U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

Controle van masten, fakkels en schouwen

Een fakkel, mast of schouw is een statisch maar vaak essentieel element in uw bedrijf. Ze zijn vaak ontworpen om jaren lang in dienst te blijven. Toch kunnen er zich in deze lange levensduur onvoorziene problemen voor doen. Om hierop tijdig te kunnen reageren is het essentieel een grondige opvolging te hanteren van de toestand waarin uw mast, fakkel of schouw zich bevindt.

Ten eerst meten we de verticaliteit op aan de hand van een theodoliet. We doen dit door op meerdere hoogtes de positie in het XY-vlak te meten. Hieruit kan een verzakking van de fundering opduiken of ook een knik van de mast, fakkel of schouw zelf. Zeker oude gemetste schouwen zijn hier gevoelig aan.

Vervolgens meten we de spanning op van de tuikabels, indien aanwezig. Hiervoor gebruiken we een gekalibreerd toestel dat op basis van een driepuntsbuiging de spanning in de kabels nauwkeurig kan meten.

Tot slot controleren we de interne en externe toestand van de tuikabels door deze te onderwerpen aan een magnetisch-inductief onderzoek. Hierbij wordt ons toestel over de tuikabels heen getrokken met een lier. Tuikabels falen voornamelijk door spanningsvermoeiing, wat resulteert in interne draadbreuken. Het magnetisch inductief onderzoek is de meest aangewezen techniek om deze te kunnen opsporen en evalueren.

Een duidelijke kijk op de toestand van uw mast, fakkel of schouw met een advies van onze expert.

Normen en standaarden

  • ISO 4309:2010
  • EN 12927

Deze dienst is bedoeld voor chemische industrie, staalindustrie, energienetbeheerders… die masten, fakkels of schouwen hebben. De bedoeling is om op een periodieke basis deze installaties op te volgen.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.