Controle van blusinstallaties

Omdat blusinstallaties veel verder gaan dan reguliere blusmiddelen zijn ze een brandveiligheidsconcept op zich. Ze bieden immers de mogelijkheid om branden te detecteren, hulpdiensten te alarmeren en brandharen te controleren. Hierdoor vallen er minder slachtoffers, wordt de schade door brand aanzienlijk beperkt en is er minder waterverbruik nodig om de brand te blussen.

Vinçotte adviseert u om de juiste blusinstallatie te kiezen in functie van de aard van uw gebouw, helpt u met de correcte implementatie ervan en controleert de goede werking.

Meer over controle van blusinstallaties:

Afhankelijk van de toepassing kunt u kiezen voor verschillende soorten blusinstallaties. Van gestandaardiseerde types tot op maat gemaakte versies.

Zo zijn er onder meer sprinklers. Deze installaties werken met druppels waternevel van 10 tot 400 micrometer. Ze worden vaak gebruikt in bijzonder kritische ruimtes zoals ICT-ruimtes, HV-cabines en maritieme ruimtes, maar ook voor de bescherming van onder meer productie-installaties.

Een gasblusinstallatie werkt dan weer alleen goed als de ruimte luchtdicht is. Om te weten te komen of dat laatste het geval is, moet er een gaslektest of een zogenaamde 'fantest' uitgevoerd worden.

Voordelen controle van blusinstallaties

De brandexperts van Vinçotte begeleiden u bij de plaatsing van uw installatie. Ze controleren de verschillende elementen van het technische dossier, met name de plannen, de berekeningen, de schema's en de gebruikte componenten.

Vervolgens zorgen zij door middel van een visuele evaluatie, functionele testen en metingen voor een veilige inwerkingtreding van de installatie. Nadien volgen we de goede werking op door periodiek te keuren.

Normen en weteving

 • KB van 7 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing - Bijlage 6 - Industriële gebouwen (verplicht in bepaalde gevallen)
 • ARAB
 • NBN EN 12845
 • CEA 4001
 • NFPA
 • FM global
 • Norme NFPA 750
 • DIOM (Design, Installation, Operation and Maintenance Manual) du fabricant
 • CEN/TS 14972
 • ISO 14520-1
 • EN15004
 • CEA4007
 • CEA4008
 • CEA4045
 • NFPA 12
 • NFPA 2001

Vinçotte is door BELAC geaccrediteerd voor periodieke keuringen en inspecties en treedt daarom op als keuringsinstantie.

Toepassing controle van blusinstallaties

 • architecten
 • bedrijven
 • installateurs
 • syndici
 • facility managers
 • ...

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.