Veiligheidsnormen in voetbalstadions

Elk voetbalstadion moet voldoen aan wettelijk vastgelegde normen. De elektrische installatie moet moet jaarlijks gekeurd worden door een erkende instelling. Die keuringsattesten moeten vervolgens door de beheerder ter beschikking worden gesteld aan derden.

Vinçotte keurt de elektrische installaties van voetbalstadions en levert na een positieve evaluatie de nodige keuringsattesten af.

Meer over veiligheidsnormen in voetbalstadions:

De organisator van een voetbalwedstrijd heeft de plicht om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om schade aan personen en goederen te voorkomen, met inbegrip van alle praktische maatregelen om wangedrag door de toeschouwers te voorkomen.

Het koninklijk besluit is van toepassing op alle voetbalstadions, zonder onderscheid wat de afdeling betreft.

Voordelen veiligheidsnormen in voetbalstadions

Wanneer u de elektrische installatie van uw voetbalstadion periodiek laat keuren door Vinçotte, voldoet u niet alleen aan uw wettelijke verplichtingen, u waarborgt ook de veiligheid van uw infrastructuur.

Normen en wetgeving

  • KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen
  • Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden
  • KB van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen
  • KB van 6 juli 2013 houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen
  • AREI
  • NBN EN 1838

Toepassing

Voetbalstadions

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.