You are in the sector Manufacturing & Logistics

Readiness review

Alvorens een installatie in dienst te nemen wil u zeker zijn dat ze minstens compliant is met de regelgeving maar streeft u ook naar een maximaal “asset integrity level”. Een veilig gebruik, een hoog rendement, een hoge betrouwbaarheid en een lage onderhoudskost zijn evenzeer essentiële aspecten. Om dit te bereiken kan Vinçotte u bijstaan met de uitvoering van een readiness review om dure opstartvertragingen te vermijden en geen risico’s te lopen rond uw license to operate.

Voor een readiness review betrekt u Vinçotte het best in het begin van de asset life cycle, namelijk tijdens de conceptuele fase, het ontwerp en de detailengineering. We maken voor de specifieke installatie een inventaris van alle wettelijke vereisten en toepasselijke normen en toetsen deze af zodat u het concept, design en engineering kan bijsturen waar nodig. Tijdens de constructie en voor de indienststelling verifiëren we of aan deze eisen blijvend is voldaan. Daarnaast onderzoeken we de procedures voor het gebruik van de installatie, gaan we na of het personeel voldoende is voorbereid en of de juiste management-systemen zijn voorzien zodat de installlatie veilig in dienst kan worden gesteld en ze in staat is maximaal te renderen.

Interested in this solution? Contact us!

Contact

Ask your question directly to the specialised team within your sector.

You need an offer or you have a question regarding your contract?

Quotation

You need an appointment or you have a question regarding the planning?

Timetable

You need a report or you have a question regarding your invoice?

Reports

You have a remark about Vinçotte?

Feedback

Are you a supplier? Looking for a job? Any other question?

Other

Tevreden?

Compliment