U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Readiness review

Alvorens een installatie in dienst te nemen wil u zeker zijn dat ze minstens compliant is met de regelgeving maar streeft u ook naar een maximaal “asset integrity level”. Een veilig gebruik, een hoog rendement, een hoge betrouwbaarheid en een lage onderhoudskost zijn evenzeer essentiële aspecten. Om dit te bereiken kan Vinçotte u bijstaan met de uitvoering van een readiness review om dure opstartvertragingen te vermijden en geen risico’s te lopen rond uw "license to operate".  

Voor een readiness review betrekt u Vinçotte het best in het begin van de asset life cycle, namelijk tijdens de conceptuele fase, het ontwerp en de detailengineering. We maken voor de specifieke installatie een inventaris van alle wettelijke vereisten en toepasselijke normen en toetsen deze af zodat u het concept, design en engineering kan bijsturen waar nodig. Tijdens de constructie en voor de indienststelling verifiëren we of aan deze eisen blijvend is voldaan. Daarnaast onderzoeken we de procedures voor het gebruik van de installatie, gaan we na of het personeel voldoende is voorbereid en of de juiste management-systemen zijn voorzien zodat de installlatie veilig in dienst kan worden gesteld en ze in staat is maximaal te renderen.

  • Wettelijke conformiteit.
  • Vermijden van opstartvertragingen.
  • Hoge betrouwbaarheid.

Betrek Vinçotte best vanaf de planfase van het project. Hoe vroeger wij betrokken worden, hoe kleiner de kans op opstartvertragingen en problemen met de wettelijke conformiteit.

  • Een readiness review is vooral van toepassing voor fysieke assets in de maakindustrie, olie- en gasindustrie en bij productieinstallaties.
  • U hebt plannen om te investeren in een nieuwe installatie.Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.