U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Veiligheid van elektrische onderdelen

Een elektrisch aangedreven machine moet zodanig zijn ontworpen, gebouwd en uitgerust dat alle risico’s tot een absoluut minimum worden beperkt. De specifieke risico’s bij het gebruik van elektrische sturing zijn elektrocutie en brandgevaar.

Vinçotte licht uw machine door, wijst u op problemen en stelt mogelijke oplossingen voor. Zo verzekert u uzelf en uw personeel steeds van veilige machines.

Meer over veiligheid van elektrische onderdelen:

Machines mogen nooit rechtstreeks in aanraking komen met stroomvoerende geleiders of geleidende onderdelen die onder spanning staan. Ook onrechtstreeks contact met een massa of een geleidend onderdeel dat toevallig onder spanning staat, moet worden vermeden.

Iedere machine die in de EU op de markt komt, moet voldoen aan de Europese Machinerichtlijn. Deze beoogt de gegarandeerde veiligheid van personen en eigendommen, consistentie in besturingsopdrachten en een eenvoudig onderhoud.

De Europese Machinerichtlijn is van toepassing 'op elektrische en elektronische uitrustingen en systemen voor machines die tijdens bedrijf niet in de hand worden gehouden, met inbegrip van een groep gecoördineerd samenwerkende machines'.

Meer weten over veilige machines? Lees dan ook Veiligheid van machines in gebruik en CE markering van machines.

Voordelen veiligheid van elektrische onderdelen

 • Wij keuren uw elektrische installatie conform de norm EN 60204-1.
 • Wij keuren uw machine voor de indienststelling volgens de normen van het AREI.
 • Wij geven advies bij de opmaak van bestelbonvoorwaarden.
 • Wij testen veiligheidskringen, noodstopinrichtingen, vergrendelingen en stuurstroomkringen.
 • Wij voeren equipotentiaalmetingen, kortsluitstroommetingen, spanningstests en isolatiemetingen uit.
 • Wij helpen u om een inschatting te maken van risico's bij het opstellen van elektrische schema's en om uitwendige invloeden te detecteren.
 • Wij assisteren bij het opstellen en beoordelen van veiligheidskringen volgens IEC/EN 61508: Safety Integrity Level (SIL).

Normen en wetgeving

 • AREI
 • IEC-EN-60204-1: Elektrische veiligheid van machines
 • IEC-EN-61508: Functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische systemen verband houdend met veiligheid
 • Koninklijk besluit van 5 mei 1995 betreffende het op de markt brengen van machines
 • Koninklijk besluit van 12 augustus betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen
 • Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen

Toepassing veiligheid van elektrische onderdelen

 • industrie
 • KMO’s
 • installateurs
 • fabrikanten
 • constructeurs van machines

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons