of te omzeilen.

Normen en wetgeving

 • ARAB
 • de nota’s van de Federale Overheidsdienst voor Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg
 • waarderingscriteria

Toepassing keuring van hefwerktuigen

Deze dienst is bedoeld voor alle bedrijven die met hefwerktuigen werken.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.