U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

Metingen omgevingsgeluid

Bouwt u nieuwe installaties? Hebt u hierbij al aan de mogelijke geluidsoplossingen gedacht om zo in de toekomst kosten te besparen? Bent u op de hoogte van de algemene wetgeving omtrent omgevingsgeluid? Weet u dat er verschillende mogelijkheden bestaan om uw omgevingsgeluid te beperken die tegelijkertijd ook rekening houden met het milieu? Vinçotte treed op als ideale partner om u te helpen met deze vragen.

Vinçotte heeft een ruime ervaring in het uitvoeren van metingen en studies met betrekking tot omgevingsgeluid.

Onze expertise op dit terrein omvat een brede waaier aan diensten:

 • immissiemetingen van het omgevingsgeluid met behulp van autonome meetketens
 • volledig akoestisch onderzoek conform Vlarem II
 • intensiteitsmetingen voor bronidentificatie
 • emissiemetingen ter bepaling van het geluidsvermogenniveau (druk, intensiteit, trillingen)
 • opmeten van geluidskaarten van bedrijven
 • bepalen van het immissierelevant geluidsvermogenniveau van bedrijven
 • opstellen van een akoestisch overdrachtsmodel met IMMI software
 • prognose en advies met betrekking tot de geluidsimpact van nieuwe installaties
 • onderzoek naar de toepassing van de Best Beschikbare Technieken (BBT-studies)
 • opstellen van een MER rapport (milieueffectrapport) voor bedrijven en infrastructuren
 • opstellen van een saneringsplan conform Vlarem II
 • inschatten van de kostprijs van geluidsreducerende maatregelen
 • metingen en advies voor wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen
 • opstellen van berekende geluidskaarten voor verkeer en industrie en bepaling van het aantal gehinderden conform de Europese richtlijnen

Vinçotte heeft ruime ervaring op het gebied van omgevingsgeluid. Er is een team van 10 ervaren specialisten werkzaam binnen de dienst geluid. We beschikken over een brede waaier van erkenningen met betrekking tot omgevingsgeluid:

 • 3 personen hebben een erkenning van de Vlaamse Overheid als milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen (Vlarem II deskundige)
 • 3 personen hebben een erkenning van de Vlaamse overheid als MER-deskundige in de discipline geluid en trillingen voor het opstellen van milieueffectrapporten
 • erkenning als laboratorium voor het domein van geluid via Ministerieel besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
 • erkenning van de Waalse regering via Ministerieel besluit voor het controleren van apparaten en inrichtingen in de strijd tegen geluidshinder (MB van 2006)

Dankzij van onze ervaring en de brede waaier van erkenningen in de 3 gewesten worden onze resultaten en bevindingen aanvaard door de verschillende instanties en overheden en kan u Vinçotte beschouwen als een neutrale en objectieve partner.

U beschikt over een duidelijk en overzichtelijk rapport wat betreft uw omgevingsgeluid erkend door verschillende instanties en overheden. Dit rapport kan u bijvoorbeeld helpen in de ontwerpfase voor nieuwe installaties bij de schatting van mogelijke geluidsproblemen waardoor u kosten in de toekomst kan vermijden. Verder kan er op basis van een inventarisatie van relevante geluidsbronnen en het opstellen van een overdrachtsmodel een efficiënte afweging gebeuren van de kostprijs versus de milieuwinst van bepaalde maatregelen.

Wetgeving

In zijn diensten houdt Vinçotte rekening met volgende delen van de wet- en regelgeving en met de bestaande normen en standaarden:

 • Vlaams Reglement inzake milieuvoorwaarden voor hinderlijke inrichtingen (Vlarem II).
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingshinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen (november 2002).
 • Besluit van de Waalse Regering met betrekking tot de algemene exploitatievoorwaarden van bedrijven met een milieuvergunning (juli 2002).
 • MB van 17 februari 2012 wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen
 • Richtlijn 2002/49 van het Europees Parlement en de raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (omgezet via Ministeriële Besluiten in de verschillende gewesten van ons land).

EMOLA methode: Bepaling van het immissie- relevante bronvermogen van geluidsbronnen of brongebieden in open lucht door middel van geluidscontouren (Ministerie Vlaamse Gemeenschap)– Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid – 2000.

Normen en standaarden

 • ISO 3740 – 3746 reeks: Bepaling geluidsvermogenniveau op basis van geluidsdrukmetingen.
 • ISO 9614 –1 & 2: Bepaling geluidsvermogenniveau op basis van intensiteitsmetingen.
 • ISO 9613: Geluidsuitbreidingen in open lucht.
 • DIN 4150 – 2 & 3: Trillingen in gebouwen.
 • SRM II – Nederlandse standaard rekenmethode voor verkeerslawaai.

Deze diensten zijn beschikbaar voor zowat iedereen:

 • industrieën
 • KMO’s
 • horecasector
 • overheidsdiensten en gemeentebesturen
 • particulieren

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.