Autocontrolegids in de sector van de productie en de distributie van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik (G010)

Sinds 1 januari 2005 zijn alle operatoren onderworpen aan de autocontrole, de traceerbaarheid en de meldingsplicht. Door deze drie pijlers in acht te nemen, kan de veiligheid worden gegarandeerd van de producten die op de markt worden gebracht.

Kent u alle wettelijke regels die van toepassing zijn op de productie en de distributie van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik?

Past u de procedures en registraties toe die door de sectorgids G-010 worden vereist wat de veiligheid, de kwaliteit en de traceerbaarheid betreft?

Heeft u vragen over de certificatie status van een bepaald bedrijf? Stuur een mail naar agrifood@vincotte.be en wij helpen u zo spoedig mogelijk.

Past u de procedures en registraties toe die door de sectorgids G-010 worden vereist wat de veiligheid, de kwaliteit en de traceerbaarheid betreft?

Afhankelijk van uw activiteiten evalueren onze gekwalificeerde inspecteurs uw systeem, uw werkwijzen, uw infrastructuur en uw uitrustingen.

Na deze audit:

  • ontvangt u een evaluatie van uw kwaliteitssysteem door een onafhankelijke instelling
  • ontvangt u een gedetailleerd verslag
  • voldoet uw onderneming aan de eisen van de sector van de productie en de distributie van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik
  • krijgt u een korting op de bijdragen die u aan het FAVV betaalt (indien aan alle voorwaarden is voldaan).
  • KB14/11/2003_autocontrole
  • KB 24 02 1994_Het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen
  • KB 28 02 1994_Erkenning van ondernemingen die bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik vervaardigen, invoeren, uitvoeren of verpakken
  • Verordening 1272/2008_Indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels

Normen en standaarden

Autocontrolegids in de sector van de productie en de distributie van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik (G010)

http://www.favv.be/autocontrole-nl/

Fabrikanten en distributeurs van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.