Vinçotte, uw partner voor VCA-audits volgens de nieuwe checklist (2017/6.0)

Na een positieve audit door accreditatie-instelling Belac werd Vinçotte officieel geaccrediteerd om audits uit te voeren volgens de nieuwe checklist VCA 2017/6.

Op 2 april 2018 werd de nieuwe versie van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) gepubliceerd. Deze nieuwe VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, focust op verbeteringen op de werkplek, veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de hele keten. Dat is een vakgebied waarin Vinçotte helemaal thuis is.

Dankzij het VCA certificaat toont u aan dat u als werkgever over de juiste kennis van de veiligheidsvoorschriften beschikt en tijdens de uitvoering van werken de nodige preventiemaatregelen neemt om zo het welzijn van uw werknemers voorop te stellen.

Om deze accreditatie te behalen heeft Vinçotte zijn auditmethoden aangepast, verhoogden we de competenties van onze auditoren en werden onze VCA-rapporten gewijzigd. De Vinçotte-auditoren zijn dus helemaal klaar om vanaf vandaag te werken en te auditeren volgens de nieuwe VCA 2017/6.0.

Gezien de grote verbeteringen zullen nieuwe VCA-certificaties en hercertificaties door Vinçotte vanaf nu enkel op basis van de nieuwe checklist worden uitgevoerd.

Vragen over deze nieuwe certificatie?

Aarzel zeker niet om ons te contacteren! >