ISO 3834 - Las kwaliteitsmanagementsystemen

De ISO 3834 is een autonome internationaal erkende norm in verband met het kwaliteitsmanagement van lasprocessen. De ISO 3834 kan op zich door de fabrikant gebruikt worden, los van de eisen van de ISO 9001, om aan een klant of een derde partij aan te tonen dat bij het vervaardigen van de gelaste producten een gepast kwaliteitsniveau in acht werd genomen. Hoewel de norm op zich geen kwaliteitsmanagementsysteem is, zoals de ISO 9001, kan hij worden gebruikt als een heel nuttig hulpmiddel ter aanvulling van de eisen van de ISO 9001 voor “speciale processen” wanneer die norm door de fabrikant wordt toegepast.

Heeft u vragen over de certificatiestatus van een bepaald bedrijf? Vul het formulier onderaan deze pagina in en wij helpen u zo spoedig mogelijk.

Lassen wordt door de ISO 9001 een “speciaal proces” genoemd, in het bijzonder omdat de sterkte en kwaliteit van de las niet volledig kunnen worden gecontroleerd door uitsluitende tests achteraf.

De kwaliteit kan niet worden geïnspecteerd in een product, ze moet erin geïntegreerd worden. Zelfs het meest uitgebreide en gesofisticeerde niet-destructief onderzoek kan de kwaliteit van het product niet verbeteren.

Dus moet, om een correcte las te krijgen, niet alleen de uiteindelijke las worden getest, maar moet ook toezicht worden gehouden op alle belangrijke tussenstappen (ontwerp, aankoop van materiaal, traceerbaarheid, voorzien en controleren van lasdocumenten, productietests, niet-destructief onderzoek, etc.).

Vinçotte kan het kwaliteitsmanagementsysteem van fabrikanten volgens de ISO 3834 certificeren voor de drie verschillende kwaliteitsniveaus: uitgebreide kwaliteit, standaardkwaliteit en elementaire kwaliteit.

Daarvoor baseren onze experten zich op hun praktische ervaring met de certificatie van kwaliteitssystemen en volgen ze een certificatieschema dat gebaseerd is op de vereisten van het IIW (International Institute of Welding).

Onze auditors die de beoordeling doen, zijn dus niet alleen zeer bekwaam op het gebied van de certificatie van kwaliteitssystemen maar ze hebben ook een ruime kennis van lastoepassingen. U kunt er dus op vertrouwen dat hun oordeel volledig betrouwbaar is.

De elementen die tijdens de audit worden beoordeeld zijn onder andere:

 • Technische beoordelingen van tenders, vragen van klanten, kwaliteitseisen voor lassen, etc.
 • Uitbesteding en hoe daarmee wordt omgegaan
 • Lasdocumentatie voor processen en personeel
 • Inspectie- en testprocedures en personeel
 • Uitrusting voor lassen en tests, onderhoud en kalibratie
 • Productieplanning
 • Traceerbaarheid
 • Behandeling van afwijkingen, etc.

Uw voordelen met de ISO 3834:

 • Beter beheer van de laskwaliteit
 • Kostenbesparing – efficiëntere technologie
 • Minder bijwerkingen
 • Plaatselijke en internationale erkenning als een bekwame organisatie
 • Overeenstemming met de vereisten van de ISO 9001 over lassen
 • Meer mogelijkheden en opportuniteiten bij het inschrijven op tenders
 • Gemakkelijkere verlenging van lasserskwalificaties volgens toekomstige versies van de ISO 9606-1
 • Efficiëntere coördinatie van lasactiviteiten
 • Voldoen aan de eisen van de EN 1090 “Uitvoering van de staalconstructies Technische eisen” en de Bouwproductenverordening (BPV) - EU 305/2011 voor de bouw
 • Dankzij certificatie door een derde partij kan een fabrikant vanuit een onafhankelijk perspectief aantonen dat hij aan de normen voldoet.
 • ...

Wetgeving

De ISO 3834 is een nuttig hulpmiddel om ervoor te zorgen dat men gemakkelijker kan voldoen aan verschillende kwaliteits- en productie-eisen die voortvloeien uit verschillende Richtlijnen Nieuwe Aanpak, zoals de Richtlijn Drukapparatuur (PED 97/23/EG) en de Bouwproductenverordening (BPV) - EU 305/2011.


Normen en standaarden

ISO 3834 reeks: Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen, bestaande uit 6 delen:

 • ISO 3834-1: Deel 1: Criteria voor de selectie van het geschikte niveau van kwaliteitseisen
 • ISO 3834-2: Deel 2: Uitgebreide kwaliteitseisen
 • ISO 3834-3: Deel 3: Standaardkwaliteitseisen
 • ISO3834-4: Deel 4: Elementaire kwaliteitseisen
 • ISO 3834-5: Deel 5: Documenten waaraan men moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op overeenstemming met de kwaliteitseisen van ISO 3834-2, ISO 3834-3 of ISO 3834-4
 • ISO 3834-6: Deel 6: Richtlijnen voor de invoering van ISO 3834

Deze dienst is hoofdzakelijk bedoeld voor fabrikanten van gelaste producten voor toepassingen zoals:

 • drukapparatuur (pijpleidingen, warmtewisselaars, vaten, etc.)
 • metalen componenten en structuren

Maar ook voor zij die actief zijn in verschillende sectoren, zoals: burgerlijke bouwkunde, (petro)chemische sector, automobielsector, etc.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.