U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Vervoerbare drukapparatuur (ADR/TPED)

Vervoerbare drukapparatuur: tanks bestemd voor transport van allerlei gevaarlijke goederen. Nood aan een initiële of periodieke keuring?

Onze experten verlenen graag hun expertise en zorgen voor de nodige keuringen en controles zodat uw tanks op de markt kunnen worden gebracht en periodiek gekeurd en u zeker in orde bent met de reglementering terzake.

De dienstverlening van onze experten bestaat uit verschillende stappen die zij graag voor u uitvoeren:

1. Prototypekeuring (indien nodig)

De prototypekeuring omvat de controle van de berekeningen en het nazicht van de plannen en dit volgens de gekozen ontwerpnorm en/of technische code. De prototypekeuring is zowel van toepassing op gastanks en ook op andere tanks zoals bestemd voor andere gevaarlijke goederen zoals atmosferische tanks (mazout, benzine), druktanks (allerlei chemische producten) en vacuümdruktanks voor afvalstoffen.

2. Fabricatievergunning (indien nodig)

Alvorens een tank mag gefabriceerd worden, moet gecontroleerd worden of de te bouwen tank overeenstemt met de ontwerp- en constructie - eisen zoals vermeld in het rapport van prototypekeuring.

3. Constructiecontrole (indien nodig)

Tijdens de bouw van de tanks wordt de constructie door onze inspecteur opgevolgd. Er wordt gecontroleerd of de en/tanks overeenstemmen met het oorspronkelijk goedgekeurd bouwplan, zoals beschreven in de fabricatievergunning. De constructiecontrole omvat o.a. de volgende controles:

 • nazicht van de vereiste afmetingen van de tank volgens goedgekeurd plan (zie fabricatievergunning)
 • nazicht van de materiaalcertificaten
 • nazicht van de lasprocedures en goedkeuringsattesten van de lassers
 • uitwendige en inwendige inspectie met de controle van de lasnaden
 • de waterdrukproef op de tank
 • de dichtheidsbeproeving met controle van de goede werking van alle veiligheden en dichtheid van de afsluiters

4. Periodieke controle

Regelmatig moeten tanks bestemd voor gevaarlijke goederen onderworpen worden aan hydraulische drukproeven en dichtheidsbeproevingen. Visueel inwendig en uitwendig onderzoek van de tank is eveneens een heel belangrijk controlepunt bij de periodieke controle.

5. Uitzonderlijke beproevingen, expertise

Na een afkeur of na herstellingen worden bijzondere keuringen uitgevoerd om na te gaan of de drukapparatuur nog verder in dienst kan gehouden worden.

Dankzij de opvolging van de wetgeving door Vinçotte voeren de inspecteurs steeds de juiste controleprocedures toe.

Dankzij onze dienst:

 • bent u zeker van de veiligheid van de tanks bij gebruik en transport
 • mogen de tanks op de markt gebracht worden
 • kan u de mogelijke problemen opsporen en heeft u de mogelijkheid om tijdig de nodige corrigerende maatregelen te nemen

Wetgeving

De ingenieurs en inspecteurs baseren zich op de ADR-, RID-, IMDG- en TPED-wetgeving en de normen die vermeld zijn in de wetgeving. Vinçotte is erkend door de Belgische autoriteiten en aangemeld bij de Europese commissie voor het uitvoeren van deze keuringen en beschikt waar nodig over de vereiste accreditatie en europese notificatie.Onze diensten richten zich hoofdzakelijk op:

 • de constructeurs van tanks
 • de gebruikers van vervoerbare drukapparatuur: de vervoerders van gevaarlijke goederen

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.