08 april

Vinçotte lanceert nieuwe en vernieuwde consulting services!

Vinçotte kreeg vanuit de maakindustrie veel vragen over de almaar complexere wetgevingen en verplichtingen bij de fabricatie van machines die gebruikt worden bij de productie van goederen, in transport en in logistiek.

Uit deze vragen om ondersteuning en raadgeving ontstonden nieuwe consulting services die recent gelanceerd of vernieuwd werden. We overlopen er hier zes belangrijke even in het kort. Voor meer details kan u doorklikken naar de desbetreffende fiches.

Bepaling resterende levensduur drukapparatuur #

U wenst een inschatting van de resterende levensduur van een drukvat om dit veilig verder te kunnen gebruiken of u wil de levensduur ervan verlengen? U dient een prognose te maken van de investeringen voor de vervanging of herstelling van drukapparatuur?

Vinçotte biedt u een veilige, snelle en kostenefficiënte oplossing, rekening houdend met de totale levensduurkost (TCO, total cost of ownership). Om de actuele toestand te bepalen voert Vinçotte inwendige, uitwendige inspecties en een niet-destructief onderzoek uit op uw drukapparatuur. We analyseren de resultaten van de inspecties en het onderzoek uit het verleden. We combineren deze informatie met de plannen van de installatie en met de belangrijkste procesparameters zoals druk en temperatuur. Op basis van deze informatie geven we een advies over de verwachte levensduur.

Meer weten of contact? Assetmanagement - bepaling resterende levensduur drukapparatuur

Readiness review #

Vooraleer een installatie in dienst te nemen wil u zeker zijn dat ze minstens compliant is met de regelgeving maar streeft u ook naar een maximaal “asset integrity level”. Een veilig gebruik, een hoog rendement, een hoge betrouwbaarheid en een lage onderhoudskost zijn evenzeer essentiële aspecten. Om dit te bereiken kan Vinçotte u bijstaan met de uitvoering van een readiness review. Zo vermijdt u dure opstartvertragingen en loopt u geen risico’s rond uw "license to operate".

Voor een readiness review betrekt u Vinçotte best al vanaf het begin van de asset life cycle, nl. tijdens de conceptuele fase, het ontwerp en de detailengineering. We maken voor de specifieke installatie een inventaris van alle wettelijke vereisten en toepasselijke normen en toetsen deze af zodat u het concept, design en engineering kan bijsturen waar nodig. Tijdens de constructie en voor de indienststelling verifiëren we of aan deze eisen blijvend is voldaan. Daarnaast onderzoeken we de procedures voor het gebruik van de installatie, gaan we na of het personeel voldoende is voorbereid en of de juiste management-systemen zijn voorzien zodat de installatie veilig in dienst kan worden gesteld en ze in staat is van dag één maximaal te renderen.

Meer weten of contact? Assetmanagement - Readiness review

Due diligence op technisch, milieu- en Health & Safety vlak #

Bent u met uw bedrijf betrokken bij een fusie of overname? Hierbij moet niet enkel het financieel of juridisch plaatje kloppen, ook op technisch of milieuvlak zijn er garanties nodig. Vinçotte helpt u graag om mogelijke onzekerheden tijdens binnen deze context te verminderen. Om al uw risico’s te kennen voeren onze experten tijdens het onderhandelingsproces tussen de twee partijen een due diligence onderzoek uit. Het targetbedrijf wordt in het proces nauwgezet geauditeerd en alle risico’s worden in kaart gebracht, dit vermindert uw onzekerheden.

Wij handelen de projecten op een snelle en discrete wijze af en bieden een brede waaier aan diensten aan binnen een nationale en internationale omgeving.

Meer weten of contact? Technical, Environmental and Health & Safety Due diligence

Bepaling resterende levensduur van hijs- en hefmateriaal #

U wenst een inschatting van de resterende levensduur van uw hijs- en hefmateriaal? U wil weten wanneer uw rolbrug aan vervanging toe is of u wil de levensduur ervan verlengen? In het kader van een due diligence wilt u het financiële risico begroten van het hijs- en hefmateriaal dat u overneemt?

Vinçotte kan u helpen om een grondige assessment uit te voeren en voor u de verwachte resterende levensduur bepalen van hijs- en hefmateriaal op basis van het aantal hefcycli, zwaarte van de lasten,...

Meer weten of contact? Assetmanagement - bepaling resterende levensduur van hijs- en hefmateriaal

Veiligheid van elektrische onderdelen #

Een elektrisch aangedreven machine moet zodanig zijn ontworpen, gebouwd en uitgerust dat alle risico’s tot een aanvaardbaar niveau beperkt worden. De specifieke risico’s bij het gebruik van elektrische sturing zijn elektrocutie en brandgevaar. Door elektrische stroom kunnen onomkeerbare uitwerkingen op het zenuwstelsel en de spieren evenals warmte-effecten worden veroorzaakt. Bovendien kan er als gevolg van overbelasting, lichtbogen of statische ontladingen brand ontstaan. Onze experts zorgen er voor dat dit aspect ook voldoende aandacht krijgt, en kunnen helpen om de functionaliteit van de beveiligingen te testen en te beoordelen.

Meer weten of contact? CE en confirmiteit van machines - veiligheid van elektrische onderdelen

Asset management scan #

Asset management is een systematisch proces van ontwikkeling, uitbating, onderhoud, upgraden en ontmantelen van assets op een kosteneffectieve manier. Sommige bedrijven zijn hierin zeer matuur en gaan met hun assets om op een pro-actieve manier. Anderen lopen continu achter de feiten aan en slagen er niet in hun assets optimaal te laten renderen.

Via een asset management scan kan Vinçotte bepalen hoe uw bedrijf omgaat met haar assets en waar er verbetering mogelijk is. Onze asset management consultant bepaalt samen met u de scope van de asset management scan. U bepaalt dus zelf mee welke domeinen voor u het belangrijkst zijn en wat de norm is die u zichzelf oplegt.

Meer weten of contact? Assetmanagement - asset management scan