14 november Actualiteit

Stroomtekort. Afschakelplan. Wat kan u doen?

We moeten het u niet meer zeggen: we riskeren deze winter een stroomtekort. Om een black-out te voorkomen, is de regering immers van plan een afschakelplan te activeren. Maar wat houdt dat in en wat kunt u, als particulier of als onderneming, doen om afschakeling te vermijden en ermee om te gaan?

Waarom een afschakelplan? #

Ons elektriciteitsverbruik is groter op het einde van de herfst en in de winter. Dat is ook logisch: onze verlichting en verwarming worden intensief gebruikt. Als de vraag te groot is, leidt dat tot een aanzienlijk onevenwicht op het net, wat een black-out kan veroorzaken, met andere woorden een algemeen stroomtekort in het land.

De regering heeft dus een afschakelplan ingevoerd om een black-out te vermijden. Concreet zouden een aantal hoogspanningsposten kunnen worden uitgeschakeld om de verbruikspiek op het net te beperken en die over verschillende uren te spreiden. Sommige gemeenten zullen dan geconfronteerd worden met een tijdelijk stroomtekort. Hoe kunt u te weten komen of het afschakelplan ook voor u gevolgen kan hebben? Daarvoor kunt u terecht op de website van de FOD Economie.

Wat kan ik als particulier doen tegen een stroomtekort? #

Een huishouden kan moeilijk een stroomtekort voorkomen. We moeten dus met z'n allen ons verbruik beperken en zeker tijdens de verbruikspiek enkel toestellen gebruiken die weinig stroom verbruiken of enkel LED-verlichtingen gebruiken bijvoorbeeld.

Zonnepanelen: een preventiemaatregel? #

We gaan even uit van het slechtste scenario: het afschakelplan wordt geactiveerd waar u woont. Uw huis is voorzien van zonnepanelen met of zonder batterij en daarom gaat u ervan uit dat u beschermd bent tegen een stroomtekort? We moeten u jammer genoeg uit de droom helpen: bij een verlies van het netwerk bepaalt de reglementering dat die systemen worden voorzien van een automatische uitschakelinrichting om te vermijden dat stroom op het net wordt geïnjecteerd. Een maatregel die de veiligheid garandeert van het personeel dat op het distributienet intervenieert.

Een stroomaggregaat: de oplossing? #

Misschien dacht u: ik installeer een stroomaggregaat om geen last te hebben van een stroomtekort... Een oplossing die heel gevaarlijk kan zijn. Het stroomaggregaat moet immers absoluut afgekoppeld zijn van de installatie vóór de stroom op het net terugkeert. Als dat niet het geval is, kan het in brand vliegen! Doe dus voor de installatie altijd een beroep op een professional, zoals een elektricien: hij zal de nodige reglementaire maatregelen treffen om u niet alleen te beschermen tegen een stroomonderbreking, maar ook tegen brand.

Redundante voedingen worden beschouwd als een uitbreiding van de elektrische installatie. U moet ze dus laten controleren door Vinçotte voor uw veiligheid en die van uw medebewoners en om uw eigendom te beschermen.

Wat kan ik als onderneming doen tegen een stroomtekort? #

Om te vermijden dat het tot een black-out komt, kunnen ondernemingen verschillende maatregelen treffen, met name op het vlak van goed energiebeheer. Een voorbeeld? Warmtekrachtkoppelingssystemen, die ook uw energiefactuur lager zullen maken.

De beste tip om stroomonderbrekingen te vermijden in alle omstandigheden is een noodvoeding. Een noodvoeding kan uw productie beschermen, uw business process voortzetten of het correct stoppen.

Aangezien het om een uitbreiding van de elektrische installatie gaat, moeten ze worden gerealiseerd door professionals en gecontroleerd door Vinçotte.

Vinçotte : tot uw dienst om stroomtekort te vermijden #

U kan ook vooraf beroep doen op de bekwame medewerkers van Vinçotte om u te adviseren in het kader van een dimensioneringsstudie of bij de keuze van een noodvoeding.

Wacht niet tot het te laat is

Wilt u meer weten of wenst u een beroep te doen op onze diensten?

Ik wil een stroomtekort vermijden >