Het nieuwe Besluit van de Vlaamse Regering van 13/07/2018 voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf

Op 13 juli 2018 is het Besluit van de Vlaamse Regering voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf gewijzigd en op 1 oktober 2018 is dit nieuwe besluit in werking getreden. Wat verandert er? Ontdek het hier!

Het nieuwe besluit is niet enkel meer van toepassing op ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf, maar is bijkomend ook verplicht voor assistentiewoningen en lokale dienstencentra.

Voor de groepen van assistentiewoningen en lokale dienstencentra die voor 1 oktober 2018 erkend waren of waarvoor voor 1 oktober 2018 een erkenningsaanvraag ingediend werd, gelden de overgangsbepalingen. Deze gebouwen dienen tegen 1/10/2020 in orde te zijn met dit nieuwe besluit.

Voor de assistentiewoningen zijn de nieuwe eisen terug te vinden in bijlage 1/1 van dit besluit. Voor deze assistentiewoningen wordt een automatische detectie van het type "totale bewaking" verplicht. De branddetectie wordt ontworpen, uitgevoerd en onderhouden volgens de regels van goed vakmanschap.

Voor de voorzieningen die worden ontworpen na de invoering van het wijzigingsbesluit moet de installatie voldoen aan de norm NBN S21-100-1 of aan elke andere regel van goed vakmanschap die een gelijkwaardig veiligheidsniveau garandeert. Een voorziening wordt beschouwd als ontworpen na de invoering van het wijzigingsbesluit als de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning op die datum (1/10/2018) nog niet werd ingediend.

Voor meer informatie over de inhoud van deze nieuwe teksten kan u terecht op de website van het Departement WVG: https://www.departementwvg.be/...

Voor meer advies en ondersteuning: https://www.vincotte.be/nl/geb...