Elektrische laagspanningsinstallaties

Een elektrische laagspanningsinstallatie moet iedere vijf jaar gekeurd worden. In sommige gemeenten vraagt het politiereglement zelfs een jaarlijkse keuring. Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen hierom verzoeken. De keuring van een elektrische laagspanningsinstallatie gebeurt volgens het AREI, het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie.

Het was onder andere Vinçotte, die op vraag van de Belgische overheid, meeschreef aan het vernieuwde AREI. Wat van ons de ideale partner maakt om ervoor te zorgen dat uw elektrische laagspanningsinstallatie volledig conform de wettelijke vereisten functioneert.

De elektrische installaties moeten uitgevoerd worden met veilig elektrisch materieel, overeenkomstig hun bestemming, en op gepaste wijze onderhouden worden in al hun samenstellende delen volgens de regels van het AREI en de regels van goed vakmanschap, zodat bij foutloos onderhoud en gebruik overeenkomstig hun bestemming de veiligheid van personen en het behoud van goederen niet in gevaar komen.

Wanneer we spreken over veiligheid in verband met elektriciteit, kunnen we verschillende aspecten bedoelen, zoals:

 • de veiligheidsaspecten bij de opvatting van de installaties: een goede keuze van de materialen en van de installatiewijzen en correct dimensioneren met het oog op de veilige en efficiënte werking en het veilig gebruik van de installaties
 • de veiligheid bij het realiseren van de installatie, met enerzijds de uitvoering van de installatie overeenkomstig het ontwerp, en anderzijds de veiligheid van de personen die de installatie realiseren
 • de veilige exploitatie van de installatie: uitwerken en toepassen van correcte procedures voor veilige werking en gebruik, voor het signaleren en behandelen van de problemen die zich voordoen, enz.
 • de veiligheid bij onderhoud, het opsporen van storingen, herstellingen, controles, kleine uitbreidingen of aanpassingen, en soortgelijke ingrepen aan installaties in exploitatie, buiten het eigenlijke gebruik van de installatie

De verzekeringsmaatschappijen (Assuralia) kennen onder bepaalde voorwaarden een korting toe op de verzekeringspremie, op voorwaarde dat de installaties beantwoorden aan bepaalde voorschriften en controles. Die controles moeten uitgevoerd worden door een erkende instelling zoals Vinçotte.

Als de controleresultaten positief zijn, leveren onze experts het door de verzekeringsmaatschappijen geëiste certificaat af.

Onze diensten voeren het volgende uit:

 • gelijkvormigheidonderzoeken en wettelijke periodieke controles
 • controle volgens lastenboeken
 • controle van netsystemen
 • advies voor veilig werken aan elektrische installaties (implementatie BA4-BA5)
 • controle van oude elektrische installaties (kortsluitstromen, foutlusimpedantie, kabelberekeningen, rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking, enz.)

Veiligheid, bedrijfszekerheid en comfort zijn de sleutelwoorden voor de goede werking van een elektrische installatie. Geef de controle van uw elektrische installatie in handen van een Vinçotte-specialist.

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI):

 • Art. 270 Gelijkvormigheidonderzoek van laagspanningsinstallaties voor de indienststelling
 • Art. 271 Controlebezoek van laagspanningsinstallaties
 • Art. 7: Elektrisch materieel voor laagspanning
 • Art. 19: Installatievoorwaarden van elektrisch materieel in functie van zijn omgeving.
 • Art. 268: Plichten van de eigenaar of van de beheerder in industriële bedrijven

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB):

 • Art 52.11 Periodieke controle
 • Het materieel voor brandbestrijding, -detectie en -alarm en de elektrische installatie, de gas- en de verwarmingsinstallaties moeten geregeld door de werkgever, zijn aangestelde of zijn afgevaardigde, onderzocht worden.

Koninklijk Besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen.

REGELEK 2013 : Assuralia - Voorschriften voor de elektrische installaties

Deze dienst is hoofdzakelijk bedoeld voor:

 • particulieren (woningen)
 • KMO’s
 • servicestations, campings, hotels, restaurants, voetbalstadions, enz.
 • tijdelijke installaties: circussen, kermisattracties, markten, bouwplaatsen, enz.
 • industrie

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.