Voice alarm of spraakalarm systemen (VAS)

Vandaag gaat de 5de editie van het Fireforum congres door, een ideale gelegenheid om te spreken over "voice alarm" systemen. Deze spraakalarmsystemen zenden immers naast sirenes ook gesproken boodschappen uit en verhogen daarmee de efficiëntie bij een evacuatie bij brand.

Een snellere evacuatie bij brand #

Uit onderzoek blijkt dat de evacuatie in grote publiek toegankelijke (en andere) gebouwen vlugger verloopt bij gebruik van voice alarm systemen (VAS) dan wanneer men bijvoorbeeld de standaard evacuatiesirenes gebruikt. Gewone alarm systemen waarbij er enkel een signaal te horen is, worden vaak slecht geïnterpreteerd door aanwezigen in het gebouw. Wanneer een duidelijke gesproken boodschap door de luidsprekers komt, weten mensen beter wat ze moeten doen en verloopt de evacuatie sneller.

Een norm voor spraakalarmsystemen #

Momenteel is er een werkgroep in het Bureau voor Normalisatie NBN bezig met het schrijven van de norm voor deze Voice Alarm Systemen. Deze norm zal uit 3 delen bestaan:

-Deel 1: NBN S21-111-1 is al af en sinds 11 september 2017 van kracht
-Deel 2: NBN S21-111-2 wordt momenteel aan gewerkt
-Deel 3: NBN S21-111-3 zal als laatste afgewerkt worden.

Deel 1: NBN S21-111-1 - Risicoanalyse #

Wanneer en hoe een spraakalarmsysteem te gebruiken is, wordt beslist op basis van een risicoanalyse en een evaluatie van de behoefte(n). NBN S 21-111-1 reikt preventieadviseurs een hulpmiddel aan met een (niet-exhaustieve) lijst met vragen en elementen die in overweging moeten genomen en gedocumenteerd worden. Is een spraakalarmsysteem noodzakelijk? Indien ja, welk type spraakalarmsysteem is het meest aangewezen? Dienen bepaalde gedeeltes van het gebouw bedekt te worden met het spraakalarmsysteem of het volledige gebouw? Welk zijn de aanwezigen in het gebouw? Wat is de verwachte evacuatietijd?

Deel 2: NBN S21-111-2 - Technische deel #

Gelijkaardig aan deel 1 van de branddetectienorm. Wat zijn alle ontwerp -en plaatsingsvoorschriften waar men rekening dient mee te houden? Welke documentatie dient voorgelegd te worden?

Deel 3: NBN S21-111-3 - Kwalificaties en competenties

Gelijkaardig aan deel 2 van de branddetectienorm. Hier zal worden beschreven wie verantwoordelijk is voor wat.

Vinçotte : expert in voice alarm systemen (VAS) #

Met een uitgebreide ervaring terzake kan Vinçotte u helpen met advies over voice alarm systemen en inspecties ter plaatse.

Voice Alarm Systems

Contacteer meteen de specialisten

Contact >