Asbestattest, verplicht bij verkoop van gebouw ouder dan 2001

Vlaanderen streeft naar een asbestveilige omgeving tegen 2040 en er werden verschillende maatregelen genomen om het risico van asbest in gebouwen te beheren of te verwijderen. Sinds 23 november 2022 is daarom het asbestinventarisatieattest (kortweg: asbestattest ) verplicht bij de verkoop van een gebouw van vóór 2001.

Sinds 2001 is het gebruik van asbest in België verboden maar in zeer veel bestaande gebouwen zoals woningen, scholen en bedrijven zit nog veel asbest, volgens een schatting van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) gaat het over 2.3 miljoen ton. Vaak is de aanwezigheid van asbest niet of weinig bekend. Asbest werd immers in 3500 bouwmaterialen gebruikt en de stof is niet met het blote oog zichtbaar. Bovendien verliezen oude verweerde asbesthoudende materialen asbestvezels wat voor gezondheidsrisisco's zorgt.

Actieplan Asbestafbouw #

Vlaanderen pakt daarom die historische situatie kordaat aan met een sensibiliseringscampagne van OVAM. Alle informatie hierover is te vinden op www.asbestinfo.be

Onderdeel van het plan is de asbestinventaris die eigenaars van gebouwen met een risico tegen 2032 zouden moeten hebben. Eigenaars worden ook gestimuleerd om asbestproducten zoals asbest golfplaten (in de volksmond vaak aangeduid met "eternit" platen de naam van een van de producenten), asbestcement en losgebonden asbesttoepassingen die in slechte staat zijn tegen 2034 te verwijderen.

Het asbestattest #

Het asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Door het verplicht maken bij verkoop van een gebouw zullen alle gebouwen die tussen november 2022 en 2032 verkocht worden sowieso over een asbestattest beschikken.

Het asbestattest dat voor elk gebouw uniek is, wordt afgeleverd door OVAM en kost gemiddeld tussen de 300€ en 800€. Het attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Dankzij het asbestattest komt u dus te weten welke materialen asbest bevatten en hoe u als eigenaar (of nieuwe eigenaar) het gebouw asbestveilig kan maken. Het onderzoek dat gebeurt bij de inventarisatie is niet-destructief en beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden.

Asbestattest

Vinçotte werkt samen met asbestdeskundigen over heel Vlaanderen

Bestel uw asbestattest hier >