Readiness review

Voordat een installatie in dienst wordt genomen, wilt u er zeker van zijn dat ze conform de wetgeving is. Tegelijk streeft u naar een maximaal 'asset integrity level': veiligheid, betrouwbaarheid, een hoog rendement en lage onderhoudskosten zijn voor u van essentieel belang. Bovendien wilt u dure opstartvertragingen te allen tijde vermijden en wilt u geen problemen rond uw 'license to operate'.

Laat daarom een readiness review uitvoeren door Vinçotte. Wij begeleiden u tijdens de indienststelling van uw asset, zowel op vlak van veiligheid, van conformiteit als van vergunningen.

Wilt u Vinçotte engageren voor een readiness review? Doe dit dan best al aan het begin van de 'asset life cycle'. Onze experten begeleiden u tijdens de conceptuele fase, ze bekijken samen met u het ontwerp en werken mee de detailengineering uit.

Wij helpen u een inventaris op te stellen met alle wettelijke vereisten waaraan uw installatie moet voldoen. Vervolgens kan u uw concept, uw design en de engineering hieraan aftoetsen en bijstellen waar nodig. Tijdens de constructie en voor de indienststelling verifiëren we of aan deze eisen blijvend is voldaan. Daarnaast onderzoeken we de procedures voor het gebruik van de installatie, gaan we na of het personeel voldoende is voorbereid en of de juiste managementsystemen zijn voorzien.

Alleen zo kan de installatie veilig in dienst worden gesteld en zal ze maximaal renderen.

  • Wettelijke conformiteit
  • Opstartvertragingen worden vermeden.
  • Hoge betrouwbaarheid

Betrek Vinçotte best vanaf de planfase van het project. Hoe vroeger wij betrokken worden, des te kleiner de kans op opstartvertragingen en problemen met de wettelijke conformiteit.

  • Een readiness review is vooral van toepassing op fysieke assets in de maakindustrie, olie- en gasindustrie en bij productie-installaties.
  • Een readiness review is aangewezen wanneer u plannen maakt om te investeren in een nieuwe installatie.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.