Vinçotte en Elia brengen elektriciteit veilig over water

De Belgische transmissienetbeheerder Elia bundelde de krachten met National Grid uit Groot-Brittanië voor de aanleg van de Nemo Link-interconnector. Dat zijn onderzeese en ondergrondse elektriciteitskabels tussen beide landen. Deze lopen van Zeebrugge door de Noordzee naar Richborough en verbinden voor het eerst in de geschiedenis het Britse en het Belgische elektriciteitsnet. Vinçotte leidde de veiligheid in goede banen en verzorgde de technische controles.

140 kilometer lang is hij, de verbinding tussen België en Groot-Brittanië. Daarvan ligt 130 kilometer op de zeebodem en 10 kilometer op het land. De gelijkstroomkabels verliezen, in tegenstelling tot wisselstroomkabels, minder energie bij het afleggen van zeer lange afstanden. Bovendien kan de elektriciteit in twee richtingen stromen. Aan elk uiteinde bevindt zich een conversiestation dat de stroom opnieuw omzet. Vervolgens wordt deze via een hoogspanningsstation in het Belgische of Britse elektriciteitsnet geïnjecteerd.

Op naar een groene en geïntegreerde elektriciteitsmarkt #

Nemo Link brengt ons een stap dichter bij vlot transport van elektriciteit doorheen verschillende landen.

De kabelverbinding zorgt er namelijk voor dat elektriciteitstekorten gemakkelijker aangevuld en overschotten afgevoerd kunnen worden. Zo kunnen beide landen op de meest betrouwbare en efficiënte manier over stroom beschikken. Nemo Link ondersteunt ook de hernieuwbare energie. Stroomproductie van zonnepanelen en windmolens kan immers niet gestuurd worden: ze maken elektriciteit als er wind en zon is. Deze schommelingen kunnen dankzij de interconnector veel beter opgevangen worden.

Vinçotte stroomlijnde het project van ontwerp tot uitvoering #

Vinçotte was verantwoordelijk voor de veiligheidscoördinatie van alle Belgische werken. Tijdens de ontwerpfase zat de Vinçotte-veiligheidscoördinator met alle verschillende partijen, zoals de bouwheer en architecten, aan tafel om te bekijken hoe de verschillende projectfases veilig uitgevoerd konden worden. Op basis hiervan schreef hij een veiligheids- en gezondheidsplan waarin de potentiële risico’s tijdens de werken, de werkmethodes en preventiemaatregelen geschetst werden.

Gedurende het hele project beheerde de coördinator vervolgens alle veiligheidsdocumenten – van hijsplannen tot risicoanalyses – van een 300-tal (onder)aannemers. Vinçotte was hierin de enige constante en zorgde voor een perfecte samenwerking om zo veiligheidsrisico’s tot een minimum te beperken.

Na de uitvoering van de werken verzamelde de coördinator alle nodige documenten op één centrale plek om een PID (postinterventiedossier) op te stellen. Dit dossier beschrijft alle uitgevoerde werken, omvat alle info die belangrijk is voor later onderhoud of het vervangen van defect materiaal, alsook de technische gegevens van alle geïnstalleerde apparatuur, van de kleinste deurklink tot de volledige installatie van het conversiestation.

Ten slotte voerde Vinçotte ook on site alle nodige keuringen uit zoals de controles voor indienstname van alle elektrische apparaten conform het AREI en de keuringen van de hijswerktuigen.

Vinçotte en Nemo Link leggen de veiligheidslat hoog #

Positieve ervaring bij Elia-projecten in het verleden zorgde ervoor dat Nemo Link, dochterbedrijf van Elia, voor Vinçotte koos. Nemo Link streefde tijdens dit project naar een optimaal veiligheidsniveau en zag in Vinçotte de ideale partner om de lat hierin hoog te leggen. Bij elke stap werd de veiligheid opnieuw in vraag gesteld waardoor het project zonder ongelukken afgerond werd. Bovendien kon Vinçotte door zijn uitgebreide kennis meteen een antwoord geven op alle veiligheidsvragen zodat discussies tijdens vergaderingen objectiever verliepen. Ten slotte bood Vinçotte de nodige flexibiliteit om alle nieuwe veiligheidsdocumenten zo snel mogelijk door te nemen waardoor alle werken steeds zoals gepland uitgevoerd konden worden.

Wilt u meer informatie over onze diensten?

Contact