Een gestroomlijnde samenwerking tussen Elia en Vinçotte bij het project Brabo

Wanneer u door de Liefkenshoektunnel rijdt, kan u er niet naast kijken. Er wordt stevig gebouwd aan twee nieuwe Elia-hoogspanningsmasten. Deze werken maken deel uit van het grotere Brabo-project waarmee Elia een upgrade geeft aan het hoogspanningsnet in en rond de Antwerpse haven. Vinçotte verzorgt de volledige veiligheidscoördinatie van dit uitdagende werfproject.

Versterking van het Belgische elektriciteitsnetwerk #

Het Brabo-project bestaat uit verschillende deelactiviteiten die tussen 2015 en 2020 uitgevoerd worden en eenzelfde doel hebben: het Belgische elektriciteitsnetwerk versterken. Dat is noodzakelijk voor de bevoorrading van het hele land en in het bijzonder voor de economische groei van de haven van Antwerpen. Bovendien versterkt Brabo ook de elektrische interconnecties met Nederland en West-Europa.

Brabo I, de upgrade van de hoogspanningslijn tussen Doel en Zandvliet, werd afgerond in 2016. De volgende fase is volop bezig. Die houdt de vernieuwing en de versterking van de hoogspanningslijn Zandvliet-Lillo-Liefkenshoek in, ook wel Brabo II genoemd. De bestaande lijn van 150 kilovolt wordt omgezet naar een 380 kilovoltlijn, een autosnelweg voor elektriciteit. Ter hoogte van Lillo zal de lijn de Schelde oversteken.

Om deze overspanning mogelijk te maken en toe te laten dat megacontainerschepen op de Schelde eronderdoor kunnen varen, bouwt Elia twee splinternieuwe masten. Deze 192 meter hoge pylonen zijn hoger dan de 170 meter hoge koeltorens van Doel en de hoogste masten in de Benelux.

Vinçotte zorgt voor veiligheid op hoog niveau #

Vinçotte staat in voor de volledige coördinatie van de veiligheid op de werf in het kader van de controle van tijdelijke en/of mobiele bouwplaatsen (KB 2001). Dankzij de ervaring van de Vinçotte-experten weten ze perfect hoe het grote aantal aannemers, zoals Aertssen en Herbosch-Kiere, te coördineren en het hoofd te bieden aan de uitdagingen die de werf met zich meebrengt. Aangezien de twee hoogste masten deels in de Scheldeoevers gebouwd worden, wordt de fundering op een minder stabiele ondergrond geconstrueerd waardoor andere technieken moeten worden toegepast. Daarnaast vangen de masten en hun kabels dankzij de enorme hoogte veel wind en moet er dus een sterke betonbasis gecreëerd worden.

Gedurende het hele project organiseren de Vinçotte-coördinators werfvergaderingen met de verschillende aannemers. Bovendien overleggen ze op regelmatige basis onderling om het project en de noodzakelijk bijhorende vernieuwingen op de hoogspanningsposten in de Antwerpse haven te begeleiden. Daarnaast kijken ze niet alleen na of de veiligheid- en gezondheidsplannen en risicoanalyses stroken met de aard van de werken en met de wettelijke eisen, maar ook met de specifiek opgelegde ‘Go for zero’-eisen van de bouwheer Elia en de mogelijke interferenties tussen de verschillende aannemers. Als constant aanwezige partij zorgt Vinçotte voor een perfecte samenwerking om zo de veiligheidsrisico’s op de werf tot een minimum te beperken.

Een echte veiligheidscultuur #

Vinçotte en Elia werkten in het verleden al vaak samen, zoals tijdens het NemoLink-project en het Stevin-project, vanwege hun gemeenschappelijke doel: de optimalisatie van de veiligheidscultuur. Elia stelde bovenop de wettelijk opgelegde eisen een ‘Go for zero’-leidraad op met hierin extra veiligheidsmaatregelen om arbeidsongevallen te voorkomen. Als bedrijf gespecialiseerd in het garanderen van veiligheid kan Vinçotte dat alleen maar aanmoedigen!

Openwervendag

Op zondag 19 mei 2019 kan je van dichtbij gaan kijken naar deze werf.

Meer info >>>