De tienjarige aansprakelijkheid : 10 jaar aansprakelijkheid voor elke betrokken partij in een bouwproject

De tienjarige of decenale aansprakelijkheid is u als betrokken partij in een bouwproject zeker niet vreemd. Maar wat houdt het precies in? Op welke elementen van de bouw heeft het betrekking en voor wie geldt het? En hoe kunt u zich indekken in geval van problemen? Ontdek hoe u het zekere voor het onzekere kunt nemen.

Wat is de tienjarige aansprakelijkheid ? #

Bouwbedrijf, architect, aannemer, ingenieur, opdrachtgever, projectontwikkelaar of andere dienstverlener … als betrokken partij in een bouwproject bent u op basis van artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek gedurende tien jaar aansprakelijk voor fouten in het ontwerp en/of de uitvoering van de gesloten ruwbouw (elementen die de stabiliteit en de dichtheid van de bouw waarborgen). En dat ongeacht of het om gebouwen, bruggen, industriehallen of elk ander bouwwerk gaat.

Een verzekering voor uw tienjarige aansprakelijkheid #

Zelfs met al uw knowhow en professionalisme neemt u beter het zekere voor het onzekere! Vóór het begin van de werken kunt u bij verzekeringsmaatschappijen een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering afsluiten om de materiële (en eventueel immateriële) schade te dekken die de gesloten ruwbouw, de afwerkingen en de technische uitrustingen treft in de 10 jaar na het einde van de werken.

Die verzekering kan ook interessant blijken voor projectontwikkelaars, overheidsinstanties of particulieren. Het is de bedoeling de consument te beschermen in geval van insolvabiliteit van de betrokken partijen op de bouwplaatsen. Bij een schadegeval keert de verzekering sneller uit dan in geval van een gerechtelijke expertise, aangezien voor de schadevergoeding niet wordt gewacht tot achterhaald is wie verantwoordelijk is. Afhankelijk van het verzekerde bedrag is die polis bedoeld om de kosten voor de heropbouw te dekken bij een constructiefout.

Goed om weten : de tienjarige aansprakelijkheidsverzekering is sinds 1 juli 2018 verplicht voor alle werken die (voornamelijk) bedoeld zijn voor bewoning en waarvoor een beroep moet worden gedaan op een architect. Lees meer op: "de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering"

Vooraleer uw verzekeringsmaatschappij u verzekert en afhankelijk van uw project kan ze u echter vragen om een beroep te doen op een controle-instelling. Die instelling moet de verzekeringsmaatschappij dan een risicoverslag vóór de bouw en een eindverslag bezorgen, een soort van verzekerbaarheidscertificaat. U kunt aanspraak maken op de verzekeringspolis als u een positief eindverslag kunt voorleggen. Bij een negatieve vaststelling zal u maatregelen moeten treffen om verzekerd te kunnen worden.

Vinçotte : uw ervaren controle-instelling #

Als controle-instelling in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid stelt Vinçotte u vóór het begin van de werken en gedurende de hele bouw gekwalificeerde en ervaren bouwingenieurs ter beschikking. Zij zullen de verschillende documenten (plannen, berekeningsnota’s, technische fiches, gebruikte materialen, …) analyseren en nagaan of de uitvoering in overeenstemming is met de gecontroleerde plannen en de geldende normen. Een probleem? De controleur, bijgestaan door onze vele gespecialiseerde diensten, met name op het gebied van elektriciteit, liften of drukapparatuur, helpt u graag om een oplossing te vinden en ervoor te zorgen dat u aan de regels voldoet.

Wenst u meer te weten over onze controles of de tienjarige aansprakelijkheid? Of wenst u een beroep te doen op Vinçotte ? Wij staan volledig tot uw dienst.

Meer lezen: