14 februari Actualiteit , Oplossingen

Digi-Tags maken audits makkelijker bij Janssen Pharmaceutica

Er zijn weinig sectoren waar er zoveel audits gebeuren als in de farmaceutische sector, ook zo bij Janssen. Dat zijn zowel interne als externe audits. Eigenlijk lopen er permanent auditors rond op de verschillende sites. Omdat er daarbij vaak keuringsverslagen van assets worden opgevraagd en gepeild wordt naar processen voor het beheren van materiaal besloot Janssen samen met Vinçotte om over te gaan tot het implementeren van Digi-Tags.

Danny Cominotto, Spare part Coördinator bij Janssen: “ We gebruiken het systeem als tool om de status van keuringen en inbreuken of opmerkingen op te volgen”

Als eerste fase was alle hef- en hijs materiaal aan de beurt, het gaat hier al snel over duizenden items.

Het Digi-Tags systeem van Vinçotte heeft het directe voordeel dat je door het taggen van een geïnspecteerde asset met een Digi-Tag een rechtstreekse link hebt naar het keuringsverslag. De Digi-Tag kan gewoon terplekke gescand worden met eender welke smartphone.

In de back-end hebben gebruikers ook toegang tot interactieve dashboards die alle assets en historische data bevatten en waar je, door filtering, evoluties en rapporteringen naar boven brengt.

De digitale rapporteringstool van Vinçotte is eenvoudig op te zetten en na een korte start-up training kon het team bij Janssen al direct starten met de data analyses in het dashboard. Het taggen van de hele portfolio werd toevertrouwd aan de Vinçotte inspecteurs die tijdens hun keuringsronde de toestellen zowel keuren als uniek labelen met een digitale vingerafdruk, de Digi-Tag.

Danny Cominotto, Spare part Coördinator bij Janssen vertelt verder: “Het opzetten van het systeem ging vlot. We kunnen nu bij audits terplekke laten zien of de keuring van een asset in orde is en uit het Digi-Tags systeem halen we dashboards die laten zien wat er moet gebeuren en hoe we evolueren in de opvolging van onze assets. Dat geeft vertrouwen bij een audit.”

Janssen werkt voor het asset management in hun SAP ERP omdat alle processen ’GMP approved’ (internationale kwaliteitsstandaard) moeten zijn.

Er wordt nu getest om via een API interface de Digi-Tags info in de MyVinçotte omgeving automatisch te uploaden naar SAP want een rechtstreekse koppeling is niet toegestaan.

Vinçotte is nu, op vraag van Janssen, ook de uitbreiding naar andere assetgroepen zoals elektro en druk aan het voorbereiden.

Over Janssen Pharmaceutica #

De Janssen Campus in België is een belangrijke innovatiehub die deel uitmaakt van de farmaceutische bedrijven van Johnson & Johnson. Het is een unieke mix van expertise, vaardigheden en partnerschappen op het vlak van onderzoek en ontwikkeling (R&D), productie en de lancering van nieuwe geneesmiddelen.

Digi-Tags bij Gheysens Smart Lifting

Lees de testimonial

Digi-Tags bij Milcobel

Lees de testimonial