U bevindt zich in de sector Energie & andere Procesindustrieën

99/92/EG (ATEX-137) - Richtlijn betreffende het explosieveiligheidsdocument en zoneringsdossier

Bent u zeker dat het explosiegevaar voldoende is gereduceerd? Heeft u een explosieveiligheidsdocument en/of een zoneringsdossier? Weet u welke producten en/of installaties mogelijk explosiegevaarlijk kunnen zijn? Vinçotte onderzoekt het graag voor u en zorgt voor een wettelijk conforme aanpak.

Vinçotte ondersteunt u hierbij:

  • in het inventariseren van de ATEX-relevante installaties en locaties
  • in een beoordeling van het explosierisico (risicoanalyse: What If- of Hazop-studies)
  • in het opstellen van het ExplosieVeiligheidsDocument (EVD)
  • in het opmaken van een zoneringsdossier

Wanneer u samenwerkt met de experten van Vinçotte bent u zeker van de meest deskundig ondersteuning bij de opmaak van uw ATEX-dossier (ExplosieVeiligheidsDocument en zoneringsdossier). Voor elke opdracht zullen onze experten de beste oplossingen overwegen om aan de hand van risicoreducerende maatregelen het explosiegevaar te herleiden tot een aanvaardbaar bedrijfsrisico.

Dankzij onze jarenlange ervaring bent u zeker van een degelijke projectbegeleiding, waarbij u niet alleen een ATEX conforme toepassing (EVD – zoneringsdossier), maar ook een adequate ATEX-cultuur in uw bedrijf bekomt.

ExplosieVeiligheidsDocument

RICHTLIJN 1999/92/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 1999 betreffende minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (vijftiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

Zoneringsdossier

Algemeen Reglement voor Elektrische Installatie, artikel 105: 04. Indeling gevaarlijke ruimten, 05.

Normen en standaarden:

NPR 7910-1+C1 (nl) Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 1: Gasexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-1:2009

NPR 7910-2 (nl) Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 2: Stofexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-2:2009

API RECOMMENDED PRACTICE 505

NFPA® 499 Recommended Practice for the Classification of Combustible Dusts and of Hazardous (Classified) Locations

Diverse specifieke normen en codes

Onze dienst is hoofdzakelijk interessant voor werkgevers, afdelingshoofden en preventieadviseurs die met brandbare gassen, (zeer) licht ontvlambare vloeistoffen of brandbaar stof werken.

Gebruikers van deze systemen zijn:

  • Industrieën (chemie, petrochemie, voeding, logistiek, metaalverwerkers, ….)
  • KMO’s
  • Klein- en groothandel

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.