Certificatie autocontrolegids G010

Een autocontrolegids is een sectoraal opgesteld document dat is bestemd voor operatoren binnen een bepaalde sector. Een autocontrolegids is goedgekeurd door het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid en bevat aanwijzingen om te voldoen aan wettelijk opgelegde eisen rond hygiëne, traceerbaarheid en autocontrole. Als producent of distributeur van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik bent u er wettelijk toe verplicht om een autocontrolesysteem toe te passen (G010).

Vinçotte is erkend om uw activiteiten te evalueren en te certificeren in het kader van dit autocontrolesysteem. In geval van problemen adviseren wij u ook over maatregelen die u kunt nemen om deze te verhelpen.

Meer over certificatie autocontrolegids G010:

Onze gekwalificeerde inspecteurs onderwerpen uw systeem, uw werkwijzen en uw infrastructuur aan specifieke controles, toegespitst op uw activiteiten.

Heeft u vragen over de certificatiestatus van een bepaald bedrijf? Stuur een mail naar agrifood@vincotte.be en wij helpen u zo spoedig mogelijk.

Voordelen certificatie autocontrolegids G010

Na afloop van onze audit:

  • ontvangt u een evaluatie van uw kwaliteitssysteem;
  • ontvangt u een gedetailleerd verslag;
  • voldoet uw onderneming aan de eisen van de sector van de productie en de distributie van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;
  • krijgt u - indien u een positief resultaat behaalt - een korting op de bijdragen die u aan het FAVV betaalt.

Normen en wetgeving

  • KB 14/11/2003 autocontrole
  • KB 24 02 1994 Het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen
  • KB 28 02 1994 Erkenning van ondernemingen die bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik vervaardigen, invoeren, uitvoeren of verpakken
  • Verordening 1272/2008 Indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels
  • Autocontrolegids in de sector van de productie en de distributie van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik (G010)

Toepassing certificatie autocontrolegids G010

Fabrikanten en distributeurs van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.