U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Controle van luchtkwaliteit op arbeidsplaatsen

Vinçotte kan de meting van fysisch-chemische parameters op de arbeidsplaatsen uitvoeren om het niveau van blootstelling van de werknemers aan deze parameters te evalueren. Deze metingen zijn niet verplicht maar zijn zeker een krachtig instrument om de veiligheidsverantwoordelijken van de bedrijven of de verantwoordelijken voor de arbeidsgeneeskunde te helpen om het welzijn en de bescherming van de werknemers te verzekeren.

Onze meetprogramma’s worden geval per geval uitgewerkt, de keuze van de parameters en de duur van de metingen worden bepaald in overleg met de siteverantwoordelijken, die het best geïnformeerd zijn om de potentiële risico’s te identificeren. Deze metingen vereisen de goede samenwerking van de sites om betrouwbare resultaten te bekomen.

Door samen te werken met verschillende gespecialiseerde en erkende laboratoria kunnen wij u een bijzonder ruim gamma parameters aanbieden.

Dankzij deze niet-verplichte metingen bent u beter in staat om de blootstellingsrisico’s te evalueren. Door onze objectieve evaluatie van de luchtkwaliteit maken deze metingen het ook vaak mogelijk om de werknemers gewoon gerust te stellen (bijvoorbeeld als er een geur hangt of er stof aanwezig is). De bekomen resultaten kunnen tenslotte ook helpen om het best geschikte type bescherming te kiezen.

Wetgeving

Het KB van 9 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk is van toepassing voor deze dienst.

Het ARAB is van toepassing voor deze dienst.


Normen en standaarden

De normen EN 482 en EN 689 zijn van toepassing.

Deze dienst is hoofdzakelijk gericht op de chemische of zware industrieën.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.